Nuoret ja rohkeat – tehtävä­kokonai­suus

Ohjeet ohjaajalle

Alla olevien harjoitusten tavoitteena on tarjota nuorille mahdollisuus käsitellä yhteiskunnallista vaikuttamista ja kestävän kehityksen tavoitteita, sekä etsiä omia tapojaan vaikuttaa. Harjoitukset on tehty nuorisotyötä varten, mutta niitä voi soveltaa esimerkiksi harrastustoiminnassa tai järjestötyössä. 

Harjoitukset ovat ohjattuja, eli nuoret tekevät niitä ohjaajan kanssa tai ohjaajan antamien ohjeiden mukaan. Harjoituksista osa voi toteuttaa myös itsenäisesti ja etänä. Etätyöskentelyohjeet löytyvät tehtävän lopusta.  Tehtävät 6–19 ovat mukailtu Rauhankasvatusinstituutin tuottamasta Agenda 2030 teemapäivät – opettajan oppaasta. 

Harjoituksiin liittyy aktivistivideoita, jotka tutustuttavat nuoret erilaisiin vaikuttamisen näkökulmiin ja teemoihin. Videoita voi katsoa yhdessä valkokankaalta tai antaa nuorten katsoa videoita itsenäisesti YouTube-kanavalta

Useita Nuoret ja rohkeat -harjoituksia voi toteuttaa nuorten kanssa myös etänä. Harjoitusten tekeminen tai vähintäänkin niiden alustaminen vaatii vuorovaikutusta ja keskustelua, joten nuorten kanssa on hyvä ottaa video- tai keskusteluyhteys esimerkiksi Discordin, Zoomin tai Skypen välityksellä. Ohjelmien kautta voi jakaa oman laitteen näytön muille näkyviin, jolloin aktivistien tekemiä videoita voidaan katsoa reaaliaikaisesti yhdessä nuorten kanssa. Myös Instagramin Live- ja Stories-toiminnoilla on mahdollista lähettää videokuvaa ja kannustaa nuoria osallistumaan harjoituksiin sekä selvittää heidän mielipiteitään esimerkiksi kyselyitä tekemällä. Harjoituksiin 2, 4, 6, 8, 12, 13, 16, 17 ja 18 on tehty erilliset etätyöskentelyohjeet, joiden avulla harjoitusten tekeminen onnistuu, vaikkei fyysinen läsnäolo olisikaan mahdollista. 

Vinkki! Verke on koonnut kattavan listan sovelluksia ja vinkkejä, joiden avulla nuorisotyötä voi toteuttaa digitaalisesti. Hyödynnä niitä harjoituksia toteuttaessasi. 

Ikä: 13+ -vuotiaat 
Kesto: n. 30 min. 
Materiaalit: Video ”Tarinoita aktivismista: Ajak 
Ryhmän koko: 5–25 
Tila: Huone, jossa ryhmä mahtuu piiriin  Katsokaa video ”Tarinoita aktivismista: Ajak. Keskustelkaa yhteisesti:  
 • Mikä asia on Ajakin intohimo (nuorten mielenterveys)? Miksi?   
 • Millaisia tavoitteita hänellä on nuorten mielenterveyden edistämiseksi? (nuoret saavat taitoja pitää huolta omasta ja läheistensä mielenterveydestä)  
 • Mitä hän itse tekee tärkeän asian eteen? (on töissä järjestössä)  
Mikä asia on teille tärkeä? Tehkää piiri ja leikkikää rikkinäinen puhelin -leikkiä. Lause muuttuu kuiskausten myötä, joten tarkistakaa lopuksi alkuperäinen lause. Piirissä seistään pareittain, ja parit neuvottelevat lauseesta, jonka laittavat kiertämään.   
 • Ensimmäinen pari pohtii kahdestaan jonkin asian, joka on tärkeä ja johon pitäisi saada muutos aikaiseksi (esim. jokin ongelma tai puute, joka herättää halun saada asia muuttumaan) ja kuiskaa sen eteenpäin.   
 • Kun kuiskaus on kiertänyt koko piirin, seuraava pari pohtii tavan, jolla asian voisi ratkaista ja kuiskaa sen eteenpäin.   
 • Seuraava pari kuiskaa kohteen, jonka pitäisi hoitaa homma – se voi olla myös ryhmä itse.  
 • Seuraava pari kuiskaa iskulauseen, joka toisi hyvin huomiota asialle ja kannustaisi toimimaan.    
Kun piiri on käyty läpi, jutelkaa yhteisesti mihin muihin asioihin ryhmässä olevat nuoret haluaisivat vaikuttaa. Millä keinoin? Tekevätkö he jo nyt joitakin asioita muuttaakseen maailmaa?   Tutustukaa Agenda 2030 -tavoitteisiin testin avulla:   
 • Mitkä asiat Agenda 2030 -kyselyllä olivat yllätyksiä, mitkä tuttuja?   
 • Heräsikö uusia aiheita, joihin vaikuttaminen tuntuu tärkeältä?  
Harjoitetta voi jatkaa Vaikuta!-laatikkotehtävällä tai Maailman muuttajan työpaja -tehtävällä. 
Ikä: 11+ -vuotiaat Kesto: n. 1 h Materiaalit: Tarinoita aktivismista -videot. Pahvilaatikko ja askartelumateriaaleja. Ryhmän koko: 5–25 Etätyöskentelyohjeet tehtävän lopussa    Osa I  Katsokaa yksi tai useampi video nuorista vaikuttajista.   
 • Mihin asioihin videolla olevat henkilöt haluavat vaikuttaa? Miksi? Mitä he tekevät muuttaakseen asioita?   
 • Mihin asioihin ryhmässänne olevat nuoret haluaisivat itse vaikuttaa? Millä keinoin? Tekevätkö he jo nyt joitakin asioita muuttaakseen maailmaa?  
Tutustukaa Agenda-tavoitteisiin nettikyselyn avulla ja testatkaa tietonne YK:n kestävän kehityksen tavoitteista: https://maailma2030.fi/kysely/   
 • Mitkä asiat Agenda-kyselyssä olivat yllätyksiä, mitkä tuttuja?   
 • Heräsikö uusia aiheita, joihin vaikuttaminen tuntuu tärkeältä?  
Askarrelkaa Vaikuta!-laatikko nuorisotalon kaikille kävijöille, jonka tavoitteena on kerätä ideoita siihen, millaisia muutoksia maailmaan tai nuorisotalotoimintaan tarvittaisiin. Jättäkää laatikko, ohje sekä paperilappuja ja kyniä johonkin näkyvään paikkaan. Tiedottakaa kaikille laatikosta ja innostakaa kirjoittamaan ideoita laatikkoon. Laatikosta saa tulla juuri sen näköinen kuin nuoret haluavat – mahdollisimman näyttävä toki, että se huomataan ja että se kannustaa ideoimaan vaikuttamiskohteita.    Vaikuta!-laatikon ohjeissa voi olla innostavia kysymyksiä ja tietoiskuja Agenda 2030 -tavoitteista, joiden avulla nuoret voivat pohtia, mitkä asiat heitä harmittaa, millaisia muutoksia he kaipaavat tai millaista toimintaa he haluaisivat itse tehdä.    OSA II  Kun Vaikuta!-laatikkoon on saatu riittävästi lappuja, lukekaa ne ja katsokaa, toistuuko kenties jokin aihe lapuissa monta kertaa.    Valitkaa sitten yksi aihe ja pohtikaa, miten voisitte yhdessä vaikuttaa siihen. Jos aiheen valinnasta on vaikea päästä yksimielisyyteen, äänestäkää ehdotuksesta.     Esimerkkejä tavoista vaikuttaa:   
 • tiedon, empatian ja muutospaineen lisääminen, jotta ihmiset muuttaisivat käyttäytymistään: viestintä eri medioin, myös omalla nuorisotalolla –tiedottaminen, tempaukset, kampanjat, mainokset, sosiaalisen median hyödyntäminen, mielipidekirjoitukset – myös visuaaliset keinot, esimerkiksi meemit, giffit, videot  
 • influensserit: asenteiden muuttaminen ihmisiin vetoavien esikuvien avulla  
 • poliittinen vaikuttaminen: lisätä tietoa, empatiaa ja muutospainetta vallassa olevia kohtaan, jotta he muuttaisivat lakeja 
 • vetoomukset, kansalaisaloitteet, adressit (esim. Avaaz ja SumOfUs), mielenosoitukset, lobbaus  
 • tutustukaa myös  Nuortenideat.fi-sivustoon, joka on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jossa nuoret voivat tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin  
 • muuttaa jotakin käytäntöä, joka estää tavoitettanne toteutumasta (esim. kierrätys puuttuu  lisätään kierrätysastiat ja infoa aiheesta)  
 • runous, spokenword, räppi, musiikki, kuvataide, videot  
 • kerätä rahaa jollekin järjestölle, joka jo tekee asioita tavoitteenne eteen  
 • eettinen kuluttaminen, kierrättäminen ja boikotointi  
 • järjestössä, yhdistyksessä tai kansalaisliikkeessä mukana oleminen  
 • ehdolle asettuminen, ehdokkaan tukeminen, äänestäminen oppilaskunnassa ja nuorisovaltuustossa  
Harjoitetta voi jatkaa Maailman muuttajan työpaja -tehtävällä.      Etätyöskentelyohjeet: Katsokaa yksi tai useampi video nuorista vaikuttajista siten, että jaat oma näyttösi näkyväksi muille esim. Discordin, Zoomin tai Skypen välityksellä tai lähettämällä nuorille linkin videoon. Keskustelkaa sen jälkeen videolla esiintyvien aktivistien tavoitteista sekä nuorten omista vaikuttamisen tavoista, ja tehkää Agenda-tavoitteisiin liittyvä nettitesti. Suunnitelkaa virtuaalinen Vaikuta!-laatikko luomalla nuorisotalon tai järjestön Instagram Storiesiin kysely, joka kannustaa muita nuoria ideoimaan sitä, millaisia muutoksia maailmaan tai nuorisotalon toimintaan tarvittaisiin. Sopikaa uusi videokeskusteluaika myöhemmälle ajankohdalle ja tiedottakaa siitä myös Instagram Storiesin puolella. Käykää silloin ehdotukset läpi ja pohtikaa, miten voisitte yhdessä vaikuttaa yhdessä valittuun tiettyyn ehdotukseen. 
Ikä: 11+ -vuotiaat Kesto: n. 1 h 30 min. Materiaalit: Tarinoita aktivismista -videot. Maailman suurin oppitunti 3 -video  Ryhmän koko: 10–25  Tämän työpajan voi tehdä jatkoksi mille tahansa harjoitukselle, jossa on pohdittu aiheita, joihin nuoret haluavat muutoksen. Harjoitus toimii myös itsenäisesti  Kerro aluksi työpajan aihe ja hieman taustaa: Maailman muuttaminen. Kerro, että maailman muuttamista voi lähteä suunnittelemaan kahdesta suunnasta:   
 1. Jossakin on ongelma, joka pitää korjata. 
 1. Mielessä on jokin positiivinen muutos, jota haluaa edistää.  
Molemmissa tapauksissa on hyvä selvittää, mikä on alkutilanne tai ongelma, ja määritellä millaista muutosta tavoittelee.   Katsokaa sitten ryhmän kanssa YouTube-video Maailman suurin oppitunti 3.  Käykää aivoriihikeskustelu, jossa kaikki saavat esittää niin paljon asioita kuin haluavat, eikä mitään vielä rajata pois (tämän osion voi jättää pois, jos aihe on valmiiksi valittu):   
 • Mistä asioista pidät? Mitkä aiheet ovat sinulle tärkeitä? Onko jotakin, joka haittaa tai heikentää tätä asiaa? (esim. videolla sukelluksesta pitävä huomasi, että merissä on muoviroskaa ja halusi vaikuttaa siihen)  
 • Mitä ongelmia tunnistat? 
 • Millaisia positiivisia muutoksia toivot?   
Kirjatkaa kaikki tärkeät aiheet ylös. Valitkaa lopulta jokin konkreettinen asia, johon haluaisitte muutoksen. Voitte yhdistellä aiheita, jos mahdollista. Voitte myös äänestää, jos aiheita on useita.    Kun olette määritelleet ONGELMAN ja MUUTOKSEN, jaa porukka pienryhmiin. Jokainen pienryhmä saa yhden kysymyksen pohdittavakseen. Ajatuksia voi kirjata vaikka fläpille.   Kysymykset:  
 1. Mistä ongelma johtuu? (mikä/kuka/ketkä aiheuttaa ja ylläpitää ongelmaa) 
 1. Mihin Agenda 2030 -tavoitteeseen ongelma ja tavoite liittyy? 
 1. Mitä esteitä tavoitteen toteutumiselle on? (raha, aika, tuki, asenteet, tiedot, taidot?) 
 1. Kuka voisi vastustaa tavoitetta? (onko tavoitteen toteutuminen ristiriidassa jonkun toisen tavoitteiden kanssa? onko tavoitteen toteuttaminen jollekin vaikeaa tai mahdotonta? miksi?) 
 1. Missä me olemme hyviä? (mitä taitoja tässä porukassa on?) 
 1. Missä me tarvitsemme apua? (mitä emme osaa tai tiedä? mitä resursseja ryhmästä puuttuu? – aika, raha, tuki, asenteet, tiedot, taidot) 
 1. Millä laajuudella haluamme saada aikaan muutoksen? (esim. oma ryhmä, nuorisotalo, kaikki Suomen nuoret, oma koulu, läheinen vanhainkoti, kaupunginosa/kylä, kunta/kaupunki, koko Suomi, EU, joku muu maa, koko maailma…) 
 1. Millä aikataululla voimme toimia (kuinka kauan oma ryhmä on kasassa? kuinka nopeasti ongelma pitää ratkaista?) 
 1. Huom! Jos ongelma ja tavoite koskettaa jotakuta ryhmän ulkopuolella olevaa tahoa tai ryhmää, on hyvä selvittää, mitä mieltä he ovat tavoitteestanne. Yhdelle pienryhmälle voi antaa aiheeksi selvittää, mitä mieltä toiminnan kohde on suunnitelmastanne.  
Jokainen pienryhmä esittelee keskustelunsa tuotoksen muille.    Katsokaa sitten ryhmän kanssa nuorten aktivistien videoita, ja etsikää erilaisia KEINOJA, joilla maailmaa voi muuttaa. Listatkaa videoilta löytämiänne keinoja.    Keskustelkaa taas yhteisesti, mitkä keinot herättivät kiinnostuksenne. Mitä teistä olisi kiva tehdä yhdessä? Kirjatkaa ylös erilaisia keinoja (esim. tehdä taidetta, järjestää jokin tapahtuma, opettaa tietoja ja taitoja toisille, järjestää mielenosoitus, viestiä asioista sosiaalisessa mediassa, kirjoittaa lehtijuttu, kuvata videoita, keksiä tietokilpailuja…)   Lisää esimerkkejä tavoista vaikuttaa:   
 • tiedon, empatian ja muutospaineen lisääminen, jotta ihmiset muuttaisivat käyttäytymistään: viestintä eri medioin, myös omalla nuorisotalolla – tiedottaminen, tempaukset, kampanjat, mainokset, sosiaalisen median hyödyntäminen, mielipidekirjoitukset – myös visuaaliset keinot, esimerkiksi meemit, giffit, videot  
 • influensserit: asenteiden muuttaminen ihmisiin vetoavien esikuvien avulla  
 • poliittinen vaikuttaminen: lisätä tietoa, empatiaa ja muutospainetta vallassa olevia kohtaan, jotta he muuttaisivat lakeja 
 • vetoomukset, kansalaisaloitteet, adressit (esim. Avaaz ja SumOfUs), mielenosoitukset, lobbaus  
 • tutustukaa myös Nuortenideat.fi-sivustoon, joka on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jossa nuoret voivat tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin  
 • muuttaa jotakin käytäntöä, joka estää tavoitettanne toteutumasta (esim. kierrätys puuttuu ≈ lisätään kierrätysastiat ja infoa aiheesta)  
 • runous, spokenword, räppi, musiikki, kuvataide, videot  
 • kerätä rahaa jollekin järjestölle, joka jo tekee asioita tavoitteenne eteen 
 • eettinen kuluttaminen, kierrättäminen ja boikotointi 
 • järjestössä, yhdistyksessä tai kansalaisliikkeessä mukana oleminen 
 • ehdolle asettuminen, ehdokkaan tukeminen, äänestäminen oppilaskunnassa ja nuorisovaltuustossa  
Kun olette yksimielisiä ONGELMASTA, TAVOITTEESTA ja KEINOISTA, voitte suunnitella, mitä teette. Loppu onkin käytännöllistä suunnittelua:   
 • mitä tehdään, milloin, missä ja kenelle? 
 • miten viestimme asiasta muille? 
 • tarvitsemmeko rahaa? millä keinoilla sitä voisi kerätä? 
 • tarvitsemmeko apua? ketä voimme pyytää mukaan?  
Pohtikaa lopuksi vielä,   
 • onko suunnitelma toteuttamiskelpoinen niillä resursseilla (aika, ihmiset, tilat, tarvikkeet, raha), jotka teillä on käytössä? 
 • onko suunnitelma vaikuttava – saisiko näillä toimenpiteillä tavoitteen toteutumaan?  
IKÄ: 13+ -vuotiaat KESTO: n. 2 h MATERIAALIT: Tarinoita aktivismista: VIMMA -video. Maailman suurin oppitunti 1 -video. VIMMAN musiikkivideo.  RYHMÄN KOKO: 5–25 Etätyöskentelyohjeet tehtävän lopussa    Tutustukaa Vimma-yhtyeen musiikkiin ja sanomaan YouTubessa kuuntelemalla biisi Vimma ja katsomalla video ”Tarinoita aktivismista: Vimma”.  
 • Mitä aiheita Vimma käsittelee musiikissaan?  
 • Mitä tunteita ja ajatuksia biisi ja sen sanat herättävät?  
Katsokaa YouTube-video Maailman suurin oppitunti 1.    Keskustelkaa: Mitä yhteistä tunnistatte Vimman musiikin sanomasta ja Agenda 2030 -tavoitteista?   Voitte jatkaa käymällä keskustelua yhteisesti tai kirjoittamalla omia ajatuksia: Mitkä aiheet tuntuvat sinusta tärkeiltä? Millaisia asioita haluaisit muuttaa maailmassa?    Jakakaa ajatuksianne ja katsokaa, yhdistävätkö jotkin ajatukset teitä. Voitte jatkaa yksittäin, pienryhmissä tai koko porukalla yhteisesti.  
 • Mitä haluat/te sanoa tärkeään aiheeseenne liittyen? Mitä vaatimuksia sinulla/teillä on aiheeseenne liittyen?  
 • Kenelle haluat/te kohdistaa viestin? Opettajille? Nuorisotyöntekijöille? Muille nuorille? Yhteiskunnalle? Itsellesi?  
Valitkaa sitten kullekin aiheelle sopiva muoto, jolla haluatte viestin välittää. Vimman tapauksessa muoto on musiikki ja laulujen sanat. Oma tapasi voi olla mikä tahansa, mikä sinua kiinnostaa, kuten näytelmä, laulu, valokuvasarja, runo, maalaus, lyhytelokuva, sarjakuva – tai vaikka mielipidekirjoitus, blogipostaus, video, julistus, mielenosoitus, vetoomus…   Mieti teosta suunnitellessa/tehdessä sen  
 • tavoite  
 • viesti, sanoma tai kysymys  
 • kohde  
 • väline tai keino  
 • haluttu tulos, muutos tai vaikutus  
Lopuksi teos voidaan jakaa muulle ryhmälle – tai vielä laajemmalle yleisölle, jos osallistujat haluavat.    Voit lopuksi esittää purkukysymyksiä:   
 • Millaista työskentely oli?  
 • Mitä ajatuksia ja tunteita muiden teoksista heräsi?  
Lähde: Harjoite on sovellettu ArtAgainstRacism -oppaan tehtävästä.    Ohjaajalle: ”Tarinoita aktivismista: VIMMA -videossa” vilahtaa alkoholijuoma. Bändin jäsenet ovat täysi-ikäisiä ja kuluttaminen on vastuullista. Tämä videon tarkoitus ei ole rohkaista alkoholia ihannoivaan kulttuuriin, mutta ohjaajan voi olla hyvä ottaa tämä seikka huomioon.    Etätyöskentelyohjeet: Katsokaa yksi tai useampi video nuorista vaikuttajista siten, että jaat oma näyttösi näkyväksi muille esim. Discordin, Zoomin tai Skypen välityksellä tai lähettämällä nuorille linkin videoon. Keskustelkaa videoista ja niiden herättämistä ajatuksista yllä olevien ohjeiden mukaan. Jokainen valitsee oman taidemuodon haluamansa asian ilmaisuun ja saa rauhassa omalla ajalla työstää teosta. Sopikaa tehtävän purkamiselle uusi videopuheluaika, jolloin jokainen saa halutessaan esitellä tekemänsä teoksen. Jos nuoret ovat halukkaita, teoksia voidaan esitellä myös muille esimerkiksi nuorisotalon tai järjestön Instagramissa tai muussa somessa. 
IKÄ: 13+ -vuotiaat KESTO: n. 20 min MATERIAALIT: ”Tarinoita aktivismista: Katri” -video, kirjoitustarvikkeita, jokin esine kiertämään piirissä. RYHMÄN KOKO: 5–25 Harjoituksen aiheena on rohkeus, ja sen tavoitteena on tunnistaa omia tunteita, herättää empatiaa, tuntea yhteyttä toisiin ja luoda luottamusta ryhmään. Siksi on tärkeää, että tila, jossa toimitaan, on turvallinen ja rauhallinen. Voitte esimerkiksi istua piirissä lattialla tyynyillä tai muuten rennosti, huoneen ovi suljettuna niin, ettei väkeä lapa edes takaisin, ja vaikka sytyttää kynttilän palamaan luomaan rauhoittavaa tunnelmaa.    Katsokaa yhdessä Katrin, nuoren absolutistin video.    Mitä ajatuksia video herätti? Mitä Katri kertoo rohkeudesta puhua avoimesti haastavista asioista?    Kirjoita itsellesi lista asioista, joiden tekeminen vaatii tai on vaatinut sinulta rohkeutta. Listaa ei tarvitse näyttää kenellekään.    Keskustelkaa,   
 • mikä estää olemasta rohkea?   
 • mikä herättää pelkoja?   
 • millaisia asioita me pelkäämme?  
 • mikä auttaisi olemaan rohkea? 
 • miten voin itse käyttäytyä, jotta muut voivat olla rohkeita minun seurassani?  
Keskustelua helpottamaan voitte laittaa jonkin esineen kiertämään, jolloin esine kädessä saa puhua ja muut kuuntelevat – ketään ei kuitenkaan tarvitse painostaa puhumaan.   Valitse listalta yksi sellainen asia, jonka haluaisit jakaa toisille (jos et halua jakaa mitään, sekin on okei). Se voi olla jokin asia, jonka olet jo tehnyt, tai sellainen, jonka vielä haluaisit tehdä. Kaikki halukkaat voivat jakaa rohkeat ajatuksensa tai tekonsa.    Voitte jatkaa tekemällä Supersankarit-harjoitteen. 
IKÄ: 11+ -vuotiaat KESTO: n. 1 h MATERIAALIT: ”Tarinoita aktivismista: Mohamed” -video, Maailman suurin oppitunti 1 -video, piirustus- ja maalaustarvikkeita. RYHMÄN KOKO: 5–25 Etätyöskentelyohjeet tehtävän lopussa    Katsokaa Mohamed Yousifin video. Keskustelkaa: 
 • Missä toiminnassa Mohamed on mukana? Miksi? 
 • Mitä mieltä hän on nuorten kyvyistä vaikuttaa? 
 • Oletteko te olleet jossain vastaavanlaisessa toiminnassa mukana (esim. nuorten vaikuttajaryhmät, nuorisovaltuusto, oppilaskunta, nuorisojärjestö, poliittinen nuorisojärjestö)? 
Mohamed sanoo, että ”joku voi tehdä susta sankarin, mutta  voit tehdä itsestäsi supersankarin – auttamalla muita”. 
 • Miksi toisten auttaminen on hienoa? 
 • Millä tavalla sinua on autettu, ja miltä se tuntui? 
 • Millä tavalla olet auttanut toista, miltä se tuntui? 
 • Voiko auttaminen joskus olla huono juttu? Miksi? 
 • Mitä toisen auttamisessa pitää ottaa huomioon? 
Katsokaa Agenda-tavoitteita esittelevä video Maailman tärkein oppitunti 1.  Mitä ajatuksia video herätti? Mitä sellaisia asioita lähiympäristössä tai maailmassa on, joihin ryhmässä olevat nuoret haluaisivat itse vaikuttaa? Jutelkaa ideoista yhdessä.  Piirtäkää jokaiselle oma supersankari – Minä supersankarina -idealla. Jokainen saa valita itselleen supervoiman ja kohteen, johon pystyy vaikuttamaan. Kuvan voi toteuttaa myös valokuvaamalla tai kuvanmuokkauksella. Liittäkää kuvaan lyhyt esittely, joka kertoo, mihin ja miten supersankari vaikuttaa.  Tehtävässä tärkeintä on, että nuori näkee itsensä toimijana, joka voi vaikuttaa maailman epäkohtiin. Kuvista kootaan sankarigalleria esille.      Etätyöskentelyohjeet: Katsokaa Mohamedin video sekä Maailman tärkein oppitunti 1 siten, että jaat oma näyttösi näkyväksi muille esim. Discordin, Zoomin tai Skypen välityksellä tai lähettämällä nuorille linkin videoon. Keskustelkaa videoista yllä olevien ohjeiden mukaan. Sen jälkeen sopikaa, että jokaisella on 10–15 minuuttia aikaa piirtää, valokuvata tai esimerkiksi kuvanmuokkauksen avulla toteuttaa Minä supersankarina -tehtävä. Lopuksi esitelkää supersankarit muille. Jos nuoret ovat halukkaita, supersankarigalleria voidaan laittaa esille esimerkiksi nuorisotalon tai järjestön Instagramiin tai muuhun someen. 
IKÄ: 13+ -vuotiaat KESTO: n. 30 min MATERIAALIT: Kirjoitustarvikkeet, ”Tarinoita aktivismista: Valo” -video RYHMÄN KOKO: 5–25 Etätyöskentelyohjeet tehtävän lopussa    Harjoituksen tavoitteena on tutkia suhdetta itseen ja kannustaa itseä arvostavaan suhtautumiseen. Samalla herätellään myötätuntoa ja kunnioittavaa kohtaamista myös toisia kohtaan.   Aloittakaa kirjoitusharjoituksella. Ohjeista osallistujia vastaamaan viisi kertaa kysymykseen ”Kuka minä olen?” kirjoittamalla hiljaa vastauksia omalle paperille. Harjoitus tehdään yksin. Samalla ei saa jutella, eikä oman paperin tekstejä näytetä toisille missään vaiheessa harjoitusta. Ohjeista aloittamaan jokainen vastaus sanoilla ”Minä olen…”.   Kun osallistujat ovat valmiita, ohjeista heitä kirjoittamaan itsestään viisi hyvää asiaa.    Apukysymyksiä:   
 • Millä tavoilla minä olen hyvä?  
 • Missä asioissa olen hyvä?  
 • Mitä hyvää minussa on?   
 • Mistä pidän itsessäni (esim. luonne, tapa olla, tekeminen)?  
Kun kaikki ovat valmiita, pyydä osallistujia merkitsemään listaan:  
 • asia, jota ei haluaisi jakaa tälle porukalle  
 • asia, jonka olettaa olevan ainutlaatuinen tässä porukassa  
 • asia, jonka voisi jakaa tälle porukalle.  
Purkakaa harjoite keskustellen. Apukysymyksiä:  
 • Mitä voin kirjoittaa itsestäni silloin, kun tekstiä ei tarvitse jakaa muille (esim. rohkeasti, herkkiä ja heikkoja kohtia, salaisuuksia)?  
 • Mikä estää jakamasta henkilökohtaisia asioita toisille (esim. pelko, leimaantuminen, rooliodotukset, yksityisyys)?  
 • Mikä auttaa jakamaan henkilökohtaisia asioita muille (esim. luottamus, vastavuoroisuus, rakkaus, hyväksyntä, rohkeus)?  
Katsokaa sitten video ”Tarinoita aktivismista: Valo”.    Jos tilan tunnelma tuntuu turvalliselta videon katsomisen jälkeen, pyydä osallistujia ottamaan pari. Ohjeista kirjoittamaan videosta virinnyt, itseä pohdituttava sana parin selkään. Parin tulee yrittää arvata, minkä sanan toinen kirjoitti. Pyydä tämän jälkeen pareja keskustelemaan siitä sanasta, joka kirjoitettiin toisen selkään. Vaihtoehtoisesti pari voi kirjoittaa sanan omalle lapulle. Sanat näytetään parille yhtä aikaa.     Apukysymyksiä:  
 • Miksi kirjoitit sen sanan?  
 • Mitä aihe sinussa herättää?  
Keskustelkaa sitten yhteisesti:  
 • Miksi Valo on aktivisti? Mikä sai hänet ryhtymään aktivistiksi?  
 • Millaisia tavoitteita Valon aktivismilla on?   
Lähde: Harjoitus on sovellus ArtAgainstRacism -oppaan harjoitteista.    Etätyöskentelyohjeet: Katsokaa Valon video siten, että jaat oma näyttösi näkyväksi muille esim. Discordin, Zoomin tai Skypen välityksellä tai lähetä videon linkki nuorille. Pelatkaa arvausvisaa videosta heränneiden ajatusten perusteella. Jokainen saa vuorotellen lähettää muille emojingifin tai meemin, joka kuvaa videosta herännyttä ajatusta, kysymystä tai sanaa. Muut yrittävät arvata, mitä sillä tarkoitetaan. Tämän jälkeen tehkää kirjoitusharjoitus, johon löytyy ohjeet harjoituksen alusta. 

IKÄ: 11+ -vuotiaat 
KESTO: n. 20 min 
TILA: Huone, jossa osallistujat mahtuvat liikkumaan. 
RYHMÄN KOKO: 10–45

Harjoitelkaa erilaisten ryhmien muodostamista. Harjoituksen avulla pyritään tekemään näkyväksi sitä, miten moninainen ryhmä on, sekä tuomaan esille ihmisten yksilöllisiä eroja positiivisessa ja arvostavassa hengessä.   

Pyydä osallistujia kulkemaan tilassa ensin aivan hiljaa. Kävellään rauhallisesti ja katsellaan vastaantulijoita ystävällisesti. Jatketaan kulkemista, mutta kerrotaan jokin tervehtimistapa, esimerkiksi kättely, nyökkääminen, kumartaminen, moikkaaminen tai jokin muu tervehdys, jolla tervehditään vastaantulijoita kävellessä.  

Ohjaa jatkamaan kävelyä eri tervehtimistapojen jälkeen. Anna tehtäväksi haastatella vastaantulijoita ja muodostaa pari tai ryhmä sellaisten kanssa, joiden kanssa he jakavat jotakin samanlaista. Ehdota aina yhtä asiaa kerrallaan ja sen mukaan osallistujat etsivät ryhmänsä aina uudelleen. Ominaisuuksia voivat olla esimerkiksi saman väriset sukat, silmien väri, syntymäkuukausi, sisarusten lukumäärä, lemmikkieläimet / ei lemmikkieläintä, lempiruoka, äidinkieli ja niin edelleen.  

Harjoituksen purku: Keskustelkaa, millaisia ajatuksia ja tunteita harjoitus synnytti. Miksi välillä muodostuneet ryhmät olivat isoja ja välillä pieniä? Löysivätkö kaikki joka kerralla ryhmän helposti? Kerro, että jokaisella voi olla myös monia ominaisuuksia, joita ei ole kenelläkään toisella. Ketään täsmälleen samanlaista ei ole toista, vaan olemme kaikki ihan ainutlaatuisia ja omanlaisinamme kaikki yhtä arvokkaita.    

Ohjaajana pidä huolta, että jokainen osallistuja löytää itsensä jostakin ryhmästä ainakin muutaman kerran. Löydättekö jonkin sellaisen asian, joka erottaa joka ikistä ryhmässä, jossa jokainen on omanlaisensa (esim. nimi, syntymäpäivä)? 

IKÄ: 11+ -vuotiaat KESTO: OSA I: Videot (15 min.), harjoitteet + keskustelut = 30 min. OSA II: Osallistujien omalla ajalla tapahtuva videointi = vapaa OSA III: Editointi yhdessä = 30 min. MATERIAALIT: ”Tarinoita aktivismista” -videoita, osallistujien omat puhelimet tai kamerat. RYHMÄN KOKO: 5–25 Tässä harjoituksessa nuoret valitsevat Agenda 2030 -tavoitteista yhden ja kuvaavat tavoitteeseen liittyvän My Day -videon.   Katsokaa yhdessä ”Tarinoita aktivismista” -videoita, joissa nuoret kertovat elämästään ja heille tärkeistä asioista, joihin he tahtovat vaikuttaa. Keskustelkaa, mihin asioihin videoiden nuoret pyrkivät vaikuttamaan ja mitä vaikuttamisen keinoja he käyttivät tai mainitsivat videoissa.    Tutustukaa Agenda 2030 -tavoitteisiin Agenda-testin avulla. Jokainen ryhmästä valitsee yhden tavoitteen, jonka kokee itselleen läheiseksi tai tärkeäksi ja johon hän tahtoo vaikuttaa.    Jaa nuoret pareiksi tai pienryhmiksi sen mukaan, mitä tavoitteita he valitsivat.     Ohjeista My Day -video: Jokainen nuori dokumentoi elämäänsä ja toimintaympäristöjään muutaman tunnin tai yhden päivän ajan (yksin, pareittain tai ryhmässä). Pienryhmät kokoavat videomateriaalinsa yhteen, ja editoivat yhteisen videon.    Pyydä nuoria videoimaan, miten he ovat päivän aikana pystyneet tai eivät pystyneet vaikuttamaan valitsemansa tavoitteen toteutumiseen. On tärkeää huomata myös ne tilanteet, joissa jokin esti vaikuttamisen, ja pohtia, voiko estettä poistaa ja lieventää jatkossa. Tehtävän voi tehdä myös valokuvaamalla tai kirjoittamalla, jos videon kuvaaminen on vierasta tai teknisesti mahdotonta.  
 • Videot voi halutessa jakaa vaikkapa nuorisotalon omassa somessa ja tägätä niihin Rauhankasvatusinstituutin @rauhankasvatus #rauhankasvatus. 
 • Editointiohjelmia puhelimeen: esim. iMovie (IOS) tai Power Director (Android) – löytyvät sovelluskaupasta. 
 • Editointiohjelmia tietokoneelle: mm. OpenShot -editori. 
 • Ilmaismusiikkia videoiden taustalle: www.epidemicsound.com ja www.freesound.org. 
Linkkivinkki: Globaalikasvatuksen ohjeita vaikuttavan videon kuvaamiseen. 

Ikä: 11+ -vuotiaat 
Kesto: n. 30 min. 
Materiaalit: ”Tarinoita aktivismista” -videoita, piirustusvälineet. 
Ryhmän koko: Yksilötehtävä 
Etätyöskentelyohjeet tehtävän lopussa 

Tutustukaa nuoriin vaikuttajiin katsomalla heidän videoitaan.   

Valitse yksi sinua puhutteleva nuori vaikuttaja. Piirrä videosta sarjakuva, jossa kuvaat, kuka hän on, mitä hän tekee, miten ja miksi.  

 

 

Etätyöskentelyohjeet: Katsokaa yksi tai useampi video nuorista vaikuttajista siten, että jaat oma näyttösi näkyväksi muille esim. Discordin, Zoomin tai Skypen välityksellä tai lähettämällä nuorille linkin videoon. Tehkää sarjakuvia vaikuttajista joko videokeskustelun aikana tai omalla ajalla. Jos nuoret ovat halukkaita, sarjakuvat voidaan laittaa esille esimerkiksi nuorisotalon tai järjestön Instagramiin tai muuhun someen. 

I: 13+ -vuotiaat Kesto: n. 30 min. Materiaalit: Kuvia vastamainoksista, piirustus- ja maalausvälineet tai tietokoneet kuvankäsittelyohjelmalla. Tila: Huone, jossa ryhmä mahtuu liikkumaan Ryhmän koko: 10–25 Etätyöskentelyohjeet tehtävän lopussa  Harjoitelkaa kannan ottamista ja perustelemista arvojanalla. Väitteet koskevat mainoksia ja kuluttamista. Jatkakaa tekemällä omia vastamainoksia.   Arvojanalla voi ilmaista kantansa esitettyihin väitteisiin asettumalla kuvitellulle janalle, jonka toinen pää tarkoittaa ”Kyllä” ja toinen ”Ei”. Paikan valinnan jälkeen vapaaehtoiset voivat kertoa mielipiteensä. Korosta, että tehtävässä ei ole tarkoitus mollata kenenkään vastauksia eikä etsiä syyllisiä. Tarkoitus on huomata elämäntyylillemme yhteisiä piirteitä, joista osa on ympäristölle haitallisia, ja herätä pohtimaan, onko yleisille toimintatavoillemme vaihtoehtoja.   Väitteet:  
 • Saan mainoksista tarpeellista tietoa. 
 • Saan usein niitä vaatteita ja tavaroita, joita toivon. 
 • Mainokset saavat minut haluamaan uusia tavaroita. 
 • Minuun mainokset eivät vaikuta. 
 • Tiedän, missä päin maailmaa paitani on valmistettu. 
 • Tiedän, mihin vanhat kännykkäni ovat käytön jälkeen menneet. 
 • Meillä lojuu kotona vanhoja vaatteita tai puhelimia. 
 • Tiedän, mikä on vastamainos. 
Esittele kuvia vastamainoksista ja kerro lyhyesti, että vastamainos on ”mainoksia parodisoiva ilmaisumuoto, joka kommentoi kulutusyhteiskunnan ongelmakohtia mainosten kielellä” (lähde Wikipedia).  Jatkakaa toteuttamalla omia vastamainoksia tai yhteiskunnallisia mainoksia, jotka innostavat vastuulliseen kuluttamiseen ja ilmastotekoihin. Keksikää mainokseen oma mainoslause sekä kuvitus. Mainos voi sisältää myös vinkkejä, ohjeita tai tietoa vastuullisesta kuluttamisesta. Kun suunnittelette mainosta, pohtikaa yhdessä, onko oma mainoksenne teidän mielestänne eettisesti kestävä. Vastamainoksen tekemiseen tarkemmat ohjeet löytääMedialukutaitoa vastamainoksista -oppaasta.  Oppaan sivua 5 on myös käytetty lähteenä tässä harjoituksessa.   Linkkivinkki: Kuvia vastamainoksista esim. https://voima.fi/vastamainokset/    Etätyöskentelyohjeet, vaihtoehto 1: Ota videoyhteys nuoriin esim. Discordin, Zoomin tai Skypen välityksellä. Lue nuorille yllä olevia väitteitä ja pyydä vastauksia peukuttamalla tai chatin kautta emojein ilmaistuna. Jaa oma ruutusi nuorten kanssa ja esittele kuvia vastamainoksista. Suunnitelkaa yhdessä erilaisia vastamainoksia, joita nuoret voivat itse tehdä joko videopuhelun aikana tai omalla ajalla. Sopikaa uusi videokeskusteluaika, jolloin nuoret voivat esitellä tekemiään vastamainoksia.  Etätyöskentelyohjeet, vaihtoehto2: Luo Instagram Storiesiin kysely, jossa on lueteltu yllä olevat väitteet ja vastausvaihtoehdot, ja pyydä nuoria vastaamaan kysymyksiin. Pidä myöhemmin/seuraavana päivänä (muista ilmoittaa kellonaika nuorille, jotta he tulevat katsomaan liveä oikeaan aikaan) Instagram Live, jossa esittelet vastaukset ja herättelet keskustelua mainosten eettisyydestä ja vastamainoksista. Pyydä nuoria ideoimaan ja toteuttamaan vastamainoksia, sekä lähettämään niitä nuorisotalon Instagramiin. Vastamainokset laitetaan nuorisotalon tai järjestön Instagramiin esille. 
Ikä: 11+ -vuotiaat Kesto: n. 40 min. Materiaalit: ”Tarinoita aktivismista” -videoita. Tila: Huone, jossa ryhmä mahtuu liikkumaan Ryhmän koko: 10–25     Harjoitteessa tutustutaan omaan itseen vaikuttajana, keskustelemalla nuorten osallistumis– ja vaikuttamismahdollisuuksista.  Katsokaa alkuun videoita nuorista vaikuttajista.    Käykää sen jälkeen seisomaan riviin samalle lähtöviivalle. Ohjaaja lukee väitteen ja jos nuori on samaa mieltä väitteestä, hän ottaa askeleen eteenpäin.    Väittämät:  
 • Olen kiinnostunut vaikuttamaan yhteisiin asioihin 
 • Minulla on uusia ideoita asioiden kehittämiseksi 
 • Osallistun päätösten tekoon 
 • kotona  
 • koulussa  
 • nuorisotalolla   
 • harrastuksissa  
 • oppilaskunnassa  
 • nuorisovaltuustossa 
 • kunnassa  
 • Saan tarpeeksi tietoa nuorisotalotoimikunnan, nuorisovaltuuston tai vastaavan (valitse sopiva) tekemistä päätöksistä  
 • Saan palautetta ja kiitosta toiminnastani 
 • Tunnen, että voin vaikuttaa 
Kuinka pitkälle pääsit? Mitkä olivat helppoja askelia? Mitä askelia et pystynyt ottamaan? Mitä pitäisi tapahtua, että voisit ottaa puuttuvat askeleet? Miltä näyttää ryhmän tilanne? Onko se tasa-arvoinen vai onko siinä selkeitä eroja?   Lähde: Koordinaatti: 10 askelta osallisuuteen 
IKÄ: 11+ -vuotiaat KESTO: n. 45 min. MATERIAALIT: ”Tarinoita aktivismista” -videoita TILA: Huone, jossa ryhmä mahtuu liikkumaan RYHMÄN KOKO: 10–45 Jaa ryhmä pienryhmiin. Anna jokaiselle pienryhmälle katsottavaksi yksi video nuorista vaikuttajista. Pyydä nuoria keskustelemaan keskenään videon katsomisen jälkeen seuraavista aiheista (kaikkiin kysymyksiin ei välttämättä saa vastausta jokaisesta videosta):  
 • Kuka on videon päähenkilö? 
 • Millaisessa toiminnassa hän on mukana? 
 • Mitä tavoitteita toiminnalla on? 
 • Mistä toiminta sai alkunsa? 
 • Mitä keinoja hän käyttää tavoitteen saavuttamiseksi? 
 • Minkälaisista haasteista hän kertoo? 
 • Minkälaisista onnistumisista hän kertoo? 
Seuraavaksi ryhmät tekevät videolla esiin tulleista vaikuttamisen keinoista kertovan esityksen muulle luokalle. Jos keinoja on esimerkiksi kolme, nuoret tekevät kolmen kohtauksen mininäytelmän. Mininäytelmän sijaan voi tehdä myös sarjan liikkumattomia patsaskuvia, jossa tilanne on jähmettynyt paikoilleen. Silloin yksi toimii vuorollaan kertojana, joka auttaa tulkitsemaan patsaskuvaa. Kertojan roolia on hyvä vaihdella, jotta useampi pääsee ääneen. Esityksessä jokaisella tulee olla jokin rooli, ja esityksestä tulee käydä ilmi, mistä vaikuttamisen keinoista on kyse.   Koska esillä oleminen saattaa olla pelottavaa, voidaan yhdessä keskustella: Mikä auttaisi olemaan esillä? Mikä tekee siitä erityisen haastavaa? Miten voisimme yhdessä luoda sellaisen ilmapiirin, että jokainen voi rohkeasti kokeilla esillä oloa?   Purkukeskustelu: Olivatko vaikuttamisen keinot tuttuja? Ovatko nuoret itse hyödyntäneet samoja keinoja jonkin tavoitteen saavuttamiseksi? Onko joku kohdistanut näitä keinoja heihin itseensä? Ovatko he nähneet keinoja käytettävän jossakin, esimerkiksi mediassa? Listatkaa vielä yhteisesti muita vaikuttamisen keinoja, joita nuoret tietävät. Esimerkiksi  
 • eettinen kuluttaminen, kierrättäminen ja boikotointi 
 • influensserit: asenteiden muuttaminen ihmisiin vetoavien esikuvien avulla 
 • tiedon, empatian ja muutospaineen lisääminen, jotta ihmiset muuttaisivat käyttäytymistään (tiedottaminen, tempaukset, kampanjat – myös visuaaliset keinot, esimerkiksi meemit,giffitja taide).  
 • poliittinen vaikuttaminen: lisätä tietoa, empatiaa ja muutospainetta vallassa olevia kohtaan, jotta he muuttaisivat lakeja – vetoomukset, kansalaisaloitteet, adressit (esim.AvaazjaSumOfUs), mielenosoitukset, lobbaus – tutustukaa myös Nuortenideat.fi-sivustoon, joka on valtakunnallinen nuorten vaikuttamispalvelu, jossa nuoret voivat tehdä ehdotuksia, osallistua ja vaikuttaa heitä koskeviin asioihin  
 • yleisen tietoisuuden lisääminen: mediakampanjat, mainokset, sosiaalisen median hyödyntäminen, mielipidekirjoitukset 
 • järjestössä, yhdistyksessä tai kansalaisliikkeessä mukana oleminen 
 • jonkin toiminnan tukeminen, esimerkiksi osallistumalla varainkeruuseen 
 • ehdolle asettuminen, ehdokkaan tukeminen, äänestäminen oppilaskunnassa ja nuorisovaltuustossa 
Keskustelkaa myös lyhyesti, miltä esiintyminen tuntui ja onnistuiko ryhmä antamaan tukea toinen toisilleen.  
IKÄ: 11+ -vuotiaat KESTO: n. 1 h MATERIAALIT: ”Tarinoita aktivismista – Larry” -video, paikallislehtiä tai laite, joilla pääse lukemaan uutisia TILA: Huone, jossa ryhmä mahtuu liikkumaan RYHMÄN KOKO: 5 + Etätyöskentelyohjeet tehtävän lopussa  Katsokaa yhdessä Larryn video ja lukekaa Voima-lehden artikkeli Larrysta. Keskustelkaa:  
 • Miksi Larry kiinnostui politiikasta ja yhteiskunnallisista asioista?  
 • Miten asioita voi Larryn mukaan muuttaa?  
 • Mitä ongelmia aktivismiin voi Larryn mukaan liittyä?  
 • Seuraavatko nuoret uutisista tai somesta oman alueen uutisia?  
Lukekaa paikallisuutisia ja mielipidekirjoituksia lehdistä, paikallislehtien omilta verkkosivuilta tai Yle Uutisten Paikallisuutiset-osiosta. Keskustelkaa:  
 • Millaisia nuorten elämää koskettavia uutisia löytyy?  
 • Millaiset asiat kiinnittävät huomiota uutisissa ja mielipidekirjoituksissa?  
 • Millaisia tunteita uutiset ja mielipidekirjoitukset herättävät? Löytyykö niistä jotakin, joka herättää kiinnostuksen?  
 • Mistä nuoret haluaisivat enemmän uutisointia?  
 • Mitkä nuoria koskettavat asiat kaipaavat enemmän palstatilaa? Kannusta nuoria pohtimaan itselle tärkeitä aiheita ja kirjoittamaan mielipidekirjoituksia, joita voi tarjota paikallislehtien mielipideosioon.   
BONUSTEHTÄVÄ: Selvittäkää yhdessä, miten nuorten on mahdollista vaikuttaa oman paikkakunnan asioihin. Mihin tahoon voi ottaa yhteyttä? Onko paikkakunnalla olemassa käytänteitä, joiden avulla nuorten ääni saadaan kuuluviin? Edistääkö jokin järjestö tai ryhmä nuorten asioita? Keksittekö yhdessä aiheen tai aloitteen, jota haluatte edistää omalla paikkakunnallanne?  Etätyöskentelyohjeet: Katsokaa Larryn video ja lukekaa Voiman-lehden artikkeli Larryn aktivismista yhdessä siten, että jaat oman näyttösi näkyväksi muille esim. Discordin, Zoomin tai Skypen välityksellä tai lähettämällä nuorille linkki videoon. Keskustelkaa Larryn videosta yllä olevien kysymysten pohjalta. Lukekaa paikallisuutisia ja mielipidekirjoituksia lehtien verkkosivuilta. Jokainen linkittää osallistujien määrästä riippuen 12 mielenkiintoista ja itselle jollain tavalla tärkeää tekstiä muiden luettavaksi. Keskustelkaa uutisista yllä olevien kysymysten pohjalta ja ideoikaa yhdessä mielipidekirjoituksia. 
IKÄ: 11+ -vuotiaat KESTO: Aktivistien videoiden katselu ja keskustelu sekä videotehtävän ohjeistus = 30 min; my day -videon kuvaaminen omalla ajalla; videoiden katselu ja niistä keskustelu = 45 min  MATERIAALIT: “Tarinoita aktivismista: Azad” -video, “Tarinoita aktivismista: Marinella” video, etäyhteysmahdollisuus, älypuhelimet tai kamerat, joilla kuvata videot  RYHMÄN KOKO: 5–15 Tehtävä on mahdollista tehdä etänä    Katsokaa Azadin ja Marinellan videot siten, että jaat oman näyttösi muille esim. Discordin, Zoomin tai Skypen välityksellä tai vaihtoehtoisesti jakamalla videon linkin nuorille. Keskustelkaa:  
 • Millaista aktivistien arki on? Miten eri aktivistien arki eroaa toisten aktivistien arjesta?  
 • Miten aktivistien arki voi olla erilaista nyt poikkeustilan aikaan?  
 • Miten nuorten oma arki on muuttunut?  
 • Millaisia ajatuksia poikkeustilanne herättää?  
Poikkeustilanteesta ja koronasta keskusteleminen voi herättää nuorissa monenlaisia tunteita, myös huolta ja ahdistusta. Koordinaatti on koonnut lukuvinkkejä, jotka tukevat nuorisotyöntekijöitä keskusteluissa nuorten kanssa. Väestöliitto on koonnut nuorille tietoa ja auttavien tahojen yhteystietoja.  Ohjeista nuoria my day -videon kuvaamiseen. Jokainen nuori kuvaa päivän aikana omaa arkeaan poikkeustilan aikana ja editoi videoista noin 5 minuutin koosteen. Videon pituutta voi pohtia yhdessä nuorten kanssa ryhmän koosta riippuen. Videota kuvatessa nuoret voivat pohtia esimerkiksi seuraavia asioita:  
 • Mitkä asiat ovat pysyneet samanlaisina?  
 • Mitkä asiat ovat muuttuneet?  
 • Mitä kaipaat tavallisesta arjesta? Entä mitä uutta ja mukavaa poikkeusarki on tuonut tullessaan?  
 • Millaisia tunteita uusi arki on herättänyt?  
 • Miten yhteydenpito kavereiden, sukulaisten ja muiden läheisten kanssa hoituu?  
 • Millaisia muutoksia poikkeusaika on tuonut omiin vaikuttamismahdollisuuksiin?  
Sopikaa yhdessä aika, jolloin videot jaetaan muille katseltavaksi. Katsokaa videoita yhdessä tai erikseen, ja keskustelkaa videoyhteyden avulla videoiden herättämistä ajatuksista. Pohtikaa yhdessä, miten poikkeustilanteessa on mahdollista antaa ja saada tukea.  Harjoituksen voi myös toteuttaa kirjoittamalla, jos videon kuvaaminen ei tunnu luontevalta.  
 • Editointiohjelmia puhelimeen: esim. iMovie (IOS) tai Power Director (Android) – löytyvät sovelluskaupasta.  
 • Editointiohjelmia tietokoneelle: OpenShot-editori tai ResolveDaVinci.  
 • Ilmaismusiikkia videoiden taustalle: www.epidemicsound.com ja www.freesound.org.  
BONUSTEHTÄVÄ: Jos kiinnostuit enemmänkin Marinella Borjan aktivismista, lue hänestä tehty artikkeli Voima-lehdestä.  
IKÄ: 13+ -vuotiaat KESTO: n. 30 min  MATERIAALIT: “Tarinoita aktivismista: Larry”, tietokoneita tai mobiililaitteita osallistujille, kirjoitusvälineitä RYHMÄN KOKO: 5–25 Tehtävä on mahdollista tehdä etänä   Tehtävän tarkoituksena ei ole pohtia yksilön roolia ilmastonmuutoksen torjumisessa vaan hahmottaa ilmastonmuutoksen olevan yksilöä suurempi ongelma, jonka torjumiseksi ympäristöjärjestöt ja -liikkeet tekevät työtä.  Katsokaa yhdessä Larryn video. Keskustelkaa: 
 •  
 • Larry puhuu videossa yhteiskunnallisista ongelmista. Millä tavalla ilmastonmuutos on yhteiskunnallinen ongelma? 
 • Millä tavalla yhteiskunnallisia ongelmia voi Larryn mukaan ratkaista? 
 • Millaisiin maailmanlaajuisiin ongelmiin Larry haluaa muutosta? 
 • Tekevätkö nuoret itse jonkinlaista yhteiskunnallista vaikuttamista esimerkiksi kuulumalla johonkin järjestöön tai liikkeeseen? 
Tutustukaa netissä ympäristöjärjestöjen ja -liittojen toimintaan. Tutustukaa esimerkiksi Suomen luonnonsuojeluliittoon, Fridays for future -liikkeeseen, Hiilivapaa Suomi -liikkeeseen sekä Elokapinaan. 
 • Millaisia ilmastomuutoksenvastaisia toimia järjestöt ja liikkeet tekevät? 
 • Millaisia tavoitteita järjestöillä ja liikkeillä on? 
 • Vaativatko järjestöt ja liikkeet jotakin yrityksiltä ja valtioilta? Mitä? 
 • Löytyykö järjestöistä ja liikkeistä vaikuttamisen mahdollisuuksia myös nuorille? 
Suunnitelkaa yhdessä tai pienryhmissä omia toiveita, terveisiä ja vaatimuksia valtion ja yritysten ilmastotoimiin liittyen. Millaisia konkreettisia ilmastotekoja päättävässä asemassa olevien tulee nuorten näkökulmasta tehdä? Lähettäkää viestit paperisena tai sähköisenä esimerkiksi eduskuntaan (kansanedustajien sähköpostiosoitteet ovat muodossa etunimi.sukunimi[at]eduskunta.fi), oman paikkakunnan kaupungin- tai kunnanvaltuustoon tai jonkin yrityksen johdolle.      Etätyöskentelyohjeet: Katsokaa Larryn video yhdessä siten, että jaat oman näyttösi näkyväksi muille esim. Discordin, Zoomin tai Skypen välityksellä tai lähettämällä nuorille linkki videoon. Keskustelkaa Larryn videosta yllä olevien kysymysten pohjalta. Sopikaa, kuka tutustuu mihinkin järjestöön ja liikkeeseen, ja keskustelkaa järjestöjen ja liikkeiden toiminnasta yhteisesti. Päättäjille ja yritysjohtajille suunnattuja tekstejä voi työstää yhteisesti esim. Zoomin whiteboard-toiminnolla, Padletissa tai esimerkiksi OneDrivessa. 
IKÄ: 13+ -vuotiaat KESTO: n. 45 min  MATERIAALIT: Kansan Uutisten artikkeli Helena Sirén Gualingasta, tietokoneita tai mobiililaitteita osallistujille RYHMÄN KOKO: 5–25 Tehtävä on mahdollista tehdä etänä    Lukekaa Kansan Uutisten artikkeli Helenasta.  Keskustelkaa: 
 • Miksi Helenasta tuli aktivisti? 
 • Mikä Helenan aktivismissa on keskiössä? 
 • Helenan mukaan Suomessa saamelaisista tai saamelaisten historiasta ei juurikaan puhuta. Mitä nuoret tietävät saamelaisista? 
Etsikää tietoa saamelaisista, EU:n ainoasta alkuperäiskansasta sekä saamelaisten oikeuksista. Millainen saamelaisten ja saamelaiskielten asema on Suomessa? Millaisia ongelmia saamelaiset ovat kohdanneet historiassa ja nykypäivänä? Tutustukaa saamelaisen taiteilijaryhmän Suohpanterrorin julisteisiinSuohpanterror on taiteilijaryhmä, joka kommentoi julistein saamelaisten oikeuksia sekä saamelaisten kohtaamaa syrjintää. Valitkaa muutama juliste ja keskustelkaa: 
 • Mitä taiteilijat haluavat kertoa julisteiden kautta? 
 • Millaisia ongelmia julisteet kuvaavat? 
 • Millaisia tunteita julisteet herättävät? Oppiko niistä jotain uutta saamelaisuudesta? 
 • Puhutaanko saamelaisuudesta koulussa? Kannusta nuoria toivomaan saamelaisuuteen liittyvää opetussisältöä kouluihin. 
Jos nuoret haluavat pohtia taiteen käyttämistä itseään koskettavien teemojen käsittelyyn voitte esimerkiksi pohtia yhdessä, millaisia ongelmia ja ennakkoluuloja kohtaavat yhteisöt ja viiteryhmät, joihin nuoret itse kuuluvat. Mitä ongelmille voi tehdä? Ovatko ongelmat yksilöön kohdistuvia vaiko rakenteellisia? Suunnitelkaa ja tehkää kantaaottavia julisteita, jotka kommentoivat ongelmakohtia.      Etätyöskentelyohjeet: Ota etäyhteys nuoriin esim. Discordin, Zoomin tai Skypen välityksellä. Lukekaa artikkeli Helenasta omilla tahoillanne ja keskustelkaa yhteisesti yllä olevien kysymysten pohjalta. Jaa näyttösi osallistujille, jotta voitte tutkia Suohpanterrorin taidetta yhdessä. Kannusta nuoria tekemään kantaaottavia julisteita ja sopikaa ajankohta, jolloin nuoret esittelevät julisteensa muille. Julisteet voi laittaa nuorten luvalla esille nuorisotalon tai järjestön Instagramiin tai muuhun someen. 
IKÄ: 13+ -vuotiaat KESTO: n. 1 h  MATERIAALIT: ”Tarinoita aktivismista: Julia Tsvetkova”, ”Tarinoita aktivismista: Chaska” ja ”Tarinoita aktivismista: Hassan” -videot. Laitteita joilla hankkia lisätietoa ihmisoikeuksista. RYHMÄN KOKO: 1+     Aloittakaa katsomalla yksi tai kaikki alla listatuista videoista.  Venäläisen Julija Tsvetkovan videoJulija on ollut aktiivinen omassa lähiyhteisössään, mutta ei tällä hetkellä voi vaikuttaa itselleen tärkeisiin asioihin. Miksi ei?  Perulaisen Chaskan videoChaska kertoo erityisestä tapahtumasta, jossa vaikuttamiseen puututtiin, mutta Chaska ei itse suostunut vaikenemaan. Mitä siitä seurasi hänelle?  Länsisaharalaisen Hassanin video: Mitä Hassan kertoo niistä haasteista, joita hän kohtaa vaikuttaessaan itselle tärkeisiin asioihin?  Keskustelkaa videoilla esiintyvien nuorten kohtaamista ongelmista ja haasteista vaikuttajina. Mitä siitä seuraa, että aktivismi tehdään vaikeaksi tai pyritään tukahduttamaan? Miksi aktivismia halutaan tukahduttaa?   Tunnistatteko samanlaisia haasteita omassa elämässänne, jos olette halunneet tai yrittäneet jakaa mielipiteenne tai edistää itsellenne tärkeää periaatetta? Mitä vähättelystä, vaientamisesta tai mitätöinnistä voi seurata? Miten sellaisen kohtelun keskellä voi toimia toisin? Millaista rohkeutta vaatii jatkaa vaikuttamistoimintaa, kun siihen suhtaudutaan kielteisesti?  Oikeus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja ilmaista mielipiteensä on ihmisoikeus, joka ei toteudu kaikkialla maailmassa. Amnesty International on kansainvälinen järjestö, joka pyrkii edistämään ihmisoikeuksien toteutumista. Tutustukaa Amnestyn sivuihin https://www.amnesty.fi/. Löydättekö sivuilta tavan, jolla voisitte itse edistää aktivistien oikeuksien toteutumista?:https://www.amnesty.fi/osallistu/  Mitä muita ihmisoikeuksia edistäviä järjestöjä tunnette tai löydätte?  Lisätietoa Julijasta: https://www.amnesty.fi/hyvaa-syntymapaivaa-julija/ 

IKÄ: 11+ -vuotiaat 
KESTO: n. 1 h + 
MATERIAALIT: ”Tarinoita aktivismista: Julia Tobaneva” -video. Laitteita, joilla hankkia lisätietoa eläinten oikeuksista, paperia tai pahvia toimintatapojen listaamiseen. 
RYHMÄN KOKO: 1+ 
 

Katsokaa venäläisen Julia Tobanevan video.  

Julia tekee töitä eläinten oikeuksien toteutumiseksi, auttamalla kodittomia eläimiä. Mitä muita, epäsuoria tapoja on olemassa, joilla eläinten oikeuksiin voi vaikuttaa?  

Animalia on Suomessa toimiva eläinoikeusjärjestö. Etsikää Animalian sivuilta tietoa eläinten oikeuksista ja Animalian toiminnasta.  

Onko omalla paikkakunnallanne jokin eläinsuojeluyhdistys? Etsikää tietoa sen toiminnasta.  

Listatkaa kaikki tavat, joilla eläinten oikeuksia voi edistää. Valitkaa teille mieluisa tapa ja toteuttakaa se! 

IKÄ: 11+ -vuotiaat KESTO: n. 10 min. TILA: Huone, jossa ryhmä mahtuu liikkumaan RYHMÄN KOKO: 10–45 Etätyöohjeet tehtävän lopussa  Harjoitteen voi tehdä alkutilakartoitukseksi ja virittämään keskustelua vaikuttamisesta, tai loppuarvioksi taitojen kehittymisestä.    Kuvitelkaa tilan keskelle kulkemaan jana. Janan toisessa päässä on TÄYSIN SAMAA MIELTÄ ja toisessa TÄYSIN ERI MIELTÄ. Keskellä janaa on EN OSAA SANOA. Lue nuorille väitteitä, ja pyydä asettumaan janalle sellaiseen kohtaan, joka vastaa parhaiten nuoren omaa arvioita väittämästä. Voit varioida kysymyksiä ja valita listasta ikäryhmälle sopivia kysymyksiä.   Kun nuoret ovat asettuneet janalle, pyydä muutamia ajatuksia ryhmästä. Miksi he seisovat valitsemassaan kohdassa? Mitä he haluaisivat vielä oppia vaikuttamisesta?   Väittämät:  
 • Uskallan ilmaista mielipiteeni. 
 • Osaan perustella mielipiteeni. 
 • Osaan kuunnella toisen mielipidettä. 
 • Uskon, että lapset ja nuoret voivat muuttaa maailmaa teoillaan. 
 • Haluan vaikuttaa minulle tärkeiden asioiden edistämiseen. 
 • Tiedän keinoja, joilla monimutkaistakin ongelmaa tai ilmiötä voi tutkia ja oppia ymmärtämään. 
 • Tiedän, miten suurenkin ongelman ratkaisua voi lähestyä. 
 • Osaan tarkastella vaikuttamistoimintaa kriittisesti – myös silloin, kun minuun yritetään vaikuttaa. 
 • Osaan kertoa keinoista, joilla maailmaa voi muuttaa. 
 • Osaan käyttää keinoja, joilla maailmaa voi muuttaa. 
  Etätyöskentelyohjeet: Ota videoyhteys nuoriin esim. Discordin, Zoomin tai Skypen välityksellä. Lue nuorille väittämiä ja pyydä heitä vastaamaan sopivalla emojillagifillä tai meemillä. Keskustelkaa yhdessä nuorten vastauksista ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. 
Fingo
Tämä hanke on osa osa Fingon koordinoimaa Frame, Voice, Report! -tukijärjestelyä, jonka tarkoituksena on rohkaista ja motivoida nuoria toimimaan aktiivisesti globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta.
EU:n lippu
Hanke on osittain tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Hankkeen sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.