Agenda 2030 teemapäivät

Agenda 2030 teemapäivät – Opettajan opas rohkaisee tarttumaan globaalikasvatuksen suuriin kysymyksiin

Agenda 2030 teemapäivät -opas tarjoaa peruskoulun opettajille lähtökohtia, ideoita ja helposti käyttöön otettavia välineitä monialaisten oppimiskokonaisuuksien tai ilmiöprojektien toteuttamiseen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden teemoista.

Opas sisältää runsaasti innostavia ja osallistavia tehtäviä seuraavista aiheista: 

  • Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteet 
  • Ilmastoteot
  • Vastuullinen kuluttaminen 
  • Tasa-arvo ja ihmisoikeudet 
  • Demokratia ja osallisuus

Oppaan teemaosioista voi toteuttaa valmiin suositusteemapäivän tai valita haluamiaan paloja toteutettavaksi oppitunneilla. Tehtäviä yhdistelemällä voi toteuttaa kokonaisen kestävän kehityksen monialaisen oppimiskokonaisuuden. Teemakokonaisuudet sisältävät lukuisia videoita ja videosuosituksia.

“Yksi oppaan kantavista ajatuksista on, että videot ja tehtävät havainnollistavat kestävän kehityksen teemojen maailmanlaajuisia vaikutuksia: valintamme ovat yhteydessä toisiinsa, vaikka elämme eri puolilla maailmaa.”

Deena Nassar on Palestiinan ensimmäinen naisklovni. Hän elää Gazan alueella, joss hän työskentelee lasten kanssa. Tutustu muihinkin Agenda 2030 – Teemapäivät videokirjaston videoihin.

Monialaisuus kestävää tulevaisuutta tukemassa

Opas rohkaisee tarttumaan globaalikasvatuksen suuriin kysymyksiin: kestävän tulevaisuuden rakentamiseen, ilmastonmuutokseen, vastuulliseen kuluttamiseen, tasa-arvoon, demokratiaan sekä osallisuuteen ja yhdenvertaisuuteen. Agenda 2030 -tavoitteista nousevat teemat hyötyvät monialaisesta työskentelystä, sillä ne ovat laajoja, ne koskettavat kaikkia ja niillä on kosketuspintaa kaikkiin koulun oppiaineisiin.

Monialaisuus tukee suurien, ristiriitoja sisältävien ja tunteita herättävien kysymysten käsittelyä. Tavoitteena ei ole antaa valmiita, lopullisia vastauksia vaan ohjata oppilas oikeiden kysymysten äärelle ja antaa välineitä teemojen kriittiseen ymmärtämiseen. Opas rohkaisee viemään oppimista myös koulun ulkopuolelle ja kutsumaan koulun ulkopuolisen maailman luokkahuoneeseen. Yhtenä punaisena lankana oppaassa on kannustus oppilaiden osallisuuden kasvattamiseen ja vaikuttamiseen motivoimiseen. Esimerkiksi juuri vaikuttamista voi harjoitella sekä koulussa että sen ulkopuolella.

Lue lisää oppaasta Agenda 2030 teemapäivät -sivuston “Opettajan ohje”-osiosta.

Ulkoministeriön kirjava Maailma2030-logo
Oppaan on julkaissut ja rahoittanut ulkoministeriö ja toimittanut Rauhankasvatusinstituutti.