Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Mitä rauhankasvatus on

Rauhankasvatus herättää pohtimaan ihmisarvoa ja oikeudenmukaisuutta

Rauhankasvatuksen ja meidän keskeisiä teemojamme ovat antirasismi, globaali vastuu, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus. Rauhankasvatus on yhdessä ajattelemista, toimimista sekä dialogia ja se vaikuttaa ensisijaisesti tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. 

Rauhankasvatus on normikriittistä

Rauhankasvatus pyrkii herättelemään yksilön kriittistä ajatteluaKun yhteiskunnan normeja ja valtarakenteita katsotaan uusin silminherää myös kyky ja tahto toimia oikein. 

Mitä jokainen voi tehdä ihmisoikeuksien, rauhan ja yhdenvertaisemman maailman puolesta? Millainen toiminta lisää yhteisymmärrystä? Miten opimme kunnioittamaan toinen toistemme kulttuuria ja maailmankatsomusta? 

Rauhankasvatus on monialaista

Rauhankasvatustyötä voi tehdä kaikenikäisten kanssa. RKI vaikuttaa varhaiskasvatuksessa, kouluissa, nuorisotyössä ja harrastustoiminnassa.  

Kouluissa rauhankasvatus sisällytetään perinteisesti historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opetukseen. Elämän kunnioitus, ihmisarvon jakamattomuus, väkivallattomuus ja moniarvoisuus sekä globaali vastuu ovat kuitenkin aiheita, joita voi ja pitää luontevasti käsitellä kaikilla oppitunneilla. 

Rauhankasvatus on kaikkien puolella

Rauhankasvatus perustuu Unescon vuonna 1974 antamaan suositukseen yhteisymmärryksen, yhteistyönrauhan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetuksesta. Sen tavoitteena on kehittää kaikkien ihmisten moraalista ja sosiaalista vastuuta sekä kasvattaa yhteiskunta- ja kulttuurirajat ylittävää ymmärrystä, jotka puolestaan rakentavat rauhanomaisia yhteiskuntia osana maailmaa. 

Käytännön toimintaamme kasvattajien ja nuorten parissa pääset tutustuman tarkemmin koulutukset, materiaalit ja ajankohtaista -sivuillamme.