Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Kansainväliset opintovierailut

Viisi opintovierailua eri puolilla Eurooppaa herättivät pohtimaan yhdenvertaisemman nuorisotyön rakentamista

Miltä näyttää katsomusten välinen työ Skotlannissa, sukupuolisensitiivinen nuorisotyö Suomessa tai LGTBQI+-työ Sloveniassa? Mitä voimme oppia toisiltamme näiden aiheiden parissa tehtävästä nuorisotyöstä sekä aktivismista? 

Näihin kysymyksiin etsimme vastausta vuosien 2017 ja 2018 aikana, kun toteutimme viiden opintovierailun sarjan slovenialaisten, romanialaisten, skotlantilaisten ja portugalilaisten kumppaniemme kanssa inklusiivisemmasta nuoristyöstä ja sen käytännön toteutuksista eri Euroopan maissa. Opintovierailuihin osallistui yli sata nuorisotyön ammattilaista kahden vuoden aikana. 

Hankkeessa jaettiin hyviä käytäntöjä, rakennettiin uusia kumppanuuksia, syvennettiin nuorisoalan kansainvälisen yhteistyön merkitystä ja kannustettiin toimimaan yhdenvertaisuuden ja rasisminvastaisuuden teemojen parissa. 

Suomen opintovierailun teemana tasa-arvo ja sukupuolisensitiivinen nuorisotyö

Minkälaista on sukupuolisensitiivinen nuorisotyö Suomessa, mitä haasteita siihen liittyy ja miten tasa-arvoa edistetään nuorisotyössä tai nuorisotyön menetelmissä? Näitä kysymyksiä pohdimme yhdessä kumppanimaidemme työntekijöiden kanssa maaliskuussa 2018. 

Opintovierailun aikana tapasimme päättäjiä kuten vihreiden kansanedustajan Jani Toivolan, tutustuimme pääkaupunkiseudun järjestöjen nuorisotyöhön sukupuolisensitiivisyyden näkökulmasta, vierailimme mm. Tyttöjen ja Poikien Talolla sekä tutustuimme NiceheartsienMonaliikun, Setan ja Setan nuorisotoimikunnan toimintaan. 

Skotlantilainen Jill osallistui Suomen opintovierailulle ja oli innoissaan varsinkin keskusteluun kannustavasta ilmapiiristä. “Oli mielenkiintoista kuulla niin paljon erilaisia dialogeja ja päästä haastamaan niin omia kuin muiden ihmisten ennakkoasenteita”, hän sanoo. 

Sloveniassa tutustuttiin intersektionaalisuuteen Pride-viikolla

Ljubljana Priden yhteydessä kesäkuussa 2018 järjestetyn viikon mittaisen opintovierailun teemana oli intersektionaalisuus. Sen aikana osallistujat tutustuivat LGBTIQ+-nuorten parissa tehtävään nuorisotyöhön sekä vaihtoivat käytäntöjä siitä, kuinka toimia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen tai muiden syrjintää kokevien nuorten kohtaamaa vihapuhetta ja kiusaamista vastaan.  

Intersektionaalisuus on aihe, joka koskettaa seksuaalivähemmistöjen lisäksi myös muita ihmisryhmiä. Vierailun aikana seurasimme paneelikeskustelua ja pidin todella mielenkiintoisena huomiota siitäettä Pride on alun perin ollut protesti, ei pelkkää iloa ja juhlaa”, kertoo suomalainen Jana.    

Skotlannissa keskusteltiin uskontojen välisestä dialogista ja nuorisotyöstä

Vuoden 2017 marraskuisella viikolla Glasgow:ssa tutustuttiin siihen, miten eri uskontokuntien nuorisotoimijat tekevät yhteistyötä ja rakentavat vuoropuhelua eri nuorisoryhmien välille.    

Työpajamaisen työskentelyn aiheina olivat uskonnollinen monimuotoisuus sekä syrjinnän vastainen nuorisotyö. Opintovierailun aikana osallistuttiin myös Interfaith dialogue -tapahtumiin, jotka ovat osa Skotlannissa järjestettävää vuosittaista uskontojen välisen vuoropuhelun viikkoa.  

Osallistujat olivat yhtä mieltä siitä, että uskonnolla on ihmisten elämässä tärkeä rooli kaikkialla maailmassa. Portugalilaisen Fabion mukaan uskonnollisten yhteisöjen välillä on kuitenkin paljon väärinymmärryksiä. “Kun tarkastelemme asioita eri perspektiiveistä, huomaamme eri uskontojen yhtäläisyydet ja voimme siten rakentaa yhdessä rauhaa”, hän sanoo. 

Yhteisöllisyys paikallisen nuorisotyön voimavarana – opintovierailu Romaniaan

Marraskuussa 2018 Romaniaan suuntautuneen opintovierailun tavoitteena oli avata paikallisen nuorisotyön haasteita ja pohtia erityisesti sitä, miten Romanian maaseudulla asuvia nuoria saataisiin paremmin mukaan nuorten toimintaan. Nuorisoalan resurssipula näkyy maassa etenkin siinä, että nuorille suunnattu toiminta on usein kaupunkeihin keskittynyttä. Haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan yhä enemmän yksityisten toimijoiden yhteistyötä. 

Viikon aikana osallistujat vierailivat muun muassa paikallisessa orpokodissa ja päihdeongelmaisten kanssa työtä tekevässä järjestössä, jonka toimintaan kuuluu kaduilla asuvien ihmisten parissa kiertäminen ja käytännön avun tarjoaminen. Viikon aikana vierailtiin myös maaseudulla toimivassa nuorten keskuksessa, joka pyrki järjestämään toimintaa erilaisten työpajojen muodossa: yhden työpajan tavoitteena oli tutustua kierrätykseen ja askarrella roskakoreja.    

Suomalainen Jason piti opintomatkaa mielenkiintoisena ja opettavaisena. “Ymmärsin entistä paremmin, miten monimutkaisia monet yhteiskunnalliset ongelmat ovat ja kuinka niiden ratkaisemiseen tarvitaan monitasoista yhteistyötä. Yksi järjestö tai toimija ei pysty kaikkeen ja silloin yhteistyön merkitys korostuu”, Jason tiivistää oppimansa. 

Portugalissa opintovierailun aiheena esteettömyys kansainvälisessä nuorisotyössä

Syyskuinen viikko Portugalissa vuonna 2018 sisälsi erilaisia työpajoja inklusiivisista ja intersektionaalisista lähestymistavoista. Yksi sen tärkeimmistä anneista oli uusien ideoiden kartuttaminen tulevaisuutta varten. Osallistujat pohtivat muun muassa sitä, mitkä ovat saavutettavuuden eri puolia ja mitä tulee huomioida esteettömyyttä tavoiteltaessa. Kysymys ei ole vain fyysisestä esteettömyydestä vaan myös sosiaalisesta esteettömyydestä.   

Vierailu järjestettiin Coimbran alueella sijaitsevan Lousãn kaupungissa, joka on tunnettu tavoitteestaan tuoda näkyvyyttä esteettömälle ympäristölle. Coimbran toivotaan oman esimerkin kautta toimivan mallina muille kaupungeille. Projektin tavoitteena oli inklusiivisuuden lisääminen ja näkyvyyden tuominen Portugalille saavutettavana matkakohteena.   

Osallistujat päätyivät opintovierailun aikana yhteisesti sopimukseen, etteivät käytä käsitettä vammaisuus (disability), vaan puhuvat ominaisuuksien kirjosta (mixed abilities). Sanoilla ja käsitteillä luodaan negatiivisia asenteita ja ennakkoluuloja, mutta niillä on myös valta murtaa niitä. Toimijuuden monimuotoisuuteen keskittymien on tärkeää sen sijaan, että keskityttäisiin tiettyjen ominaisuuksien tai toimijuuden muotojen puuttumiseen.  

Puhetapaa muuttamalla on mahdollista luoda kaikille turvallisempia tiloja. Jokaisen tulisi tuntea olonsa tervetulleeksi ilman esteitä, olivat ne sitten fyysisiä tai sosiaalisia. Tietoisuuden lisääminenkeskusteleva ilmapiiri ja mahdollisten esteiden huomioiminen etukäteen ovat ensimmäiset askeleet kohti toimivaa esteettömyyttä ja yhdenvertaisuutta.