Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Ilmiömäinen Agenda

Koulutuskokonaisuudet kestävän kehityksen periaatteista ja tavoitteista opettajille, rehtoreille ja koulutusjohtajille.

Ilmiömäinen Agenda -koulutus opettajille

Tulevaisuuden taidot ovat vahvasti esillä nykyisessä hallitusohjelmassa sekä koulutuspoliittisessa keskustelussa. Hallituksen raportti Osaaminen 2035 nostaakin yhdeksi tulevaisuuden tärkeimmäksi geneeriseksi osaamisalueeksi kestävän kehityksen periaatteiden tuntemisen. 

Tarjoamme opettajille ja varhaiskasvattajille koulutuskokonaisuuksia, joissa syvennytään kestävän kehityksen teemoihin, perehdytään Agenda 2030 teemapäivät – opettajan oppaaseen, ja ideoidaan näiden hyödyntämistä kouluissa. Tarjoamme työkaluja, joiden avulla kestävän tulevaisuuden tarkastelu ja rakentaminen toimijuuden kautta omassa oppilaitoksessa on mahdollista. 

Kesto on sovittavissa koulutuskohtaisesti (3–6 h sisältäen ennakko ja/tai lopputehtävän).

Kaikissa Agenda-koulutuksissa hyödynnetään Agenda 2030 teemapäivät -opasta, erityisesti teemoja 4 & 5: Tasa-arvo ja ihmisoikeudet sekä Demokratia ja osallisuus.

Agenda koulutuksia on tarjolla 3–6 tunnin koulutuksista lukuvuoden mittaisiin kokonaisuuksiin. Koulutukset ovat räätälöitävissä koulutuskohtaisesti. 

Kysyy lisää koulutuksista: globaalivastuu@rauhankasvatus.fi

Ilmiömäinen Agenda -koulutus rehtoreille ja koulutusjohtajille

Tarjoamme rehtoreille, opettajille ja koulutusjohtajille pedagogisen johtajuuden laajempia koulutuskokonaisuuksia. Koulutuksen tuloksina syntyy opetussuunnitelman arvoperustan mukaisia monialaisia oppimiskokonaisuuksia, jotka käsittelevät tasa-arvondemokratianaktiivisen toimijuudenkulttuurisen moninaisuuden sekä kestävän kehityksen ja elämäntavan teemoja. Koulutuksen myötä johtajien ja opettajien valmiudet edistää osallistavaa toimintakulttuuria ja kestävän tulevaisuuden taitoja vahvistuvat. Tarkoituksena on osallistaa koko kouluyhteisö toimimaan kestävän kehityksen teemojen edistäjänä.

Koulutuksen teemoina ovat:

  • Pedagoginen johtajuus, horisontaali ja jaettu johtajuus sekä yhteisopettajuus
  • Globaalikasvatus (ja sen merkitys maailmanlaajuisten ilmiöiden tarkastelijana)
  • Agenda 2030: prosessi ja kestävän kehityksen tavoitteet.