Saavutettavammat turvalli­semmat tilat – verkko-opas nuorisoalalle

Kuvitukset: Kiira Sirola

Tervetuloa matkalle turvallisempiin ja saavutettavampiin tiloihin!

Uskomme, että haastavinakin aikoina positiiviset muutokset yhteiskunnassamme ovat mahdollisia. Rakentamalla turvallisempia, saavutettavia tiloja, jotka luovat pohjaa mieltä ja kehoa avartavien luovien menetelmien käytölle, voimme astua sellaiseen luottamuksen tilaan, jossa myös haastavat teemat voidaan tuoda esiin käsiteltäviksi.

Luovat turvallisemmat tilat -verkko-opas sukeltaa sekä turvallisemman tilan ja saavutettavuuden periaatteisiin että luoviin dialogimenetelmiin nuorisoalalla. Opas on selkeä ja käytännönläheinen työkalu nuorten ja nuorten aikuisten parissa toimivalle ammattilaiselle tai kasvattajalle, joka pyrkii luomaan luovan ja turvallisen ympäristön työssään. 

Myös opettajien, kulttuuri- ja nuorisoalan tapahtumatuottajien ja koordinaattoreiden sekä viestijöiden, jotka haluavat tehdä työ- ja oppimisympäristöistään sekä paikallisista yhteisöistään turvallisempia, luovempia, yhdenvertaisempia sekä moninaisempia, kannattaa hyödyntää tätä opasta. 

Opas rakentuu kahdelle eri viitekehykselle ja työotteelle, joita ovat antirasistinen viitekehys sekä antiableistinen viitekehys. Tämä tarkoittaa, että näitä näkökulmia on huomioitu, kun opasta on kirjoitettu ja sovellettu nuorisotoimintaan.

Opas koostuu kolmesta pääluvusta, joita ovat: 

 1. Turvallisemman tilan lähtökohdat
 2. Saavutettavampaa alusta saakka
 3. Luovat turvallisemmat tilat

   

Turvallisemman tilan lähtökohdat -luku opastaa, mitä turvallisemman tilan syntyminen edellyttää ja miten turvallisempi tila huomioidaan jo toimintaa suunnitellessa. Lisäksi luvussa käsitellään toimivia käytäntöjä turvallisemman tilan korjaamiseen ja ylläpitoon. 

Saavutettavampaa alusta saakka -luvussa käsitellään sitä, miten saavutettavuus voidaan huomioida koko toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa. Luvussa avataan myös, mitä ableismi on.

Luovat turvallisemmat tilat -luku kertoo, miksi turvallisemmat saavutettavat tilat ovat lähtökohta luovalle toiminnalle ja esittelee luovia dialogimenetelmiä suoraan nuorisoalalle sovellettaviksi.

Tämä opas toimii myös konkreettisena työkaluna, kun järjestät ja tiedotat toiminnasta, koulutuksista tai tapahtumista ja haluat integroida saavutettavuuden ja turvallisempien tilojen käytännöt osaksi toimintaasi. Opas katsoo toiminnan järjestämistä niin suunnitteluvaiheessa, toteutusvaiheessa kuin toiminnan jälkeen huomioiden viestinnän, tapahtumapaikan järjestelyt ja tukitoimet. 

Oivallusten ja esimerkkien lisäksi, opas tarjoaa ohjenuoria, tarkastuslistoja sekä lomakemalleja jokapäiväiseen käyttöön.

 Toivotamme antoisia hetkiä tämän verkko-oppaan parissa!

Luvut

Kuvituksessa käsi pitelee värikästä spriaalia, joka on ikään kuin nauha.

Turvallisemman tilan lähtökohdat

Turvallisempi tila on jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä oleva toimintamalli. Turvallisempaa tilaa pidetään yllä, korjataan ja uusinnetaan yhteistyöllä yhdessä sovittujen ohjenuorien mukaan.

Aurinkolasien toisen linssin takaa kurkkaa kaksi valkoihoista ihmistä. Toisen linssin takaa kurkkaa ruskea ihminen. Linssit ovat värikkäät, mutta eri sävyiset.

Saavutettavampaa alusta saakka

Saavutettavuus on osa yhdenvertaisuutta ja turvallisempia tiloja​. Saavutettavuuden ja esteettömyyden tavoitteena on turvata vammaisten perusoikeudet ja tehdä niistä osa toiminnan ja tilojen pysyviä käytäntöjä.

Piirretyssä kuvassa kaksi nuorta kiipeilevät hymyilevän ja mököttävän naamion ympärillä.

Luovat turvallisemmat tilat

Kun tila on luotu turvalliseksi ja saavutettavaksi kaikille osallistujille, luovuuden on mahdollista päästä kukoistamaan.

Kirjavinkki-ikoni

Lisälukemista:

 • Kaikki mukana? – yhdenvertaisuussuunnittelun opas nuorisotyöhön: Koordinaatti (2019).
 • Kohti syrjimätöntä koulua – oma oppimispäiväkirjani: RKI (2021)
 • Saavutettavasti.fi-sivusto saavutettavien tiedostojen ja verkkosisällön luomiseen.
 • Saavutettava viestintä: Maija Hirvonen & Tuija Kinnunen (toim.), Gaudeamus (2020).
 • Syrjimätön kieli: Elina Vainikainen, KSL (2022).
 • Yhdenvertaisuusavain – Yhdenvertaisuuden arviointityökalu nuorisotyöhön: RKI (2021)
Erasmus+ logo.
Erasmus+ rahoittaa tätä hanketta.