Opettajaverkosto

Maailmankoulun opettajaverkostolla on toimintaa yhteensä kahdeksalla alueella ja paikkakunnalla Suomessa. Katso, mitä omalla alueellasi tapahtuu ja mitä toimintaa järjestetään! Opettajaverkoston paikkakuntakohtaisilta sivuilta löytyy tietoa globaaliin vastuuseen kasvamista tukevista kouluvierailumahdollisuuksista, vertaisoppivista lukupiireistä ja lokalisoiduista oppimateriaaleista.