Menetelmät

Täältä löydät videoita opetuksesi ja tehtäviesi tueksi syrjinnän ja rasisminvastaisuudesta, ihmisoikeuksista, lapsenoikeuksista, sukupuolten tasa-arvosta ja tyttöjen oikeuksista, seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolen moninaisuudesta, vammaisuudesta, vammautumisesta ja sairaudesta, sodasta ja pakolaisuudesta sekä eettisestä kaupasta. 

Draamaharjoitusten avulla on mahdollista oppia tuntemaan itseä ja toisia paremmin, opetella kohtaamaan dialogisesti, harjoitella yhteistyötä ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelutaitoa.

Perinteisen lukutaidon rinnalla on tärkeää hallita myös visuaalinen lukutaito. Hyvät valokuvat ovat oiva apuväline monenlaiseen opetukseen. Kuvien käyttö opetuksessa antaa virikkeitä oppilaille, kannustaa luovuuteen, sekä haastaa kriittiseen ajatteluun ja tiedon hankintaan.

Sadutus antaa puheenvuoron lapselle tai nuorelle ja kutsuu puhumaan, kuuntelemaan sekä kohtaamaan. Sen avulla voi tutustua paremmin lapseen ja nuoreen, oppia näkemään maailmaa lapsen tai nuoren näkökulmasta sekä rakentaa uudenlaista vuorovaikutuksen kulttuuria. Sadutuksella voi tukea lapsen puheen kehitystä sekä vahvistaa lapsen kiinnostusta kirjoittamiseen sekä lukemiseen.  

Sarjakuvan avulla on mahdollista nostaa tarina ja kantaaottava viesti mitä parhaalla tavalla esiin tunteita ja huumoria unohtamatta. Sarjakuvien teko ei vaadi piirtotaitoa, vaan pääasiassa ovat tarinankerronta sekä sanoma.

Vastamainokset ovat mainosparodioita ja kriittisiä puheenvuoroja, jotka keskustelevat kuluttamista edistävän markkinointiviestinnän kanssa sen omalla kielellä. 

Matkalaukuista löydät helposti lähestyttäviä rauhankasvatuksen tehtäviä ja materiaaleja monelle eri ikäluokalle aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Virtuaaliset laukut sisältävät valmiit tuntisuunnitelmat sekä niihin liittyvää monipuolista materiaalia huomioiden eri ikäluokat. Laukuista löydät myös kirjavinkkejä ja ehdotuksia aiheen jatkokäsittelyyn.

Olemme tehneet itsenäisyyspäivän ja joulun ajan tuntisuunnitelmat, joita voi käyttää sellaisenaan tai itse soveltaen. Suunnitelmat on tehty rauhankasvatuksen teemojen mukaisesti ja ne sopivat kaikille uskonnollisesta vakaumuksesta tai kulttuurista riippumatta. Suunnitelmat rakentuvat yhteisöllisyyden ja osallisuuden ympärille: olemme yhdessä omanlaisina ja samanlaisina.