Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Turvallisempi some

RKI:n säännöt sosiaalisen median kanaville

Uskonnollisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumattoman Rauhankasvatusinstituutin perusajatus pohjautuu luovuttamattomalle ihmisarvolle ja ihmisoikeuksien puolustamiselle. Tämän ohella olemme niiden haavoittuvassa asemassa olevien puolella, keiden ääni ei samalla tavalla kantaudu esiin yhteiskunnassamme kuin valtaapitävien ääni. Yhteiskuntarauha rakentuu tasa-arvolle ja yhdenvertaisuudelle. Ilman saavutettavaa ja turvallista tilaa ei ole aitoa ja moninaista toimijuutta. Ja ilman toimijuutta ei voida saavuttaa tasa-arvoa.

Jaamme sosiaalisessa mediassa paljon tietoa kasvattajille ja muille seuraajillemme yhdenvertaisuuteen, tasa-arvoon, globaaliin vastuuseen ja antirasismiin liittyen. Kerromme uusista koulutuksistamme ja materiaaleistamme ja otamme lisäksi kantaa ajankohtaisiin aiheisiin rauhankasvatuksellisesta näkökulmasta. Pyrimme innoittamaan ja antamaan työkaluja kasvattajien jokapäiväiseen työhön niin koululuokissa kuin nuorisotaloilla.

Julkaisujamme saa mielellään kommentoida ja jakaa. Kasvattajille sosiaalisen median kanavamme voi parhaassa tapauksessa toimia myös vertaisoppimisen ja vertaistuen saamisen kanavana. Luemme kaikki saadut viestit ja vastaamme parhaamme mukaan kaikkiin asiallisiin viesteihin. Yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen on jokaisen oikeus. Häirintä ja hiljentäminen eivät sen sijaan kuulu hyvinvoivaan demokratiaan. Meille on ensiarvoisen tärkeää, että sosiaalisen median kanavamme pysyvät turvallisina, saavutettavina ja aktiiviseen kansalaisuuteen kannustavina.

Jotta näin olisi jatkossakin, laadimme RKI:lle turvallisemman somen säännöt. Some-kommentit ja -keskustelut, jotka eivät noudata näitä sääntöjä, joudumme poistamaan kanaviltamme, jos niitä ei itse poisteta. Emme koskaan kerää tai peri tapahtumissamme tai sosiaalisen median kanavissamme maksuja, joten älä koskaan luovuta ulkopuolisille luottokorttitietojasi.

Rauhankasvatusinstituutin sosiaalisen median linjaus

1. Rauhankasvatus on monialaista

Kohtelemme toisiamme arvostaen ja asiallisesti myös verkossa. Asioista keskustellaan asioina, joten emme vetoa keskusteluissa henkilön tai ryhmän ominaisuuksiin: Emme oleta ihmisen sukupuolta tai seksuaalisuutta. Emme myöskään tee oletuksia ihmisen toimintakyvystä tai terveydentilasta. Emme tee oletuksia henkilöstä ihonvärin, rodun ajatuksen, etnisyyden, kielen, uskonnon, muiden ulkoisten ominaisuuksien, iän tai puheen perusteella. Emme esitä tai levitä  näihin ominaisuuksiin liittyviä stereotypioita. Pyrimme joka tilanteessa tiedostamaan oman etuoikeutetun asemamme, emmekä käytä valtaamme väärin, kun keskustelemme yhteisistä asioita. 

2. Syrjinnälle ja vihapuheelle on nollatoleranssi.

Sosiaalisen median kanavamme ovat kaikenlaisesta syrjinnästä ja vihapuheesta vapaata aluetta. Kanavillamme ei saa jakaa väärää tai arkaluontoista tietoa kenenkään yksityiselämästä. Poistamme tai piilotamme tällaiset kommentit ja keskustelut kanaviltamme. Jos kommenttien lähettäjä jatkuvasti osallistuu rasistiseen, ableistiseen tai muuten vihamieliseen kommentointiin, estämme tilin ja teemme siitä ilmoituksen. Jos häirintä ei lakkaa, olemme myös tarvittaessa yhteydessä viranomaisiin ja teemme rikosilmoituksen. Noudatamme myös Facebookin ja Twitterin omia yhteisönormeja. 

3. Sitoudumme antirasismiin.

Emme ainoastaan passiivisesti vastusta rasismia, vaan toimimme aktiivisesti sen eteen, jotta rasismi vähenisi verkosta ja yhteiskunnassamme ja valkoisuuden normi tunnistettaisiin paremmin, jotta sitä olisi helpompi yhdessä purkaa.

4. Käytämme sisältövaroituksia tarvittaessa.

Lähtökohtaisesti pyrimme välttämään jakamasta sisältöä, joka voi aiheuttaa vastaanottajille voimakasta ahdistusta tai stressiä. Esimerkiksi väkivalta, rasismi, vihapuhe ja sorto ovat kuitenkin aiheita, joita käsitellään myös rauhankasvatuksessa, joten näitä teemoja käsitellessä muistamme sisältövaroituksen tarpeellisuuden. Kun kommentoit kanavillamme, muistathan myös itse käyttää tarvittaessa sisältövaroituksia ja huomioida erilaisten osallistujien tarpeet.

Me olemme täällä teitä varten.

Jos koet keskustelun meidän sosiaalisen mediamme kanavilla turvattomaksi tai jollakin tapaa vahingolliseksi, kerro siitä meille sähköpostitse viestinta[at]rauhankasvatus.fi tai ota yhteyttä henkilökuntaamme sähköpostitse tai puhelimella. Meihin saa mielellään olla yhteydessä, jos jokin listalla olevista asioista mietityttää. Otamme muutenkin asiallista ja rakentavaa palautetta mielellämme vastaan, jotta voimme kehittyä!