Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Meistä

Kaikista ihmisistä löytyy rohkeus toimia oikeuden­mukaisuuden puolesta

Rauhankasvatusinstituutti ry (RKI) on vuonna 1981 perustettu puoluepoliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton rauhankasvatuksen asiantuntijajärjestö. 

Työmme lähtökohtana on tunnistaa kaikissa ihmisissä oleva rohkeus toimia oikeudenmukaisuuden puolesta. Työmme keskeisiä teemoja ovat antirasismi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä globaali vastuu. Uskomme, että laaja osallisuus on avain kestävään yhteiskuntarauhaan. 

Tuemme kasvattajia rauhankasvatuksen toteuttamisessa ja rauhankulttuurin rakentamisessa koulujen kaikilla asteilla ja nuorisotyössä. Käytännössä tämä tarkoittaa esimerkiksi kykyä havaita ja puuttua syrjintään sekä valtarakenteiden ja normien näkyväksi tekemistäyksilöiden ja ryhmien välisten konfliktien väkivallatonta ratkaisemista ja aktiivisen kriittisen kansalaisuuden vahvistamista. 

Rakennamme väkivallatonta ja yhdenvertaista maailmaa myös osana globaalia rauhanliikettä ja tuomme Suomeen menetelmiä sekä toimivia käytäntöjä opetuksen ja nuorisotyön käyttöön.  

Tarjoamme ammatillista täydennyskoulutusta opettajille ja nuorisotyöntekijöille. Järjestämme kasvatusalan ammattilaisille seminaareja ja koulutustilaisuuksia. Tuotamme ja jaamme eri toimintaympäristöihin ja kohderyhmille suunnattuja rauhankasvatuksen menetelmiä ja pedagogisia malleja. Teemme läheistä yhteistyötä kasvatusalan järjestöjen, opettajankoulutuslaitosten ja kansalaisjärjestöjen kanssa. 

RKI on Unescon virallinen kansalaisjärjestökumppani. 

Käytännön työ

RKI tarjoaa opettajille täydennyskoulutusta muun muassa globaalin vastuun, tasa-arvon ja antirasismin teemoista. Koulutamme opettajia ja koulutusjohtoa muun muassa Agenda 2030:n, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoista. Rauhankasvatusinstituutti myös hallinnoi opettajien materiaalipankkia, jonka parissa toimii Maailmankoulun opettajaverkosto, jonka lähtökohtana on toimia linkkinä ja asiantuntijatukena koulujen ja järjestöjen yhteistyössä. Maailmankoulu tuo koulumaailmaan kansalaisjärjestöjen tuottamaa ja helposti hyödynnettävää globaalikasvatusmateriaalia sekä kouluttaa ja auttaa järjestöjen toimijoita ja opettajia globaalikasvatuksen toteutuksessa. Maailmankoululla on aktiivista paikallista toimintaa Turussa, Oulussa, Helsingissä, Kokkolassa, Tampereen seudulla, Satakunnassa ja Joensuun seudulla. 

Nuorisotyöntekijöille tarjoamme koulutusta muun muassa yhdenvertaisuuden edistämisestä, antirasismista, vihapuheen tematiikasta, dialogisista menetelmistä sekä nuorisotyön ammatillisesta roolista yhteiskunnan heikoimpien puolustajina ja muutoksen mahdollistajana. 

Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa kouluille ja nuorisotyön toimijoille myös suoraan nuorille suunnattuja työpajoja ja toimintamalleja, kuten Solidaarisuushanketyöpajoja, kansainvälisiä koulutuksia ja Nuoret & Rohkeat video- ja tehtäväkokonaisuutta. 

Vuodesta 2017 lähtien meillä on yhteisiä hankkeita järjestöjen kanssa, jotka toimivat yli kahdessakymmenessä maassa 

Koulutamme vuosittain yli 1 000 kasvattajaa rauhankasvatuksen teemoista ja tukipalvelumme tavoittavat useita tuhansia kasvattajia.