Draamaharjoitukset ovat täynnä mahdollisuuksia. Ne antavat välineitä leikkiin, eläytymiseen, eri näkökulmien pohtimiseen, vuorovaikutus- ja tunnetaitojen harjoitteluun, ilmiöiden tutkimiseen, toiminnalliseen ja elämykselliseen oppimiseen. Draamaharjoitusten avulla on mahdollista oppia tuntemaan itseä ja toisia paremmin, opetella kohtaamaan dialogisesti, harjoitella yhteistyötä ja ongelmanratkaisutaitoja sekä kriittistä ajattelutaitoa. Nämä ovat kaikki taitoja, jotka myös rauhankasvatuksessa nähdään keskeisinä.

Draamatarinat ovat esimerkki draamamenetelmästä, joka sopii hyvin rauhankasvatuksen ja globaalin vastuun teemojen käsittelyyn. Draamatarinat ovat käsinkirjoitettuja kokonaisuuksia, joissa tarina etenee osallistuvien draamaharjoitusten avustuksella. Näin oppilaat pääsevät mukaan tarinan kulkuun, eläytyvät ja osallistuvat sen tapahtumiin ja saavat omakohtaisen kokemuksen käsiteltävistä teemoista.

Voi tilata maksuttoman Rauhankoulun draamapäivän koulullesi täältä.