Myötätuulta kotoutumiseen – antirasistisia tekoja nuorisotyöhön

Myötätuuli-hankkeen tavoitteena on kehittää nuorisotyön ammattilaisten kykyä tunnistaa ja puuttua rasismiin sekä purkaa rasismia tuottavia rakenteita. 

Antirasistisella työotteella yhdenvertaista nuorisotyötä rakentamassa 

Rauhankasvatusinstituutin antirasistisen työn tavoitteena on vahvistaa kasvattajien valmiuksia tunnistaa ja puuttua rasismiin ja purkaa yhteiskunnassa vallitsevia rakenteellista rasismia ylläpitäviä käytänteitä ja toimintamalleja.  

Myötätuuli-hankkeen kohderyhmää ovat nuorisotyöntekijät sekä muut nuorten vapaa-ajalla toimivat kasvattajat. Hankkeen keskeiset toiminnot ovat nuorisotyöntekijöille suunnattu koulutuskokonnaisuus, antirasistisen johtamisen koulutus, verkkokurssi sekä koulutuksia ja kehittämistyötä tukevat antirasistiset tukimateriaalit. Osana hanketta vahvistamme antirasistista kouluttajaverkostoamme. Painotus kouluttajaverkoston kehittämisessä on erityisesti sellaisten kouluttajien osaamisen vahvistamisessa, jotka itse kohtaavat rasismia.  

Hanke toteutetaan yhteistyössä Espoon, Helsingin, Kokkolan, Lappeenrannan ja Vaasan nuorisotoimien kanssa. Lisäksi kumppanina hankkeessa oli sen alkuvaiheessa Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus Kanuuna. Hankekumppanien kautta antirasistiseen koulutusprosessiin osallistuu arviolta noin 300 kunnallisen nuorisotyön ammattilaista. Tämän lisäksi hankkeessa tuotetaan verkkokurssi, joka on hyödynnettävissä niin yksittäisen työntekijän kuin työyhteisöjen yhteisessä oppimisprosessissa sekä Suuntaviivat antirasistisen nuorisotyön johtamiseen -opas. Antirasistisen kouluttajaverkoston vahvistaminen mahdollistaa asiantuntijatuen/kouluttajaresurssin tarjoamisen myös kunnille/tahoille, jotka eivät ole hankekumppaneina mukana.  

Hanketta rahoitetaan EU:n turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston kansallisesta ohjelmasta (AMIF). Hanke on alkanut 1.11.2023 ja se päättyy 31.10.2026. 

Lisätietoja: Mohamed Ali, mohammed.ali(at)rauhankasvatus.fi 

Tutustu RKI:n aikaisemmin tuotettuihin antirasistisen nuorisotyön materiaaleihin: https://rauhankasvatus.fi/antirasismi-nuorisotyossa/