Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Harrastaen tutuksi!

Kuinka päästä mukaan harrastuksiinkun harrastusverkostoja ei ole vielä syntynyt tai kynnys osallistua toimintaan on korkeaVuosien 2018–2020 aikana toteutettu Harrastaen tutuksi hanke kokosi yhteen Suomeen muuttaneita nuoria ja harrastusmahdollisuuksia tarjoavia tahoja Oulussa, Kuopiossa, Tampereella, Lohjalla, Forssassa ja Turussa. 

Harrastaen tutuksi! -hankkeen tavoitteena madaltaa harrastustoimintaan osallistumisen kynnystä

Haluamme innostaa eri taustoista tulevia nuoria harrastamaan, madaltaa osallistumisen kynnystä ja tuoda esiin nuorten omia ajatuksia toimivasta harrastustoiminnasta. Harrastaen tutuksi hankkeessa nuoret saivat vaikuttaa harrastusmahdollisuuksien tarjontaan ja käytännönjärjestelyihin omaasuinpaikkakuntasta alueella 

Tarjoamme Suomeen muuttaneille nuorille mahdollisuuden vaikuttaa vapaa-ajan toiminnan järjestämiseen ja harrastustoimintaan tutustumiseen lähellä omaa asuinpaikkakuntaa. Harrastustoimijoille, kuten järjestöille ja urheiluseuroille, tarjoamme mahdollisuuden tavoittaa uusia harrastajia ja kuulla nuorten ideoita toiminnan saavutettavuuden ja yhdenvertaisuuden kehittämiseen. 

Vaikuttamisen paikkoja tarjottiin työpajojen avulla

Harrastaen tutuksi -työpajat starttasivat kaikissa kaupungeissa ideointityöpajoilla, joissa nuoret, kotoutumisen parissa työskentelevät sekä harrastustoimijat suunnittelivat yhdessä tulevaa yhteistyö 

Työpajojen keskeisiä kysymyksiä olivat: miten harrastustoiminnasta tehdään mahdollisimman avointa, miten vähemmistöihin kuuluvat ja maahanmuuttajataustaiset nuoret saadaan mukaan harrastustoimintaan ja mitä annettavaa Suomeen muuttaneilla nuorilla on harrastuksia tarjoaville järjestöille ja seuroille? 

Saavutettavuuskoulutuksissa ylitetään osallistumisen esteitä

Harrrastaen tutuksi -hanke on toteutettu yhteistyössä Nuorten Akatemian kanssa. Hankkeen muiden toimintojen lisäksi Nuorten Akatemia järjesti toukokuussa 2020 maksuttomia ja avoimia saavutettavuuskoulutuksia etänä. Koulutus oli suunnattu erityisesti urheiluseurojen, järjestöjen, yhteisöjen ja nuorisotyön tarpeisiin.   

Opetushallitus rahoittaa hanketta.