Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Nuoret vaikuttajat

Tervetuloa nuori vaikuttaja

Meille rauhankasvatus kansalaistoiminnassa tarkoittaa yhteiskunnan jäsenten välisten luottamuksellisten suhteiden vahvistamista ja arjen konfliktien väkivallatonta ratkaisemista. Se on valtarakenteiden ja etuoikeuksien näkyväksi tekemistä ja rasismin ja vihapuheen erilaisten ilmenemismuotojen tunnistamista, rakentavaa puuttumista vihapuheeseen, rasismiin ja kaikenlaiseen syrjivään käytökseen sekä aktiiviseen kriittiseen kansalaisuuteen kasvattamista. 

Tarjoamme sinulle muun muassa mentorointia omien hankeideoiden muotoilemiseen rahoituskelpoisiksi, kansainvälisiä kouluttautumis- ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä työkaluja ja metodeita muun muassa vihapuheeseen puuttumiseen sekä turvallisemman tilan luomiseen. 

Tartumme haasteisiin konkreettisten työkalujen ja toimintamallien kautta. Miten puuttua rakentavasti erilaisiin konfliktitilanteisiin tai rakentaa luottamusta demokraattiseen yhteiskuntajärjestykseemme, kun poliitikkojenkaan toiminta ei kestä lähempää tarkastelua ja kansanedustajat tuottavat vihapuhetta? Miten kohdata nuorten oikeutettu vihaisuus ja tukea turhautumisen kanavoitumista väkivallattomaan toimintaan? 

Rohkaisemme ihmisiä osallistumaan ja vaikuttamaan; ottamaan aktiivisen roolin globaalisen oikeudenmukaisuuden edistäjinä sekä kestävän tulevaisuuden rakentajina. Haluamme tarjota yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet myös muita heikommassa asemassa oleville aktivisteille ja tukea erityisesti syrjinnän vaarassa oleviin ryhmiin kuuluvia asiantuntijoita tai sellaiseksi aikovia. Noudatamme toiminnassamme turvallisen tilan ja positiivisen erityiskohtelun periaatetta. 

Tervetuloa mukaan toimintaan!

Toiminta

Toimintamme nuorten vaikuttajien kanssa

Kolme nuorta aikuista tekee ryhmätyötä syksyn 2019 Rauhankiihdyttämössä

Toiveista totta

Onko sinulla idea siitä, miten maailmaa muutetaan? EU tarjoaa tukea solidaarisuutta edistäville nuorten hankkeille, me puolestamme autamme tuen hakemisessa.

Nostoja hankkeistamme nuorille vaikuttajille

Rauhankasvatus on ensisijaisesti yhdessä ihmisten kanssa tehtävää työtä myös nuorten kanssa. Täällä voit tutustua viime vuosina toteutettuihin hankkeisiimme.

Nuoret kohtaavat Fatim Diarran etäyhteyden kautta.

Vaikuttamista ja dialogitaitoja

Nuorten oululaisten vaikuttajaryhmä vieraili RKI:n vieraana Helsingissä. Vierailuun sisältyi kohtaamisia ja merkityksellisiä keskusteluja poliitikkojen ja yhdistysaktiivien kanssa sekä tutustumista kaupunkiin ja sen palveluihin.

Ryhmä ihmisiä halaamassa toisiaan.

Youth for Peace

Koulutuksen tavoitteena oli vahvistaa nuorisotyöntekijöiden osaamista konfliktinratkaisussa sekä jakaa menetelmiä yhteisöllisyyden edistämiseen.