Etusivulle

Tasa-arvo tomintakulttuurin keskiöön

Täydennyskoulutus varhaiskasvatuksen ja eri kouluasteiden ammattilaisille

Miten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta voi edistää koulun ja päiväkodin arjessa? Miten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma jalkautetaan osaksi toimintakulttuuria? Millaisia käytännöllisiä työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyön tueksi on tarjolla?

Rauhankasvatusinstituutti järjestää Opetushallituksen tuella maksuttomia täydennyskoulutuksia koulujen ja päiväkotien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta. Koulutus tarjoaa oppilaitoksille käytännön työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseksi, päivittämiseksi ja arvioimiseksi.

Tasa-arvokompassi

Koulutuksessa opitaan käyttämään uutta Tasa-arvokompassi -tasa-arvotyökalua, jonka avulla jokainen koulu ja päiväkoti voi löytää itselleen sopivia tapoja sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Tasa-arvokompassi tarjoaa kouluille ja päiväkodeille ohjenuoria ja tukea johtajuuden, opetussuunnitelman, ympäristön, asenteiden ja yhteisön tasa-arvoistamiseen. 

Rauhankasvatusinstituutti on kehittänyt Tasa-arvokompassin eurooppalaisten kumppaneiden kanssa osana Erasmus+ -rahoitteista hanketta, Gender Equality in Schools, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi varhaiskasvatuksessa, peruskouluissa ja toisen asteen oppilaitoksissa. 

Koulutuksissa annetaan myös valmiuksia seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi, koulutus- ja uravalintojen segregaation purkamiseksi ja sukupuolen moninaisuuden huomioimiseksi kasvatuksessa. Lisäksi tutuksi tulevat tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvät lait ja asiakirjat.

”Omien luulojen ravistelu! Sitä luulee olevansa niin tasa-arvoinen...”

Koulutukseen osallistuneen palaute

Koulutuksen runko

Koulutus koostuu kahdesta lähipäivästä, jotka voidaan toteuttaa kontakti- ja/tai etäopetuksena ja joiden pituus voi vaihdella kolmesta kuuteen tuntiin. Pidempään koulutuspäivään on varattu noin kaksi tuntia omaan työskentelyyn (Tasa-arvokompassiin perehtymiseen ja oman päiväkodin suunnitelmien työstämiseen).

I koulutuspäivä on taustoittava ja tematiikkaan sekä Tasa-arvokompassiin perehdyttävä, mutta samalla kuitenkin osallistava koulutus.

II koulutuspäivänä käydään osallistaen läpi konkreettisia ideoita, vinkkejä ja käytännön työkaluja (materiaalipankki) tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseen yksiköissä.

I ja II koulutukseen osallistuneiden on mahdollista jatkaa teeman parissa ja osallistua
III koulutuspäivään, joka tarjoaa mahdollisuuden fasilitoituihin temaattiseen työpajoihin, joissa työskennellään yhdessä esiinnousseiden kysymysten pohjalta ja ideoidaan jatkosuunnitelmia.

Tasa-arvokompassit eri koulutusasteille

Tasa-arvokompassin avulla on mahdollista laatia tai päivittää varhaiskasvatusyksikön koulun tai oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma, jonka avulla yksiköt pystyvät seuraamaan oman tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyönsä etenemistä säännöllisesti käytettynä. Kompassin avulla tehty arviointi kannattaakin liittää osaksi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmia.

Lataa pdf:nä alla olevista kuvakkeista oman koulutusasteesi kompassi!

Tasa-arvokompassi – varhaiskasvatus
[pdf 534 kt]

Tasa-arvokompassi – perusopetus
[pdf 587 kt]

Tasa-arvokompassi – oppilaitos
[pdf 559 kt]

Lisätietoja

Ota yhteyttä, mikäli kiinnostuit osallistumisesta, koulutuksen järjestämisestä tai muusta yhteistyöstä!

Mari-Anne Okkolin
Johtava asiantuntija, oppilaitosyhteistyö
tasa-arvokompassi[at]rauhankasvatus.fi