Saavu­tettavan vapaa-ajan­toimin­nan aske­leet

Tässä sinulle opas, joka tarjoaa vinkkejä saavutettavan harrastustoiminnan kehittämiseen. Oppaan vinkkejä hyödyntämällä voitte tehdä vapaa-ajan toiminnasta kaikille nuorille saavutettavampaa.

Saavutettava harrastustoiminta on kaikkien yhteinen etu. Saavutettavuus ja avoimuus helpottavat uusien toimijoiden mukaan tulemista sekä tekevät harrastustoiminnasta elinvoimaisempaa. Harrastamisella on myös tärkeä merkitys nuorelle oman paikan löytämisessä yhteiskunnasta.

Harrastaen tutuksi on yhteishanke, jonka koordinoivana tahona toimii Nuorten Akatemia. Hankkeessa ovat mukana Rauhankasvatusinstituutti, Suomen partiolaiset, Luonto-Liitto, Setlementtiliitto, Kanuuna-verkosto, Hämeen Liikunta ja Urheilu, Anti-Racist Forum, Oikeudet ilman rajoja, Moniheli, Turvapaikanhakijoiden tuki ja Kotimajoitusverkosto. 

Lisätietoja hankkeesta Nuorten Akatemian sivuilta.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.

Hankkeen rahoitti Opetushallitus.