Info

Läroplanens arbetsområden som del av undervisningen

Materialet om global fostran stöder väldigt bra läroplanens arbetsområden. Att växa som människa, kulturidentitet och internationalitet, kommunicering och mediekompetens, deltagande medborgarskap och ansvar om miljön, välstånd och hållbar framtid är helheter som går lätt att tillämpa med materialet.

 

Våra mål är att utveckla och sprida olika material om global fostran till skolvardagen. Materialen som används är producerade av olika medborgarorganisationer och vi strävar till att de är testade och passande för skolvärlden.

Nätverket och materialet

Världsskolan bjuder på unik verksamhet för att utveckla och stöda globalfostringsarbete.
Projektet Världsskolan har satts igång av Fostrare för Fred rf. år 2006 i Uleåborg. Verksamheten utvecklades år 2010 till Åbo och Helsingfors. Från och med 2010 har Institutet för Fredfostran varit ansvarig för verksamheten. Samarbetspartner finns i olika organisationer.
Världsskolans verksamhetsställen finns i Åbo, Uleåborg, Helsingfors, Joensuu, Karleby och Tammerfors. Världsskolans personal jobbar i Åbo, Tammerfors och Uleåborg i undervisningsväsendens utrymmen och samarbetar fast med kommunerna och med universitetens lärarutbildningar.
Projektet stöds av utrikesministeriet.
 

Material Bank

We offer a Material Bank with critically selected material that supports equality and global citizenship. The materials are chosen, tested and critically valued regarding the standards of critical global education. These materials for global education support the new national curricula for schools in Finland. For example, the aspects of cultural identity and internationality, communication and media competence, participatory citizenship and taking care of our environment for a sustainable future are central themes in both the Finnish curricula and the Global School materials.

 

Global School is supported by the Ministry of Foreign Affairs.

Find out more about peace education and the Peace Education Institute in English.
 

Global School Teacher Network

Global School (Maailmankoulu) connects NGOs and educational professionals offering expert support for both on the matters of global education. This unique co-operation aims to support and contribute to equality and global citizenship. Global School has provided support services for teachers both locally and online since 2006 by providing free, easy-to-use and easily accessible global education materials produced by NGOs for teachers and other educators as well as supporting them in the implementation of peace education. We also provide in-service training on global education for teachers and other educators.

 

Global School has been administered by the Peace Education Institute since 2010 and its services have expanded in many other parts of Finland. It has thus been the most widespread RKI’s support model for teachers for over ten years.

 

Global School has branches in Turku, Oulu, Helsinki, Kokkola, Satakunta, Jyväskylä, Tampere and Joensuu areas.

English content can be found especially from these pages: