Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Nuorisotyöntekijät

Tervetuloa nuorisotyöntekijä

RKI tarjoaa sinulle kunnallisen nuorisotyön ammattilainen, järjestöissä ja muissa yhteisössä nuorten kanssa toimiva vapaaehtoinen tai alan opiskelija käytännön työkaluja rauhankasvatukseen sekä tietoa nuorisotyön ammatillisesta roolista yhdenvertaisen nuoruuden edistäjänä ja muutoksen mahdollistajana. 

Käytännössä tämä tarkoittaa muun muassa koulutuksia ja materiaaleja liittyen yhdenvertaisuuden, tasa-arvon, antirasismin, globaalin vastuun ja rauhan edistämiseen sekä kansainvälisiä opintovierailuja. 

Olemme erityisen tunnettuja osaamisestamme inklusiivisen dialogin ja osallistavien toiminnallisten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin liittyvien prosessien fasilitoinnissa sekä antirasistisessa nuorisotyössä. 

Kansallisten ja kansainvälisten nuorisotyöntekijöille suunnattujen koulutuksemme tavoitteena on tarjota innostavia oppimisen paikkoja, joissa osallistujat kehittävät yhdessä osaamistaan havaita ja puuttua syrjintään, käsitellä turvallisesti nuorten kanssa valtarakenteita, normeja ja muita sensitiivisiä tai vaikeita asioita sekä ehkäistä ja käsitellä yksilöiden ja ryhmien välisiä konflikteja rakentavasti. Toimimme myös vahvistaaksemme nuorten kriittistä ja rakentavaa yhteiskunnallista toimijuutta luoden sille tilaa  ja tukevia rakenteita yhteiskunnassa. 

Kaikki koulutuksemme perustuvat turvallisemman tilan, saavutettavuuden ja inklusiivisuuden periaatteille. Haluamme tarjota yhdenvertaiset osallistumismahdollisuudet ja tukea erityisesti nuorisoalla aliedustettuina oleviin ryhmiin identifoituvien ja yhteiskunnassamme syrjinnän vaarassa oleviin ryhmiin kuuluvien nuorisotyöntekijöiden ammatillista kehittymistä.  

Kehitämme ja tuomme kumppanimaistamme Suomeen uusia menetelmiä ja toimintamalleja yhdenvertaisuuden edistämiseen, katsomusdialogiin, konfliktien käsittelyyn sekä vihapuheen ja rasisminvastaiseen työhön. Osallistumme ja tuomme osaamisemme nuorisotyöstä käytävään alan sisäiseen keskusteluun sekä tuotamme keskeisistä osaamisalueistamme työkaluja, oppaita ja ohjeistuksia järjestöjen ja kuntien hyödynnettäväksi.

Haluamme työllämme tukea jokaisesta löytyvää hyvää ja vahvistaa heidän ymmärrystään ihmisarvon jakamattomuudesta. Tarjoamme mahdollisuuksia tutustua erilaisiin ihmisiin ja maailmankuviin, sekä omien arvojen, uskomuksien, katsomusten ja kulttuurin tutkiskeluun. Tuemme sitoutumista demokraattisiin käytäntöihin ja rohkeutta toimia paremman maailman puolesta. Käytännössä tarjoamme nuorisotyöntekijöille tilaa oppia, kokea ja toimia Suomessa sekä puolilla maailmaa.

Tervetuloa mukaan! 

Materiaalit ja koulutukset

Nostoja koulutuk­sistamme nuoriso­työntekijöille

Rauhankasvatus on ensisijaisesti yhdessä ihmisten kanssa tehtävää työtä myös nuorisotyöntekijöiden kanssa. Täällä voit tutustua viime vuosina toteutettuihin koulutuksiimme.

Osallistujat kirkon edustalla istumassa Belgradissa.

Dialogin luova tila

Dialogin luova tila on Erasmus+ -hanke, joka toi yhteen kulttuurin, media- ja taidekasvatuksen sekä nuorisoalan asiantuntijoita Suomesta, Sloveniasta, Serbiasta ja Puolasta. Hankkeen aikana tuotettiin ja jaettiin kokemuksia kestävän dialogin rakentamisesta luovan tilan avulla.

Hankkeen työntekijä Liban Sheikh.

Harrastaen tutuksi!

Harrastaen tutuksi -hankkeessa lisättiin harrastoiminnan saavutettavuutta Suomeen muuttaneiden nuorten keskuudessa eri puolilla Suomea.

Kolmea henkilöä kuvataan takaapäin yläselästä ylöspäin koulutuksessa. Kasvoja ei näy.

Outside In

Vihapuhetta voi oppia tunnistamaan ja torjumaan siten, että muutoksella on kauaskantoiset vaikutukset. Tarjoamme tähän käytännön työkaluja nuorten kanssa toimiville.

Kolme nuorta aikuista tekee ryhmätyötä syksyn 2019 Rauhankiihdyttämössä

Toiveista totta

Onko sinulla idea siitä, miten maailmaa muutetaan? EU tarjoaa tukea solidaarisuutta edistäville nuorten hankkeille, me puolestamme autamme tuen hakemisessa.

Materiaalimme nuoriso­työntekijöille

Kolme piirrettyä hahmoa näyttävät iloisilta ja pitävät käsiään kohotettuina.

Antirasismi nuorisotyössä

Antirasismi nuorisotyössä -opas auttaa nuorisotyöntekijöitä tunnistamaan oma roolinsa muutoksen mahdollistajana yhteiskunnassa ja löytämään uusia tapoja tuoda antirasistinen työote osaksi jokapäiväistä kasvatustyötä nuorten kanssa.

Hymyilevä hahmo seisoo portailla ja pitelee päänsä yläpuolella jättisuurta värikästä avainta.

Yhdenvertai­suus­avain

Yhdenvertaisuuden arviointiin suunnitellun työkalun avulla nuorisotyöntekijät ja nuorisotyön yksiköt voivat tarkastella ja seurata yhdenvertaisuuden toteutumista omassa työssään.

Kaikki mukana?

Kaikki mukana? -opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vastauksia siihen, miten edistää yhdenvertaisuutta nuorisotoiminnassa.

Kolmea henkilöä kuvataan takaapäin yläselästä ylöspäin koulutuksessa. Kasvoja ei näy.

Outside In

Vihapuhetta voi oppia tunnistamaan ja torjumaan siten, että muutoksella on kauaskantoiset vaikutukset. Tarjoamme tähän käytännön työkaluja nuorten kanssa toimiville.

Ihmisiä ryhmäkeskustelutilanteessa.

Nuoret ja rohkeat

Nuoret ja rohkeat -materiaali innostaa ja rohkaisee nuoria toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta paikallisesti ja globaalisti.