Kohti syrjimä­töntä koulua – Oma oppi­mis­päivä­kirjani

Opi tunnistamaan ja käsittelemään syrjintätilanteita sekä luomaan kestäviä muutoksia.

Miten voimme kitkeä syrjintää? Tämä oppimispäiväkirja keskittyy etsimään vastauksia tähän kysymykseen erityisesti kouluympäristön näkökulmasta. Me kasvattajat ja muut kouluissa työskentelevät ammattilaiset tarvitsemme lisää tietotaitoa syrjintään puuttumiseksi. On selvää, että meidän on yhdistettävä voimamme ja osaamisemme moniammatillisesti. Meidän on osattava tunnistaa, työstää tilanteita ja lopulta luoda kestävää muutosta. Koulujamme täytyy kehittää turvallisemman tilan näkökulmasta. 

Tämä oppimispäiväkirja on sinun matkakumppanisi. Päiväkirja tarjoaa sinulle mahdollisuuden käydä uudelleen läpi ajatuksiasi ja tiedonkeruun matkaasi. Se tarjoaa vinkkejä eri tiedonlähteistä, haastaa sinua itsetutkiskeluun ja ajatteluun.

Tämä oppimispäiväkirja luotiin osana Erasmus+-hanketta nimeltään SAFER – Schools Act For Equal Rights (Koulut yhdenvertaisten oikeuksien puolesta). Kutsumme sinut oppimismatkalle, joka painottaa itsereflektion tärkeyttä yhdistettynä tiedon ytimeen.

Triangle infographic demonstrating

SAFER tarkoittaa turvallisempia tiloja

Inklusiivisessa eli yhdenvertaisessa kouluympäristössä yksi tärkeimmistä asioista on turvallisemman ja yhdenvertaisemman tilan luominen, jossa oppijat voivat oppia, ilmaista itseään niin, että jokaisella osallistujilla on mukaan otettu, turvallinen ja tervetullut olo. Turvallisemman tilojen ohjeistusta noudattavat tilat, tapahtumat, ryhmät tai kokoontumiset eivät salli tai hyväksy minkäänlaista syrjintää. Turvallisemman tilan ohjeistuksen ideana on kertoa ihmisille, millainen käyttäytyminen on toivottavaa.

Turvallisemman tilan konsepti vaatii ottamaan huomioon lasten ja nuorten tarpeet. Termi ”turvallisempi tila” viittaa siihen, ettei mikään tila voi olla täydellisen turvallinen. Kyse on verrattaisesta turvallisuudesta, ja tilan aktiivisesta muuttamisesta vallitsevia olosuhteita turvallisemmaksi, joka on yhteinen vastuumme ja jatkuva prosessi.

Me kaikki tarvitsemme turvallisempia tiloja, joissa voimme kokoontua, osallistua, opiskella, työskennellä ja ilmaista itseämme vapaasti. Ilman tällaisia tiloja emme välttämättä  voi käsitellä vaikeita asioita kuten mukaan ottamista, yhdenvertaisuutta, syrjintää ja moninaisuutta. Marginalisoituihin ryhmiin kuuluvat nuoret eivät välttämättä koe voivansa osallistua kaikissa tiloissa, eivätkä he välttämättä uskalla olla omia itsejään.

Jotta voimme luoda inklusiivisia kouluja niin marginalisoituihin ryhmiin kuuluville oppilaille, kuin valtavirtaisemmista ja etuoikeutetummista taustoista tulevillekin, on tärkeää tehdä turvallisemman tilan luomisesta ja ylläpitämisestä kaikkien yhteinen vastuu ja jatkuva prosessi. Se koskee meitä kaikkia kasvattajina ja roolimalleina.

Tämän hankkeen tavoitteena on tuoda tätä ajattelua kouluihin ja antaa opettajille tarpeelliset välineet ja asenteet, jotta kouluista tulee turvallisempia tiloja.

Lue lisää turvallisemmista tiloista Kohti syrjimätöntä koulu – Oma oppimispäiväkirja -teoksesta.

Teos on saatavilla myös englanniksi ja ruotsiksi:
Englanninkielinen opas.
Ruotsinkielinen opas [PDF].

Kuvitetut Neu ja Nor -aivosolut

Rauhankasvatusinstituutin julkaisema teos Kohti syrjimätöntä koulua – oma oppimispäiväkirjani on nyt tilattavissa Rauhanpuolustajien verkkokaupasta

Katso video ensimmäisestä Safer-työpajasta vuonna 2019

Tietoa kirjoittajista

Tadeja Pirih

on slovenialainen nuorisotyöntekijä, kouluttaja ja hlbtiq+-aktivisti, joka asuu nykyään Skotlannissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Hänen työssään yhdistyvät esimerkiksi ihmisoikeudet, tietoisuus sukupuolen moninaisuudesta sekä syrjinnän vastustaminen keskittyen vihapuheen ja kiusaamisen teemoihin. Hän on aktivisti ja esiintyy performanssitaiteilijana erilaisissa ruohonjuuritason kollektiiveissa ja järjestöissä.

Eeva-Liisa Kiiskilä

on opettaja ja rauhankasvattaja Kokkolasta. Hän myös koordinoi eri kieli- ja kulttuuriryhmien opetusjärjestelyitä ja toimii tiiminvetäjänä Kokkolan Maailmankoulussa. Hän on mukana erilaisissa kansallisissa ja kansainvälisissä kehittämishankkeissa, jotka tähtäävät tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen ja inklusiivisuuden kehittämiseen kasvatuksen saralla. Vuonna 2017 hän sai Opettajat ilman rajoja -organisaation Vuoden globaalikasvattaja -palkinnon ja vuonna 2019 Lucina Hagman -tunnustuksen työstään tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden puolesta.

Amiirah Salleh-Hoddin

on helsinkiläinen antirasismin kouluttaja, aktivisti ja tutkija. Hän on aikaisemmin asunut Singaporessa ja Australiassa. Hän on opiskellut kehitys- ja sosiaalipsykologiaa keskittyen marginalisoitujen vähemmistöjen integraatioon ja koulutukseen. Hän tekee parhaillaan väitöskirjaa sosiologiasta ja keskittyy siinä rasismin kitkemiseen. Hän on yksi kansalaisjärjestö Anti-Racist Forumin (ARF) perustajista sekä European Network Against Racism (ENAR) -verkoston aiempi varapuheenjohtaja. Kirkon Ulkomaanavun Opettajat ilman rajoja -järjestö nimitti hänet vuoden 2018 globaalikasvattajaksi, ja vuonna 2020 hänet valittiin ensimmäiseen Obama Foundationin eurooppalaisten johtajien ohjelmaan.

Erasmus+ logo.

The project was funded by Europe for Citizens Programme of the European Union. 

Kuvitetut Neu ja Nor -aivosolut seisovat maapallon päällä.