Skip to content

Rauhankasvatus herättää pohtimaan ihmisarvoon ja oikeudenmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä.

Se vahvistaa yhteiskunnallista toimijuutta ja aktiivista kansalaisuutta.

Rauhankasvatus ei ole vain luentoja asetuksista ja sopimuksista. Se on yhdessä ajattelemista toiminnallisin työtavoin.

Rauhankasvatuksessa käsitellään kriittisesti yhteiskunnassa vallitsevia normeja sekä erilaisia teemoja ja arvoja, kuten demokratiaa, aktiivista kansalaisuutta, tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, rasismia, ihmisoikeuksia ja väkivallattomuutta. Näin se vaikuttaa tietoihin, taitoihin ja asenteisiin.

Rauhankasvatustyötä tehdään kouluissa, nuorisotyössä sekä järjestö- ja harrastustoiminnassa. Kouluissa rauhankasvatus sisällytetään usein esimerkiksi historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opetukseen, mutta yhtä tärkeää on käsitellä rauhankasvatuksen sisältöjä myös muilla tunneilla. Elämän kunnioitus, ihmisarvon jakamattomuus, väkivallattomuus ja moniarvoisuus ovat aiheita, joita voi ja tulee käsitellä kaikessa opetuksessa.

Rauhankasvatuksen tavoitteena on herätellä yksilön kriittistä ajattelua sekä kykyä ja tahtoa toimia oikein. Mitä jokainen voi tehdä ihmisoikeuksien, rauhan ja yhdenvertaisemman maailman puolesta? Millainen toiminta lisää vuorovaikutusta ja yhteisymmärrystä, ja miten opimme kunnioittamaan toisiemme kulttuuria ja maailmankatsomusta?

Rauhankasvatus perustuu Unescon vuonna 1974 antamaan suositukseen yhteisymmärryksen, yhteistyön ja rauhan sekä ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetuksesta. Sen tavoitteena on kehittää moraalista ja sosiaalista vastuuta sekä kasvattaa ihmisiä yhteiskunta- ja kulttuurirajat ylittävään ymmärrykseen.

 

Käytännön toimintaamme kasvattajien ja nuorten parissa pääset tutustuman tarkemmin nuorisotyön sivuillamme sekä maailmankoulu.fi-portaalissa.

Font Resize