Turvallisemman tilan ohjeistus

Turvallisemman tilan ohjeistuksen luominen

Tälle sivulle on koottu tarkistuslista turvallisemman tilan ohjeistuksesta, jonka voit tulostaa pohjaksi tapahtumia, toimintaa, ilmoittautumisia ja viestintää suunnitellessa.

Turvallisempi tila on jatkuvassa muutoksessa ja kehityksessä oleva toimintamalli. Turvallisempi tila on toimintaa.

Turvallisempaa tilaa pidetään yllä, korjataan ja uusinnetaan yhteistyöllä yhdessä sovittujen ohjenuorien mukaan. Turvallisemman tilan ohjeistukset tehdään aina kunkin yhteisön tarpeista ja lähtökohdista käsin ja ideaalitilanteessa niistä sovitaan yhdessä osallistujien ja järjestäjien kesken. Turvallisemman tilan ohjeistus on osa toimintakulttuurin ja toimintamallin luomista, joten toisten tekemiä valmiita ohjeistuksia ei voi suoraan kopioida käyttöön.

Tämä kyseinen turvallisemman tilan ohjeistuksen pohja on luotu Rauhankasvatusinstituutin lähtökohdista käsin yleiseksi ohjeistukseksi, jota muokataan aina tilaisuuteen sopivaksi.

Hehkulamppu-ikoni

Mikä on turvallisempi tila?

 • Turvallisemmassa tilassa sanoitetaan auki oletuksia, ehkäistään ulossulkemista niiden kautta ja keskustellaan yhdessä, mitä tehdään, kun näin käy.
 • Turvallisempi tila on rohkaiseva ja turvallisen tuntuinen ympäristö, joka kannustaa avoimuuteen, kunnioitukseen, haluun oppia muilta sekä fyysiseen, henkiseen ja sosiaaliseen turvallisuuteen.
 • Turvallisemmassa tilassa kiinnitetään huomiota ja pyritään olemaan tietoisia arjessa meihin vaikuttavista valtarakenteista ja etuoikeuksista. Siinä nostetaan esiin meidän erilaisten taustojemme merkitys siinä, miten käyttäytymisemme vaikuttaa toisiin ihmisiin.

Turvallisemman tilan ohjeistuksen pohja

 • Olemme tietoisia niistä oletuksista, joita teemme toistemme sukupuolesta, iästä, vammaisuudesta, ammatista, kielitaustasta, uskonnosta, seksuaalisuudesta, terveydestä, kansallisuudesta, emmekä toimi näiden mukaan. Emme myöskään tee oletuksia toistemme toimintakyvystä tai taustasta perustuen toistemme ulkonäköön, toimintaan tai käytökseen.
 • Kysymme toiminnan ja käytöksen syitä ennen kuin oletamme.
 • Emme häiriköi, hauku, häiritse, nolaa tai kiusaa toisiamme. Ehkäisemme tämän tapahtumista ja puutumme, jos niin tapahtuu.
 • Emme kysy emmekä vaadi toisiamme jakamaan henkilökohtaisia asioita ja tietoja edellytyksenä tapahtumaan tai toimintaan osallistumiselle.
 • Kunnioitamme toistemme oikeutta fyysisiin ja emotionaalisiin rajoihin emmekä ylitä tai riko niitä rajoja. Puutumme ja toimimme, jos näin tapahtuu.
 • Emme käytä sukupuolitettuja puhuttelumuotoja tai sanastoa, kun puhumme toisillemme tai ryhmälle. Kunnioitamme toistemme sukupuoli-identiteettejä. Otamme avoimesti vastaan korjauksia, kun teemme virheen ja korjaamme sanojamme saman tien.
 • Emme paljasta toisistamme henkilökohtaisia asioita, eli emme esimerkiksi paljasta kenenkään identiteettiin liittyviä luottamuksellisia asioita, kuten seksuaalisuutta. Luotamme ja otamme vastaan meille kerrotut henkilökohtaisiin asioihin liittyvät tiedot kyseenalaistamatta ja tekemättä jatko-oletuksia.
 • Kysymme toisiltamme kysymyksiä ja kuuntelemme vastaukset avoimesti jatko-oletuksia tekemättä. Varmistamme kysymällä, että kaikilla on kuunneltu, turvallinen ja huomioitu olo.
 • Pyydämme anteeksi, kun teemme virheen tai rikomme jotakin ohjeista. Pyrimme ymmärtämään, mikä meni väärin ja oppimaan, miten se ei toistu jatkossa. Otamme huomioon, että joskus asioiden käsittelyyn tarvitaan niille varattu hetki ja tila toiminnan tai tapahtuman jälkeen.
 • Sitoudumme rakentamaan ja ylläpitämään ja korjaamaan turvallista tilaa yhdessä. Sitoudumme oppimaan yhdessä, miten tämä käytännössä tehdään.
 • Jos todistamme häirintää, kiusaamista, ulossulkemista tai olemme tällaisten tekojen tai käytöksen kohteena, otamme sen esiin ja kerromme asiasta tapahtuman järjestäjälle, häirintäyhdyshenkilölle tai muulle turvalliseksi kokemallemme järjestäjätahon henkilölle joko fyysisesti paikan päällä tai tapahtuman jälkeen sähköpostitse tapahtumassa annettuun sähköpostiin. 
 • Tapahtuman järjestäjät sitoutuvat kunnioittamaan ja noudattamaan edellä mainittuja ohjeita tapahtumia järjestäessään.

Miten pitää turvallisempaa tilaa yllä?

 • Kun turvallinen tila menee rikki, tunnusta tapahtunut.
 • Kysy tunteista, hyväksy ne. Ota huomioon että etuoikeudet vaikuttavat siihen, koemmeko että jostain voi loukkaantua ja mitä tunteita oletamme heräävän.
 • Anna tilaa loukatuksi tulleelle, varmista turvallisuus: mahdollisuus puhua kahden kesken, poistua paikalta.
 • Varmista, ettei tilanne pahene, ei pakoteta ketään toimimaan ja puhumaan saman tien.
 • Sanoittakaa yhdessä sovittuna ajankohtana syy turvallisen tilan rikki menemiseen ja sopikaa yhdessä, miten sen toistuminen ehkäistään.
 • Tarjoa tilaisuus keskustella jonkun ulkopuolisen kanssa tilanteen ulkopuolella.
 • Keskustele henkilön kanssa, joka loukkasi, jotta hän ymmärtää jatkossa paremmin ja syyt sille, miksi käytös vahingoitti muita. Annetaan tilaisuus oppia. Älä pakota loukatulta anteeksiantoa.

Kappaleet

Hankkeen työntekijä Liban Sheikh.

Harrastaen tutuksi!

Harrastaen tutuksi -hankkeessa lisättiin harrastoiminnan saavutettavuutta Suomeen muuttaneiden nuorten keskuudessa eri puolilla Suomea.

Kolme nuorta aikuista tekee ryhmätyötä syksyn 2019 Rauhankiihdyttämössä

Toiveista totta

Onko sinulla idea siitä, miten maailmaa muutetaan? EU tarjoaa tukea solidaarisuutta edistäville nuorten hankkeille, me puolestamme autamme tuen hakemisessa.

Koonneet Jasmin Ruokolainen ja Jenni Leppänen. Johdannon ja loppukappaleen lähteenä on käytetty Kohti syrjimätöntä koulua – oma oppimispäiväkirjani kappaleita 3.3 ja 3.5. Kirjoittaja Tadeja Pirih.

 

Erasmus+ logo.
Erasmus+ rahoittaa tätä hanketta.