Antirasismi

Rauhankasvatusinstituutin antirasistisen työn tavoitteena on vahvistaa kasvattajien valmiuksia tunnistaa ja puuttua rasismiin ja purkaa yhteiskunnassa vallitsevia rakenteellista rasismia ylläpitäviä käytänteitä ja toimintamalleja. Haluamme tukea kasvattajia tunnistamaan oma roolinsa muutoksen mahdollistajana yhteiskunnassa ja löytämään uusia tapoja tuoda antirasistinen työote osaksi jokapäiväistä kasvatustyötä.  

Rasismi perustuu historialliseen sorron järjestelmään, jota edelleen ylläpitävät ja uusintavat yhteiskunnassa vallitsevat valkoisuuden normin ympärille muodostuneet valtarakenteetTutkimukset ovat tuoneet toistuvasti esille erilaisia tapoja, joilla rasismi on läsnä suomalaisten koulujen ja oppilaitosten toiminnassa ja miten koulujärjestelmämme ylläpitää rasistisia rakenteita ja malleja. Oppilaitokset, nuorisotyö ja kansalaisjärjestöt eivät ole vapaampia rasismista kuin muutkaan yhteiskunnalliset instituutiot ja toimijat, vaan osaltaan ylläpitävät epätasa-arvoisia yhteiskunnallisia valta-asetelmia.  

Rasismin rakenteellinen ja historiallinen ulottuvuus unohdetaan liian usein antirasistisessa työssä ja huomio kiinnitetään yksinomaan rasismin ilmenemiseen yksilöiden ja ryhmien välisessä vuorovaikutuksessa. Rauhankasvatuksen näkökulmasta on tärkeää pureutua rasismia ylläpitäviin rakenteisiin ja muuttaa niitä kestävällä tavalla, sillä sitä kautta saamme aikaan todellista yhteiskunnallista muutosta ja rakennamme yhteiskuntarauhaa.  

Antirasistinen työ edellyttää valtarakenteiden, normien ja toimintatapojen tarkastelua uusista näkökulmista ja valmiutta tarkastella myös omaa ajattelua ja toimintaa kriittisestiAlkaessamme ymmärtää, että eriarvoisuuden suhteen ei ole pahoja tai hyviä ihmisiä, vaan tekoja, jotka edistävät yhdenvertaisuutta tai heikentävät sitä – olemme ottaneet ensimmäisen askeleen rasismin vastustajina (Ibram X. Kendi).   

Ijeoma Oluon sanoja lainaten: ”Antirasismin hienous piilee siinä, ettei kenenkään tarvitse teeskennellä olevansa vapaa rasismista toimiakseen antirasistisesti. Antirasismi on sitoutumista taistelemaan rasismia vastaan aina sitä kohdatessaan, myös kohdatessaan rasismia itsessään.” 

Nostoja antirasismia käsittelevistä koulutuksistamme ja materiaaleistamme

Kaksi henkilöa kuuntelee tarkkaavaisesti kuvan ulkopuolella olevaa puhujaa

Maksutonta täydennyskoulutusta kaikista teemoistamme

Tarjoamme maksutonta täydennyskoulutusta lukuvuonna 2023–2024 varhaiskasvatusyksiköiden, koulujen ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle.

Koulutamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, antirasismin, globaalin vastuun ja rauhankasvatuksen teemoista. Koulutuksemme tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua edellä mainittuihin teemoihin sekä työvälineitä niiden edistämiseen kasvatuksen ja koulutuksen kentällä.

Kolme piirrettyä hahmoa näyttävät iloisilta ja pitävät käsiään kohotettuina.

Antirasismi nuorisotyössä

Antirasismi nuorisotyössä -opas auttaa nuorisotyöntekijöitä tunnistamaan oma roolinsa muutoksen mahdollistajana yhteiskunnassa ja löytämään uusia tapoja tuoda antirasistinen työote osaksi jokapäiväistä kasvatustyötä nuorten kanssa.

Kuvitetut Neu ja Nor -aivosolut

Kohti syrjimä­töntä koulua

Miten voimme kitkeä syrjintää? Kohti syrjimätöntä koulua -oppimispäiväkirja keskittyy etsimään vastauksia kysymykseen erityisesti kouluympäristön näkökulmasta.

Koulutuksistamme mediassa

Opettaja seisoo luokassa kartan edessä ja hymyilee.

Kolme opettajaa kertoo: Näin käytän antirasismikoulutuksen oppeja työssäni

HEL.FI: Kolme opettajaa kertoo: Näin käytän antirasismikoulutuksen oppeja työssäni. Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstöä on koulutettu laajasti tunnistamaan rasismia ja puuttumaan siihen. Vuoden 2021 loppuun mennessä antirasistiseen työotteeseen oli koulutettu jo yli 4 000 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ruotsinkielisten palveluiden työntekijää.

Lue lisää »
Michaela Moua kouluttaa antirasismista luulot pois hankkeessa.

Opetellaan antirasistinen työote

TALENTIA: Jo aivan pienet lapset kokevat rasistista syrjintää. Helsingin kaupunki kouluttaa ensimmäisenä Suomessa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa tunnistamaan ja ehkäisemään rasismia. RKI:n asiantuntijat toteuttavat koulutukset, joissa käydään läpi rakenteellista rasismia, puhutaan normeista, rasismin eri näyttäytymismuodoista sekä keskustellaan antirasistisen ja monikulttuurisen viitekehyksen eroista.

Lue lisää »

Koulutukset nuorisotyöntekijöille

Rauhankasvatus on ensisijaisesti yhdessä ihmisten kanssa tehtävää työtä myös nuorisotyöntekijöiden kanssa. Toivomme, että pääsemme jälleen mitä pikimmin takaisin ihmisten pariin pandemian aiheuttamien poikkeuksellisten aikojen jälkeen ja nuorisotyöntekijöille suunnatut koulutuksemme jatkuvat. Tällä välin voit tutustua viime vuosina toteutettuihin koulutuksiimme.