Kulttuurinen moninaisuus on ihmiskunnalle yhtä tärkeää kuin luonnon moninaisuus on luonnolle. YK on julistanut 21.5. kansainväliseksi kulttuurisen moninaisuuden tai monimuotoisuuden päiväksi, jonka tarkoituksena on vuosittain muistuttaa ja edistää moninaisuuden arvostusta ympäri maailmaa sekä vahvistaa kulttuurisen moninaisuuden säilymistä. Kulttuurit muuttuvat alati toistensa kanssa vuorovaikutuksessa: mikään kulttuuri ei ole suljettu ja homogeeninen. Kulttuurien moninaisuutta käsitellessä on tärkeää muistaa, että kulttuurinen rikkaus tarkoittaa myös moninaisuutta kulttuurien sisällä sekä erilaisia vähemmistöjä.

Kulttuurisen moninaisuuden päivänä ei tarvitse välttämättä matkustaa omaa päiväkoti- tai oppilasryhmää kauemmas. Suomalaisuuskin pitää sisällään laajan kirjon kokemuksia ja elämäntarinoita.

Pohtikaa yhdessä:

 • Millaista kulttuurista rikkautta teidän ryhmästänne löytyy?
 • Minkälaisesta suomalaisuudesta kertoisivat esimerkiksi suomenruotsalaiset, romanit, saamelaiset, tataarit, juutalaiset, inkerinsuomalaiset ja eri maista Suomeen muuttaneet?

Minä ja muut – me yhdessä -matkalaukku

Minä ja muut – me yhdessä!  -matkalaukku sopii kokonaisuutenaan tämän teemapäivän tavoitteisiin. Laukusta löydät omat työpajasuunnitelmat eskareille ja alkuopetukseen. Poimi ryhmällenne sopivat tehtävät tai toteuttakaa kokonainen työpaja teemapäivän kunniaksi.

Juhlien ja perinteiden moninaisuus

Tutustukaa eri uskontojen ja katsomusten juhlaperinteisiin Uskot foorumi ry:n Juhlakalenterin avulla. Kalenteriin on merkitty eri uskontojen juhlia sekä paastonaikoja. Esillä oleva kalenteri kertoo opettajalle ja oppilaille tärkeistä juhla-ajoista sekä perinteistä ja voi samalla toimia keskustelun johdattelijana tai tiedonlähteenä. 

Suomen YK-liiton juhlat ja perinteet -harjoituksessa tutustutaan erilaisiin juhlapyhiin Suomessa ja muissa kulttuurisessa sekä erilaisiin juhlanviettotapoihin ja perinteisiin. Harjoite soveltuu etenkin alakouluun. 

Luovuutta! Taide- ja kulttuurikasvatuksen menetelmäopas monikulttuuriseen nuorisotoimintaan

Löydät Luovuutta! -oppaasta [PDF]  luovia menetelmiä kuten kuvataidetta, musiikkia, käsillä tekemistä, improvisaatiota, sanataidetta, tanssia ja alkulämmittely­harjoituksia. Opas on opettajille, nuoriso-ohjaajille ja muille kouluttajille sekä opettajakoulutukseen innostukseksi ja inspiraatioksi. Se muuttaa moninaisuuden iloksi ja taiteen riemuksi.

Moninainen suomalaisuus

Pohtikaa suomalaisuutta: Mitä kaikkea suomalaisuus voi olla? Mitä stereotypioita siihen liitetään ja minkälaisen kirjon suomalaisuutta te näette luokassanne, koulussanne ja kaupungissanne? Millaista suomalaisuutta ei näy mainoksissa, televisiossa tai lehdissä? Katsokaa myös nämä musiikkivideot pohdintojenne tueksi tai johdannoksi:

Normeja rikkovat hymiöt

Tutkikaa yhdessä hymiöitä ja poimikaa sieltä joukosta mielestänne suomalaisuutta kuvaavia hymiöitä. Pohtikaa ja keskustelkaa alla olevien kysymysten avulla. 

Lähteitä hymiöiden tarkasteluun ottamatta puhelimia esille: 

 

Millaisen käsityksen suomalaisuudesta saa esimerkiksi This is Finland hymiöiden perusteella? Tarkastelkaa listaa ja pohtikaa:

 • Minkä hymiöiden koette kuvaavan suomalaisuutta?
 • Mitä suomalaisia asioita hymiöt kuvaavat?
 • Mitä yhteistä on siinä, miten suomalaisia on kuvattu hymiöissä? Esimerkiksi ulkonäkö, ihonväri, vaatteet?
 • Mitä suomalaisuuteen kuuluvia asioita, henkilöitä tai tapoja hymiöistä puuttuu?
 • Suunnitelkaa ja kuvittakaa lukemisen jälkeen omat moninaista suomalaisuutta kuvaavat hymiöt.

Kuka saa olla mainoksen suomalainen?

 

Keskustelkaa oppilaiden kanssa kuvista ja siitä, miksi tämän tyyppisiä kuvia emme juuri mainoskuvissa näe.

Pohdittavia kysymyksiä voivat olla:

 • Kuka saa olla mainosten suomalainen ja miksi?
 • Kuka tästä päättää?
 • Kenen siitä pitäisi saada päättää?
 • Mitä, jos mainoskuvissa suomalaisuutta kuvattaisiin laajemmin?

Virtuaalilaukku Moninainen Suomi

Matkalaukku Moninainen Suomi sisältää lisää tehtäviä ja materiaaleja suomalaisuuden ja suomalaisuuteen liitettävien normien ravisteluun.

 • Laukun harjoituksissa tutustutaan myös eri vähemmistöihin kuuluvien nuorten tarinoihin lehtiartikkeleiden, blogitekstien, musiikin ja videoiden avulla.
 • Tutustukaa tarinoihin, jotka helposti jäävät kuulumattomiin ja marginalisoiduiksi!

Tutustu arkeen ja juhlaan muualla

Amerikkalainen toimittaja Chris Booth ja valokuvaaja James Mollison kiersivät maailmaa ja ottivat valokuvia lasten makuuhuoneista ja nukkumapaikoista. Tämän jälkeen he kokosivat kuvista kirjan Where Children Sleep.

Muut aiheisiin liittyvät teemapäivät

Vuoden teemapäivät -sivulta löydät myös tähän teemapäivään sovellettavia materiaalipaketteja.

Katso esimerkiksi sivut: