Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Instituutin historia

Rauhankasvatusta jo 40 vuotta

1981
RKI perustettiin vuonna 1981. Ensimmäisinä vuosinaan instituutti toimi nimellä Yrjö Kallisen rauhanopiston kannatusyhdistys ry 

1985 peruskoululakiin kirjattiin suositus rauhankasvatuksen sisällyttämisestä opetussuunnitelmaanRKI luennoi kouluissa ja oppilaitoksissa, julkaisi kirjoituksia, jakoi kouluille tietoa rauhankasvatuksestakoulutti aikuiskasvattajia sekä koordinoi kehitysyhteistyöprojekteja Namibiassa ja Etelä-Afrikassa.  

Presidentti Tarja Halonen ja ensimmäinen Unescon rauhankasvatuspalkinnon (1981) saaja Helena Kekkonen olivat instituutin varhaisia vaikuttajia 


1990
Globalisaatiokeskustelu muokkasi rauhankasvatustyötä: Naisten oikeudet, ympäristöongelmien aiheuttama pakolaisuus ja siitä seuranneet konfliktit sekä seksuaaliterveys kehittyvissä maissa nousivat Rauhankasvatusinstituutilla keskeisiksi teemoiksi.  

RKI toteutti laajan suvaitsevaisuusaiheisen kasvatusohjelman ja kokosi Suomeen rauhankasvatuksellisen asiantuntija- ja kouluttajaverkoston. 

Lama vaikutti julkisen rahoituksen määrään ja ajoittain RKI toimi pelkästään vapaaehtoisvoimin.  

 

2000
Terrorismi, sen vastainen sota ja maailman uudet voimapoliittiset suhteet korostivat rauhankasvatuksen merkitystä entisestään 

Vuonna 2006 perusopetuksen opetussuunnitelmiin kirjattiin ihmisoikeuskasvatus, tasa-arvo, demokratia, luonnon monimuotoisuuden ja ympäristön elinkelpoisuuden säilyttäminen sekä monikulttuurisuuden hyväksyminen.  

Tietotaidon ja opetusmenetelmien kysyntä kasvoi opettajien keskuudessa. RKI tuotti ihmisoikeus- ja rauhankasvatusaiheisen käsikirjan ja kehitti Rauhankoulu-konseptin yhdessä Rauhanliiton kanssa.  

Samalla instituutti hallinnoi kahta kehitysyhteistyöhanketta Somaliassa ja yhtä Nigeriassa. 

 

2010
Maailmankoulu syntyi. Yhteistyössä Kasvattajat Rauhan Puolestajärjestön kanssa kehitetty globaalikasvatuksen materiaalipankktoimi koko vuosikymmenen RKI:n keskeisimpänä hankkeena, joka yhdisti järjestöt ja koulut. 

RKI tuotti täydennyskoulutusta, kommentoi opetussuunnitelmia ja antoi tukea ja lausuntoja oppikirjojen tekijöille.  

Rauhankasvatuksen teemat lisääntyivät opetussuunnitelmissa (POPS 2014) ja RKI edisti toiminnallista, monialaista ja osallistujalähtöistä oppimista. 


2020
Vuonna 2021 Rauhankasvatusinstituutti viettää 40-vuotisjuhlavuottaan. Uuden vuosikymmenen rauhankasvatus kytkeytyy antirasismin, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon sekä globaalin vastuun teemojen ympärille ja ajatukseen, että mahdollisimman suuri osallisuus on kestävän yhteiskuntarauhan tae. 

Helena Kekkonen – rauhankasvatuksen tienraivaaja

Helena Kekkonen (19262014) toimi Rauhankasvatusinstituutin pääsihteerinä vuosina 19861990. Kekkosella on ollut suuri vaikutus rauhankasvatuksen syntyyn ja kehitykseen Suomessa.  

Hän sitoutui brasilialaisen Paulo Freiren sorrettujen pedagogiikan periaatteisiin 60-luvulla ja työskenteli Sörkan vankilassa opettajana. 

Myöhemmin Kekkonen toimi kansainvälisten ja kotimaisten järjestöjen tehtävissä, kirjoitti julkaisuja sekä kiersi puhumassa rauhan, kansainvälisyyden ja eettisen kasvatuksen teemoistaHän piti lasten ja nuorten kasvatusta erityisen tärkeänä kansainvälisen solidaarisuuden kannalta ja vieraili ahkerasti kouluissa ympäri Suomea. 

Monet 2000-luvun järjestötoimijat ja kasvattajat ovat saaneet ensi kipinän rauhankasvatukseen Helena Kekkosen tapaamisesta kouluissa, yliopistoilla tai järjestötoiminnassa. 

Voit tutustua Helenan Kekkosen ainutlaatuiseen tarinaan suomalaisen rauhankasvatuksen tienraivaajana tarkemmin hänen omaelämäkerrassaan Rauhan siltaa rakentamassa. 

Helenan Kekkosen ystävien kokoama muistokirja Rauhan silta kantaa kertoo Kekkosen työstä hänen kanssaan työskennelleiden merkittävien suomalaisten ja kansainvälisten toimijoiden näkökulmasta. 

Voit tilata molemmat kirjat osoitteesta info[at]rauhankasvatus.fi hintaan 20 €/kpl tai yhteishintaan 30 €. 

Hinta sisältää postikulut Suomessa. Kirjojen tuotto käytetään lyhentämättömänä RKI:n toteuttamaan rauhankasvatustyöhön.