Maailmankoulun
opettajaverkosto

Maailmankoulun opettajaverkostolla on toimintaa yhteensä kahdeksalla
alueella ja paikkakunnalla Suomessa. Katso, mitä omalla alueellasi tapahtuu ja mitä toimintaa järjestetään! Maailmankoulun opettajaverkoston paikkakuntakohtaisilta sivuilta löytyy tietoa globaaliin vastuuseen kasvamista tukevista kouluvierailumahdollisuuksista, vertaisoppivista lukupiireistä ja lokalisoiduista oppimateriaaleista.