Lapsen oikeuksien päivän tehtävät eri kouluasteille

Lapsen oikeuksien päivää vietetään vuosittain 20.11. Löydät tältä sivulta eri kouluasteille kootut tehtävät ja vinkit.

Varhaiskasvatus ja alkuopetus

Alakoulun 3.–6. luokat

Yläkoulu ja toinen aste

Lapsen oikeuksien matkalaukku

 

Tämän matkalaukun avulla tutustutaan lapsen oikeuksiin toiminnallisella ja osallistavalla tavalla.

Mitä esimerkiksi jokainen lapsi tarvitsee hyvään elämään? Lapsen kasvun, oppimisen ja osallisuuden kannalta on keskeistä tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään.

Työpajoissa keskeisessä asemassa onkin myös yhteisöllisyyden kokemus: Jokainen lapsi tarvitsee tunteen siitä, että on hyväksytty ryhmässään ja voi osallistua, leikkiä ja toimia yhdessä toisten kanssa.

Lapsen oikeuksien syventämistä kuvien, tarinoiden ja draaman avulla

Matkalaukun lopusta ja kokoamastamme kirjallisuuslistasta löydät kuvakirjavinkkejä, jotka olemme valinneet mukaan erityisesti lapsen oikeuksien teemaa ajatellen.

Voit tutustua draamamenetelmiin näistä sivuista:

Tarinoiden hyötyjä:

 • Tarinat ovat hyvä keino käsitellä tämänkaltaisia isoja aiheita ja tuoda ne konkreettisemmaksi sekä lähemmäksi oppilaiden omaa kokemusmaailmaa.
 • Tarinat mahdollistavat aiheen käsittelyn turvallisesti myös tunnetasolla ja eläytyen.
 • Kuvitteellinen tarina antaa mahdollisuuden tarkastella aihetta myös etäältä ja pohtia sitä omakohtaisesti juuri sillä tasolla kuin hyvältä tuntuu.
 • Tarinan mukana pääsee toisaalta myös eläytymään tilanteisiin, joista ei ole omia kokemuksia.
 • On tärkeä avartaa ajattelua huomaamaan ja arvostamaan monenlaisia näkökulmia, ajattelutapoja sekä elämäntilanteita.


Lähde: Tarinoiden mahdollisuuksista lapsen oikeuksien käsittelyssä, Lapsen oikeudet toiminnallisesti, Unicef [PDF].

Lisävinkit ja -linkit

Varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen sopivat edellä mainittujen lisäksi:

 • Unicefin lapsen oikeudet toiminnallisesti varhaiskasvatuksessa muodostaa tarinallisen kokonaisuuden. Unicefin oppaan tehtäviä voi tehdä myös yksittäin. Tällaisia tehtäviä ovat esimerkiksi sivun 8, sivun 20, sivun 26 (Kädenjälki) ja sivun 28 (Kuvanveistäjä) tehtävät.
 • Lapsen ääni – tarina minulta -materiaal [PDF] on tuotettu yhteistyössä kasvatuksen ja opetuksen käytännön toimijoiden, aikuisten ja lasten kanssa. Arjen toiminnoissa on hyvä muistaa lasten osallisuus, joka on heidän tärkeä oikeutensa! Materiaali kannustaa kasvattajia näkemään arjen käytännöissä osallisuuden mahdollisuudet ja sisältää paljon vinkkejä. Materiaali avaa myös mediakasvatuksen toimintamalleja varhaiskasvatuksessa. Toimintamallien kautta pääsee toimimaan lasten kanssa yhdessä!

Oikeesti! -oppaan tehtävät

Taksvärkin Oikeesti! -opas on menetelmäopas lapsen oikeuksien käsittelyyn.

Pääset Oikeesti! -oppaaseen tästä [PDF].

Voitte aloittaa seuraavilla tehtävillä:

 • Bingo
 • Kuvatus
 • Arvojana
 • Lapsen askelin.

Tämän jälkeen teemaan voi syventyä Patsastelua tai Maapallo- harjoitusten avulla.

Kuvien tarinat

Kuvien tarinat -materiaalipaketti sisältää artikkeleita ja kuvia lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Pääset Kuvien tarinat- oppaaseen Planin sivuilta.

Lue artikkelit:

 • Lapset median kuluttajista median käyttäjiksi, sivu 12.
 • Mitä näemme kun katsomme kuvaa? Sivu 20. 
 • Köyhyysporno latistaa maailmankuvaa, sivu 54.

Oppaasta löytyy selkeä tehtävät-osio sivulta 66.

Agenda 2030-teemapäiväoppaan tehtävät

Agenda 2030 – teemapäivät -oppaasta löytyy peruskouluikäisille suunnattuja tehtäviä lapsen oikeuksista ja laajemmin kestävää kehitystä koskien. 

Globaalikoulun Maailman ympäri -verkkopeli

Planin Globaalikoulun Maailman ympäri -verkkopeli  käsittelee lasten oikeuksia ja globaaleja kehityskysymyksiä sekä lasten arkea eri puolilla maailmaa.

Lapsen oikeuksien kymppi

Lapsen oikeuksien kymppi tarjoaa hyviä jatkoideoita siihen, miten yllä olevan Maailman ympäri -pelin teemoja voi käsitellä luokan kanssa.

Avaa Lapsen oikeuksien kymppi -oppituntikokonaisuus tästä.

Lapsen oikeuksien kymppi on opetuskokonaisuus, johon on koottu kymmenen kaksoistunnin verran asiaa opetussuunnitelmiin vahvasti liittyvistä globaalikasvatuksen teemoista.

 • Kirjan avulla pääset oppilaiden kanssa käsittelemään lapsen oikeuksiin liittyviä globaaleja kysymyksiä toiminnallisesti ja monipuolisesti.

Kuvien tarinat ja lapset kriisien kuvissa

Kuvien tarinat -materiaalipaketti sisältää artikkeleita ja kuvia lapsen oikeuksien näkökulmasta.

Pääset Kuvien tarinat- oppaaseen Planin sivuilta.

Lue artikkelit:

 • Lapset median kuluttajista median käyttäjiksi, sivu 12.
 • Mitä näemme kun katsomme kuvaa? sivu 20. 
 • Köyhyysporno latistaa maailmankuvaa, sivu 54.

Oppaasta löytyy selkeä tehtävät-osio sivulta 66.

Globaalikoulun Lapset kriisien kuvissa -oppimateriaalissa on kaksi osallistavaa media-analyysitehtävää lapsen oikeuksiin liittyen.

YK-liiton ihmisoikeuksien teemapäivän tehtävät

YK-liiton sivuilla on Lapsen oikeuksien teemapäivään liittyviä tehtäviä, jotka sopivat yläkouluun ja toiselle asteelle.

Pääset YK-liiton tehtäviin tästä.

Compasito-oppaan tehtävät ihmisoikeuksista

Compasito-oppaan  sivulta 52 löydät 40 tehtävää selkeine ohjeineen.

 • Yläkouluille ja toiselle asteelle sopivat sovellettaviksi esim. tehtävät 4, 13, 15, 17 ja 34.

Pääset Compasito-oppaaseen tästä [PDF].