Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuus­suunnittelu

Täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen ja eri kouluasteiden ammattilaisille

Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voi edistää koulun ja päiväkodin arjessa? Miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma jalkautetaan osaksi toimintakulttuuria? Millaisia käytännöllisiä työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi on tarjolla?

Rauhankasvatusinstituutti järjestää Opetushallituksen tuella maksuttomia täydennyskoulutuksia koulujen ja päiväkotien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta. Koulutus tarjoaa oppilaitoksille käytännön työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseksi, päivittämiseksi ja arvioimiseksi.

Tasa-arvokompassi

Koulutuksessa opitaan käyttämään Tasa-arvokompassi -tasa-arvotyökalua, jonka avulla jokainen koulu ja päiväkoti voi löytää itselleen sopivia tapoja sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvokompassi tarjoaa kouluille ja päiväkodeille ohjenuoria ja tukea johtajuuden, opetussuunnitelman, ympäristön, asenteiden ja yhteisön tasa-arvoistamiseen. 

Rauhankasvatusinstituutti on kehittänyt Tasa-arvokompassin eurooppalaisten kumppaneiden kanssa osana Erasmus+ -rahoitteista hanketta, Gender Equality in Schools, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. 

Koulutuksissa annetaan myös valmiuksia seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi, koulutus- ja uravalintojen segregaation purkamiseksi ja sukupuolen moninaisuuden huomioimiseksi kasvatuksessa. Lisäksi tutuksi tulevat tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät lait ja asiakirjat.

”Omien luulojen ravistelu! Sitä luulee olevansa niin tasa-arvoinen...”

Koulutuksen runko

Koulutus koostuu kahdesta lähipäivästä, jotka voidaan toteuttaa kontakti- ja/tai etäopetuksena ja joiden pituus voi vaihdella kolmesta kuuteen tuntiin. Pidempään koulutuspäivään on varattu noin kaksi tuntia omaan työskentelyyn: Tasa-arvokompassiin perehtymiseen ja oman suunnitelman työstämiseen.

I koulutuspäivä on taustoittava ja tematiikkaan sekä Tasa-arvokompassiin perehdyttävä, mutta samalla kuitenkin osallistava koulutus.

II koulutuspäivänä käydään osallistaen läpi konkreettisia ideoita, vinkkejä ja käytännön työkaluja (materiaalipankki) tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen yksiköissä.

I ja II koulutukseen osallistuneiden on mahdollista jatkaa teeman parissa ja osallistua
III koulutuspäivään, joka tarjoaa mahdollisuuden fasilitoituihin temaattiseen työpajoihin, joissa työskennellään yhdessä esiinnousseiden kysymysten pohjalta ja ideoidaan jatkosuunnitelmia.

”Opin materiaalien ja keskustelujen avulla paljon itsestäni, tiedostamattomista ajatuksistani tai toimintatavoistani, joita tulisi kriittisemmin tarkastella. Lisäksi sain paljon apua ja vinkkejä omaan opetukseen ja yhteiseen toimintaan koulussa.”

Tasa-arvokompassit eri koulutusasteille

Tasa-arvokompassin avulla on mahdollista laatia tai päivittää varhaiskasvatusyksikön koulun tai oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka avulla yksiköt pystyvät seuraamaan oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyönsä etenemistä säännöllisesti käytettynä. Kompassin avulla tehty arviointi kannattaakin liittää osaksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia.

Lataa PDF:nä alla olevista kuvakkeista oman koulutusasteesi kompassi suomeksi tai ruotsiksi!

Lisätietoja

Ota yhteyttä, mikäli kiinnostuit osallistumisesta, koulutuksen järjestämisestä tai muusta yhteistyöstä!

Mari-Anne Okkolin
Johtava asiantuntija, oppilaitosyhteistyö
tasa-arvokompassi[at]rauhankasvatus.fi

Mari Koivistoinen-Pulkka
Koulutussuunnittelija
mari.koivistoinen-pulkka[at]rauhankasvatus.fi

Opetushallitus rahoittaa hanketta.