Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Youth For Peace Georgiassa – nuorten potentiaali mukaan konfliktinratkaisuun

Miten nuorten resursseja voisi paremmin hyödyntää konfliktinratkaisussa? Kuinka voimaannuttaa ja kannustaa nuoria ottamaan aktiivinen rooli rauhan rakentamisessa? Nämä pohdinnat ovat tuttuja monille nuorisotyön parissa työskenteleville, ja siksi päätimme etsiä vastausta kysymyksiin yhdessä kumppanijärjestöjemme kanssa. 

Järjestimme yhdessä georgialaisen rauhanjärjestön kanssa Youth for Peace -koulutuksen helmikuussa 2018. Koulutuksen tavoitteena oli syventää ymmärrystä konfliktien eri tasoista, vahvistaa osaamista konfliktinratkaisussa sekä jakaa osallistavia menetelmiä yhteisöllisyyden edistämiseen ja osallisuuden lisäämiseen. 

Konfliktinratkaisua ja rauhan edistämistä nuorisotyössä harjoiteltiin Georgiassa

Hanke koostui seitsemän päivää kestäneestä koulutuksesta, joka toteutettiin Georgiassa 3.2.2018-11.2.2018. Koulutukseen osallistui nuorisotyöntekijöitä, järjestötyön toimijoita ja opettajia. Koulutus käsitteli konfliktinratkaisun, rauhan edistämisen sekä syrjinnän teemoja. Sen tavoite oli antaa eri taustaisille kasvattajille valmiuksia ymmärtää konflikteja sekä tukea heitä niiden ratkaisussa ja rauhan rakentamisessa. Hankkeessa kannustettiin nuorten parissa toimivia aikuisia ottamaan aktiivinen rooli rauhanedistäjinä kouluissa, järjestöissä, nuorisotyössä paikallisella ja kansainvälisellä tasolla, ja tätä kautta kannustaa myös nuoria tähän. 

Rauhankasvatus on monialaista

Rauhankasvatustyötä voi tehdä kaikenikäisten kanssa. RKI vaikuttaa varhaiskasvatuksessa, kouluissa, nuorisotyössä ja harrastustoiminnassa.  

Kouluissa rauhankasvatus sisällytetään perinteisesti historian, uskonnon ja yhteiskuntaopin opetukseen. Elämän kunnioitus, ihmisarvon jakamattomuus, väkivallattomuus ja moniarvoisuus sekä globaali vastuu ovat kuitenkin aiheita, joita voi ja pitää luontevasti käsitellä kaikilla oppitunneilla. 

Nuorten potentiaali käyttöön

Työpajatyöskentelyyn perustuvan viikon teemana oli nuorilta löytyvien resurssien parempi hyödyntäminen konfliktinratkaisussa. “Opin viikon aikana huomioimaan nuoret ja heidän mielipiteensä paremmin jo suunnitteluvaiheessa. Nuorten tulisi saada aktiivisen toimijan rooli, jotta he eivät ole vain muiden päätösten kohteena. Ymmärrän myös nyt paremmin, miten sidoksissa yhteiskunta on kaikenlaisiin ongelmiin ja miten konfliktit voivat helposti eskaloitua, jollei niihin puututa jo alkuvaiheessa.” Näin kertoo suomalainen Jason, yksi osallistujista. 

Taustaa Youth for Peace -koulutukselle antaa YK:n päätöslauselma 2250 Nuoret, rauha ja turvallisuus, joka vuodesta 2015 lähtien on tunnistanut nuoret sekä nuorisojärjestöt tärkeinä pysyvän rauhan edistäjinä. Nuorisotyöntekijät sekä nuorisojärjestöt ovat entistä suuremmassa ja näkyvämmässä roolissa rauhanomaisen yhteiskunnan luomisessa. 

Erasmus+

Rahoitettu Erasmus+ -ohjelman tuella.