Vihan pyramidi

Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siitä kirjoitetut uutiset sekä verkkokeskustelu ovat valitettavan voimakasta rakennusainetta myös olemassa olevien ennakkoluulojen ja viholliskuvien vahvistumiselle sekä uusien kehittymiselle. Yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus rakentavat pohjan yhteiskuntarauhalle ja turvallisuudelle. Ennakkoluulot taas luovat pohjaa vihapuheelle, ulossulkemiselle, syrjinnälle ja jopa väkivallalle. Tätä väkivallan dynamiikkaa ja sitä ehkäiseviä toimintamahdollisuuksia ja yhteiskuntarakenteita voidaan käsitellä esimerkiksi vihan pyramidia hyödyntäen. Vihan pyramidin avulla päästään myös keskustelemaan siitä, ettei rauhaa ole ainoastaan sodan puuttuminen vaan väkivallaton ja oikeudenmukainen elämä. Rauhanomaisessa yhteiskunnassa toteutuu yhdenvertaisuus ja oikeudenmukaisuus, joita tukevat yksittäisten ihmisten teot, puheet ja yhteiskunnan rakenteet. 

Vihan pyramidi

Tämän harjoituksen tavoitteena on tarkastella yhteiskunnallisia rakenteita, eri viholliskuvien ja syrjinnän muotojen syntymistä sekä ymmärtää eri yhteiskunnan toimijoiden mahdollisuuksia vaikuttaa ja toimia väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Meidän on tunnistettava ympärillämme tapahtuva epäoikeudenmukaisuus ja syrjintä, jotta voimme estää niitä kasvamasta ja leviämästä.

Vihan pyramidissa on kuusi eri väristä kerrosta.

Ohjeistus

Näytä ryhmälle, jonka kanssa työskentelet vihan pyramidi. Kerro aluksi, että vihan pyramidi on yksi malli hahmottaa vihan ja väkivallan kulttuuria, joka voi pahimmillaan johtaa pyramidin huipulle. Esimerkiksi vainoa ja sotia ovat aina edeltäneet rasististen, seksististen tai syrjivien vitsien kertominen, huhujen levittäminen, vähättely sekä syrjinnän eri muodot. Käykää yhdessä läpi vihan pyramidin eri tasot. Millaista ja keihin kohdistuvaa toimintaa ryhmäläiset tunnistavat omassa elinympäristössään sekä yleisesti Suomessa ja maailmassa? Kasvattajana mieti valmiiksi myös omia esimerkkejä.

Rakennetaan yhdessä rauhan pyramidi vihan pyramidin tilalle!

Kun olette käyneet pyramidin kaikki tasot läpi kysy, miten vihan pyramidin etenemisen huipulle voisi estää. Pyydä jokaista kirjoittamaan esimerkiksi post it -lapuille tekoja, joilla he itse voivat vaikuttaa kullakin tasolla. Täten keräätte yhdessä keinoja siihen vaikuttamiseen, että syrjintää tapahtuisi vähemmän, ja siihen, ettei syrjintä etene ensimmäisiltä pyramidin portailta ylemmäksi. Lähes poikkeuksetta tuloksena on pyramidin alaosiin kertyviä tekoja.

Ole valmis kohtaamaan myös vihan pyramidin ylätasoille tuotettavat keinot, jotka saattavat olla hyvin väkivaltaisia. Mitä ylemmäs pyramidin tasoilla menemme sitä vaikeammaksi väkivallattomat puuttumisen ja muutoksen keinot käyvät. Yhteenvetona kasvattaja voikin sanoittaa, miten ennakkoluulojen kehittymisen ja kärjistymisen väkivaltaan voi tehokkaimmin estää vaikuttamalla vihan pyramidin alemmilla portailla oleviin ilmiöihin. Siihen voimme omalla käytöksellämme, omassa arjessamme vaikuttaa. Se on myös merkityksellistä toimintaa, sillä jos voimme poistaa ensimmäiset portaat, koko pyramidi luhistuu. Siksi rauhaa ja oikeudenmukaisuutta voi parhaiten edistää ehkäisemällä ennakkoluuloja ja vihapuhetta, jakamalla oikeaa tietoa ja edistämällä kaikkien ihmisten yhdenvertaisuutta!

Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt venäjänkielisiin ja venäläisiin kohdistuvaa vihapuhetta Suomessa. Tätä on hyvä pysähtyä miettimään yhdessä. Voisitte esimerkiksi miettiä yhdessä mihin pyramidin kohtaan sijoittaisitte venäläisiin tällä hetkellä Suomessa kohdistuvan vihapuheen, syytökset, uhkailun ja nimittelyn?

Harjoitusta purkaessa nuorten kanssa on tärkeää muistuttaa, että yhteiskunnallisen kehityksen suuntaa voi muuttaa oman arjen toiminnan lisäksi poliittisella vaikuttamistyöllä ja yhteiskunnallisella toiminnalla. Ja, että meillä on Suomessa syrjinnän vastainen ja väkivallan kieltävä lainsäädäntö. Ennakkoluuloista toimintaa ja ajattelua sen sijaan ei ole kielletty lailla, mutta siihen on tärkeää sitoutua, jos haluaa edistää rauhaa!