Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Opettajat

Tervetuloa opettaja

Moni saattaa miettiä, miten käsitellä opetuksessa maailmassa vallitsevia rakenteellisia ongelmia eri-ikäisten oppijoiden kanssa rehellisesti, mutta samalla heidän aktiivista kansalaisuuttaan tukien ja toivoa paremmasta vahvistaen?

Tarjoamme maksutonta täydennyskoulutusta, asiantuntevaa konsultointia ja neuvontaa sekä laadukkaita materiaaleja ja resursseja globaalin vastuun, antirasismin sekä tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoista.

Vahvistamme olemassa olevia verkostoja ja rakennamme uusia kumppanuuksia. Tuemme oppilaitoksia toimimaan aktiivisesti ja eettisesti osana globaalia yhteisöä. Koordinoimme valtakunnallista Maailmankoulun kasvattajaverkostoa. Tämä ainutlaatuinen opettajaverkosto ja mentorointijärjestelmä tukee kasvatusalan ammattilaisia myös silloin, kun monisyisten, globaaleihin kysymyksiin liittyvien ilmiöiden opettaminen ja liiallisilta tuntuvat kasvatustavoitteet vaikuttavat tarpeettoman suurilta yksin käsiteltäviksi.  

Monialaiset koulutuspakettimme ja pidemmät pedagogiset prosessimme laadukkaine koulutuksineen ja materiaaleineen tarjoavat konkreettista tukea opetussuunnitelmien määrittelemiin globaalikasvatuksen ydinkysymyksiin ja niihin liittyviin kasvatuksellisiin tavoitteisiin. 

Unesco-kumppanuuden kautta meidän on mahdollista edistää monenkeskistä yhteistyötä ja vaikuttaa kasvatuksen ja koulutuksen sisältöihin ja toimintamalleihin, sekä jakaa tietoa suomalaisesta rauhankasvatuksesta ja koulutuksesta kansainvälisesti. 

Koemme, että kasvatusalan ammattilaisina teillä opettajilla on suuri merkitys kestävän kehityksen teemojen ja tavoitteiden jalkauttajina. Kuinka voimme olla avuksenne, jotta arvokas työnne eettisen ja kriittisen globaalikasvatuksen parissa olisi vielä mielekkäämpää?

Tervetuloa mukaan!

Materiaalit ja koulutukset

Koulutuk­semme opettajille

Kaksi henkilöa kuuntelee tarkkaavaisesti kuvan ulkopuolella olevaa puhujaa

Maksutonta täydennyskoulutusta kaikista teemoistamme

Tarjoamme maksutonta täydennyskoulutusta lukuvuonna 2023–2024 varhaiskasvatusyksiköiden, koulujen ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle.

Koulutamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, antirasismin, globaalin vastuun ja rauhankasvatuksen teemoista. Koulutuksemme tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua edellä mainittuihin teemoihin sekä työvälineitä niiden edistämiseen kasvatuksen ja koulutuksen kentällä.

Rauhaa digiajassa

Kuinka käsitellä median kriisi- ja sotakuvastoja oppilaiden kanssa tunneilla? Entä kuinka sosiaalisesta mediasta tehdään turvallisempi paikka kaikille ja miten kaikki voisivat saada positiivisia samastumisen kokemuksia opetuksessa käytettävistä mediasisällöistä?

Opetustilanne luokassa, jossa opettaja lukee oppilaille kirjaa.

Ilmiömäinen Agenda

Tarjoamme opettajille ja koulutusjohdolle Agenda 2030 -koulutuskokonaisuuksia, joissa syvennytään kestävän kehityksen teemoihin ja kehitetään pedagogisia prosesseja.

Materiaalimme opettajille

Kuvitetut Neu ja Nor -aivosolut

Kohti syrjimä­töntä koulua

Miten voimme kitkeä syrjintää? Kohti syrjimätöntä koulua -oppimispäiväkirja keskittyy etsimään vastauksia kysymykseen erityisesti kouluympäristön näkökulmasta.

Nuoria osallistumassa ilmastolakkoon.

Agenda 2030 teemapäivät

Agenda 2030 teemapäivät -opas tarjoaa opettajille ideoita ja helposti käyttöön otettavia välineitä monialaisten oppimiskokonaisuuksien toteuttamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden teemoista.

Koulu vailla vertaa!

Koulu vailla vertaa! -opas antaa käytännönläheisiä työkaluja sellaisen yhdenvertaisuussuunnitelman tekoon, josta on todellista hyötyä oppilaitoksesi arjessa.