Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Tämä on sinulle kasvattaja,

maailmasta ja Euroopasta tuli hetkessä eri näköinen paikka Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa 2022. Haluamme Rauhankasvatusinstituutissa tukea teitä, työtänne ja sitä valtavaa ammatillista osaamista, jota teillä kasvattajilla on, kun kohtaatte päivittäin vaikeita kysymyksiä ja lasten sekä nuorten pelkoa. Kiitos siitä, että olette ja jaksatte tehdä töitä haastavien viime vuosien perään myös tässä uudessa haastavassa tilanteessa.

Kokosimme tueksenne muutaman näkökulman, joiden avulla voi helpottaa vaikeiden kysymysten jäsentelyä.

Kasvattajien on tärkeää osoittaa empatiaa ja myötätuntoa muita kohtaan. On erityisen tärkeää osoittaa niitä myös itseämme kohtaan. Kun osaamme kuunnella itseämme ja omia tarpeitamme, osaamme myös paremmin kuunnella muita ja luoda heihin yhteyden. Tärkeintä opettajan ja kasvattajan työtä on tukeutua omaan ammattitaitoonsa ja oppilaiden sekä nuorten tuntemukseen ja ottaa aikaa keskustelulle ja lasten tarpeiden kartoittamiselle.

Kahden maan välisen konfliktin, sodan, ollessa käynnissä lasten ja nuorten kanssa voi miettiä, miten sodan osapuolien Suomessa asuvat ja koulua käyvät lapset ja perheet eivät edusta kansallisuuttaan tai maataan, vaan ovat yksilöitä. Koulun ja nuorisotoiminnan tilanteissa ei ole tarpeen korostaa kenenkään taustaa, eli nostaa yksittäisiä lapsia tai nuoria edustamaan kansallisuuttaan tai kysyä heiltä mitä näissä maissa tapahtuu tai miltä heistä tilanne tuntuu.

Sen sijaan sota koskettaa näitä lapsia ja perheitä erityisen rankasti, sillä heillä voi olla sotivissa maissa ystäviä ja perhettä. Näin ollen he voivat tarvita koulussa enemmän tukea. Käynnissä oleva sota voi koskettaa myös niitä oppilaita, joilla on ennestään kokemusta sodasta, konflikteista tai pakolaisuudesta.

Konfliktitilanteissa oppilaiden ja nuorten välillä on tärkeää puuttua tilanteeseen. On tärkeää muistaa, ettei haukkuminen tai kiusaaminen edistä kenenkään hyvinvointia, turvallisuutta tai ratkaise sotaa. Lähtökohtana on eri osapuolten empaattinen kuuntelu, niin käytöksen kuin tunteidenkin näkökulmasta. Tavoitteena on ratkaista tilanne tukien kaikkien osapuolten hyvinvointia ja tilanteesta oppimista.

Konfliktien käsittely lasten kanssa on myös mediakasvatusta. Kaikkialla läsnäolevalta sotakuvastolta on vaikea välttyä ja moni lapsi kohtaa pelottavia lööppiotsikoita yksin kaupassa käydessään tai reaaliaikaisia videopätkiä TikTokia selatessaan. Aikuisilla on kehittyneempi taito asettaa tällainen informaatio kontekstiin ja punnita informaation suhteellisuutta ja oikeaperäisyyttä. Lapsia saattaa puolestaan jäädä kalvamaan pitkäksikin aikaa kauheudet, joita he eivät osaa suhteuttaa tai pukea sanoiksi. Kasvattajan voi olla hyvä käsitellä lasten kanssa sitä informaatiota, jota medioissa tulee vastaan, koska siltä on nykyaikana mahdoton välttyä.

Rauhankasvatuksen lähtökohtana on vahvistaa kaikissa ihmisissä olevaa rohkeutta toimia oikeudenmukaisuuden puolesta. Olemme tehneet viime vuodet työtä konfliktien ja eriarvoisuuden juurisyiden, kuten tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, globaalin vastuun sekä antirasismin parissa. Pitkäjänteinen työmme näiden parissa jatkuu, mutta meidän on jälleen palattava puhumaan sellaisista sodista, joista puhumisen toivoimme kykenevämme ihmiskuntana jättämään taaksemme.

Työmme perustuu Unescon vuonna 1974 antamaan suositukseen yhteisymmärryksen, yhteistyön, rauhan, ihmisoikeuksien ja perusvapauksien opetuksesta. Sen tavoitteena on kehittää kaikkien ihmisten moraalista ja sosiaalista vastuuta sekä kasvattaa yhteiskunta- ja kulttuurirajat ylittävää ymmärrystä, jotka puolestaan rakentavat rauhanomaisia yhteiskuntia osana maailmaa. Vaikka maailmassa konfliktit eskaloituvat, tämä työ on yhä merkityksellistä ja tällä hetkellä ehkä merkityksellisempää, kuin vuosikymmeniin Suomessa.

Yllä olevien lisäksi olemme koonneet ohjeita ja harjoitteita sodan ja konfliktin käsittelyyn sivuillemme osoitteeseen: http://rauhankasvatus.fi/kuinka-kasitella-konfliktia-ja-rauhaa/. Sivujen kautta voit myös lähettää meille mieltäsi askarruttavia kysymyksiä tai vinkkejä muiden kasvattajien käyttöön. Päivitämme sivuja viikoittain.

Sodista, konflikteista ja kriiseistä huolimatta yhteistyö ja rakkaus voittavat!

Terveisin,
Rauhankasvatusinstituutin työntekijät

Nostoja rauhasta

Turvallinen aikuinen kuuntelee ja keskustelee

Ohjeita sekä pienempien että vanhempien lasten ja nuorten kanssa keskustelulle. Molemmat ohjeet pätevät eri-ikäisten lasten kanssa keskusteluun, mutta ohjeissa painotetaan hieman eri asioita.