Aatos ja Amine – Katsomusdialogia mediakasvatuksen keinoin

Työkalupaketti nuorisotyöhön

Nuoret käyvät jatkuvasti katsomusdialogia keskenään. Tavalla tai toisella he sivuavat puheissaan uskontoja, katsomuksiin liittyviä näkökulmia tai uskonnottomuutta koulussa, kotona ja harrastuksissa. Nuorten parissa työskentelevinä meidän on kysyttävä itseltämme, luommeko nuorille turvallisen tilan käydä tätä dialogia eri uskonnoista ja katsomuksista aikuisen kasvattajan kanssa ja ohjaamana?

RKI on rakentanut Reetta Huhtasen Jussi-palkitun ja lukuisia kansainvälisiä festivaaleja voittaneen dokumenttielokuvan ympärille työpajamallin ja lisämateriaaleja, joiden kautta ohjaaja pystyy käsittelemään muun muassa katsomusdialogia sekä katsomusten ja ihmisten moninaisuutta elokuvasta nousevien kysymysten kautta.

Tämä verkkomateriaali koostuu podcastista sekä ohjaajan oppaasta, joka sisältää Aatos ja Amine -elokuvaan nivoutuvia tehtäviä. Ohjaajan opas toimii konkreettisena työkaluna Aatos ja Amine -työpajoja järjestettäessä.

RKI järjestää vuoden 2020–2021 aikana ohjaajakoulutusta nuorten kanssa toimiville, jotta he voivat vetää Aatos ja Amine -työpajoja nuorille omassa toimintaympäristössään. Työpajojen sisällöt on suunniteltu siten, että kokonaisuudesta löytyy mielekkäitä tehtäväkokonaisuuksia sekä etä- että lähityöpajoihin. 

RKI ei anna valmiita vastauksia onnistuneeseen katsomusdialogiin, mutta tarjoaa tunnekasvatuksen, turvallisen tilan ja luovien metodien osaamistaan työkaluiksi nuorisoalan toimijoille. Toivomme että ne voivat toimia inspiraation lähteenä dialogin luomiseen omassa toimintaympäristössäsi! 

rahoittaa tätä hanketta.