Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Sitoutumaton rauhanjärjestö kasvattajille

Tervetuloa Rauhankasvatusinstituutin sivuille. Toimintamme pääteemat ovat tasa-arvo ja yhdenvertaisuus, antirasismi ja globaali vastuu.

Tarjoamme koulutusta, materiaaleja ja tukea kouluissa ja nuorisotyössä toimiville kasvattajille sekä yhdenvertaisempaa maailmaa ja kestävää rauhaa luoville aktivisteille.

Uskomme kasvatuksen voimaan muuttaa maailmaa. Visionamme on yhteiskunta, jossa yksilöt ja yhteisöt toimivat rohkeasti rauhan, vastuullisuuden, väkivallattomuuden ja globaalin oikeudenmukaisuuden puolesta. Mielestämme mahdollisimman laaja osallisuus on kestävän yhteiskuntarauhan tae.

Käytännössä teemme työtä kolmen pääteeman alla, joita ovat antirasismi, tasa-arvo ja yhdenvertaisuus sekä globaali vastuu. Koulutamme ammattilaisia näistä teemoista sekä kehitämme ja tuomme Suomeen metodologiaa, osaamista ja käytännön työkaluja esimerkiksi inklusiivisemmasta ja turvallisemmasta tilasta kouluissa ja nuorisotyön alalla, antirasismista kouluyhteisöissä, dialogin rakentamisesta ja deep democracy -ajattelusta. Yhteiskehitämme myös koulujen toimintakulttuuria ja tuemme rehtoreita ja koulutusjohtoa kestävän kehityksen tuomisesta osaksi kaikkea koulun työkulttuuria. Toimintaamme ohjaa turvallisemman tilan periaatteet sekä positiivinen erityiskohtelu.

Ajankohtaista

Rauhaa digiajassa

Kuinka käsitellä median kriisi- ja sotakuvastoja oppilaiden kanssa tunneilla? Entä kuinka sosiaalisesta mediasta tehdään turvallisempi paikka kaikille ja miten kaikki voisivat saada positiivisia samastumisen kokemuksia opetuksessa käytettävistä mediasisällöistä? Muun muassa näitä asioita käsitellään täydennyskoulutuksessamme, jonka koulutukset käynnistyvät huhtikuussa 2023.

Lue lisää »
Opettajat osallistuvat ryhmätyöskentelyyn vilkkaassa ympäristössä.

Kohti syrjimätöntä koulua -opintopiiri

Kohti syrjimä­töntä koulua -opinto­piirit Työkaluja antirasistiseen syrjinnän vastaiseen kasvatustyöhön Järjestämme Kohti syrjimätöntä koulua – oma oppimispäiväkirjani -teoksen ympärille opintopiirejä kevään 2023 aikana niin etänä, kuin

Lue lisää »

näkökulmaa rauhaan

Instituuttimme täytti vuonna 2021 40 vuotta. Kuluneina vuosikymmeninä RKI on vastannut yhteiskunnasta nousevaan rauhankasvatuksen tarpeeseen vapaan sivistystyön, opettajien täydennyskoulutuksen, kehitysyhteistyön ja globaali- sekä rauhankasvatuksen sisältöjen ja metodien kehittämisen muodossa. Tämänhetkinen työmme koulujen, nuorisotyön ja aktivismin parissa on osa tätä samaa jatkumoa.    

Olemmekin kutsuneet rauhankasvatuksen keskeisiä vaikuttajia ja mielenkiintoisia ajattelijoita eri vuosikymmeniltä jakamaan kokemuksiaan, osaamistaan ja näkökulmiaan siitä, mitä rauha ja rauhankasvatus ovat – tänään ja aikaisemmin.  Minkälaisia punaisia lankoja syntyy esimerkiksi rodullistettujen ajattelijoiden, queer-aktiivien, opettajien tai näkyvissä institutionaalisessa asemissa olevien vaikuttajien välillä rauhankasvatuksesta ja sen merkityksestä?

Tervetuloa lukemaan, katsomaan ja kuuntelemaan – klikkaa tästä!

MK valokuva-30

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

pexels-cottonbro-6209555

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec tincidunt aliquet

pexels-sharon-mccutcheon-1209843

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Donec tincidunt aliquet tur