Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

40 näkö­kulmaa rauhaan

Juhlavuosilogo lila

Instituuttimme täytti keväällä 2021 40 vuotta. Kuluneina vuosikymmeninä RKI on vastannut yhteiskunnasta nousevaan rauhankasvatuksen tarpeeseen vapaan sivistystyön, opettajien täydennyskoulutuksen, kehitysyhteistyön ja globaali- sekä rauhankasvatuksen sisältöjen ja metodien kehittämisen muodossa. Tämänhetkinen työmme koulujen, nuorisotyön ja aktivismin parissa on osa tätä samaa jatkumoa.    

Olemmekin kutsuneet rauhankasvatuksen keskeisiä vaikuttajia ja mielenkiintoisia ajattelijoita eri vuosikymmeniltä jakamaan kokemuksiaan, osaamistaan ja näkökulmiaan siitä, mitä rauha ja rauhankasvatus ovat – tänään ja aikaisemmin.  Minkälaisia punaisia lankoja syntyy esimerkiksi eri tavoin rodullistettujen ajattelijoiden, queer-aktiivien, opettajien tai näkyvissä institutionaalisissa asemissa olevien vaikuttajien välillä rauhankasvatuksesta ja sen merkityksestä?

Julkaisemme näkökulmia pitkin vuotta sivuillamme. Tervetuloa lukemaan, katsomaan ja kuuntelemaan!

På svenska

Jasmine Kelekay on graafisesti tyylitelty sinisellä värillä.

Forskaren Jasmine Kelakay: Antirasistisk uppfostran i praktiken

De nordiska länderna har länge värnat om självbilden som enastående när det gäller social policy – de är välfärdsstater, de mest demokratiska, de mest jämlika och så vidare. Till detta hör också en självbild om att vi i Norden är färgblinda och därmed icke-rasistiska. Den självbilden är rotad i en illusion – om än en välbehållen sådan – om att de nordiska länderna är fria från kolonialismens och den transatlantiska slavhandelns historiska arv.

Adrian Perera katsoo kameraan lumisen talvisella maisemalla.

Författaren Adrian Perera: Ett brev med fredligt content till en ung minoritetsmänska

Jag vet egentligen inte vem du är. Du ska tillhöra en minoritet bortom finlandssvenskheten, det är så jag har fått det här uppdraget. Det är det du och jag ska ha gemensamt. Att vi tillhör nån minoritet förutom Finlands mest uppmärksammade. Om det är sant, och du har utländskt påbrå och uppskattar faktum att du har det så har vi egentligen inget gemensamt. Möjligtvis kön, ifall du är en pojke.

Eurooppatiedostus logo.

Rahoitettu ulkoministeriön Eurooppatiedotuksen tuella.