Rauhankasvatusinstituutin julkaisut verkkokaupasta

Rauhankasvatusinstituutin julkaisemat teokset 40 näkökulmaa rauhaan sekä Kohti syrjimätöntä koulua – oma oppimispäiväkirjani ovat nyt tilattavissa Rauhanpuolustajien verkkokaupasta. Kirjat maksavat 25 euroa kappaleelta. Molemmat kirjat ovat yhteishintaan 40 euroa + postikulut.

  • 40 Näkökulmaa rauhaan -teoksessa rauhankasvatuksen keskeiset vaikuttajat ja mielenkiintoiset ajattelijat eri vuosikymmeniltä jakavat kokemuksiaan, osaamistaan ja näkökulmiaan siitä, mitä rauha ja rauhankasvatus ovat – tänään ja aikaisemmin. Artikkelikokoelmassa kirjoittajina ovat muun muassa Tarja Halonen, Panda Eriksson, Leif Hagert ja Aminkeng A Alemanji.
  • Kohti syrjimätöntä koulua – oma oppimispäiväkirjani keskittyy etsimään vastauksia syrjinnän kitkemisen kysymyksiin erityisesti kouluympäristön näkökulmasta. Me kasvattajat ja muut kouluissa työskentelevät ammattilaiset tarvitsemme lisää tietotaitoa syrjintään puuttumiseksi. On selvää, että meidän on yhdistettävä voimamme ja osaamisemme moniammatillisesti. Meidän on osattava tunnistaa, työstää tilanteita ja lopulta luoda kestävää muutosta. Koulujamme täytyy kehittää turvallisemman tilan näkökulmasta. Kutsumme sinut oppimismatkalle, joka painottaa itsereflektion tärkeyttä yhdistettynä tiedon ytimeen. Kirjoittajat: Amiirah Salleh-Hoddin, Tadeja Pirih ja Eeva-Liisa Kiiskilä. 
 

Tilaa kirjat yhteishintaan kimppatuotteena.

Tilaa 40 Näkökulmaa rauhaan -teos.

Tilaa Kohti syrjimätöntä koulua – oma oppimispäiväkirjani suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi.