Päivä tunnetaan myös nimellä IDAHOT, International Day Against Homophobia and Transphobia.

Kansainvälistä homo-, bi- ja transfobian vastaista päivää vietetään 17. toukokuuta. Teemapäivä nimettiin ensi kerran vuonna 2004 ja siitä on muodostunut vuosittainen perinne. Päivän viettämisen tarkoituksena on lisätä tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin (HLBTIQ+) kuuluvien ihmisten syrjinnästä ja nostaa näkyville epäkohtia, joissa HLBTIQ+-ihmiset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa yhteiskunnassamme.

Kampanjat ja käsitellyt teemat

17. toukokuuta kampanjoidaan, järjestetään erilaisia tempauksia, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. Eri maissa toiminnan painopiste vaihtelee yhteiskunnallisen tilanteen mukaan. Esimerkiksi Suomessa on nostettu esiin arjen ennakkoluuloihin, syrjintään ja vihapuheeseen liittyviä kysymyksiä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen ihmisoikeuksien toteutumisen puolesta kamppaillaan eri puolilla maailmaa. 

Suomi saa uuden translain, josta äänestettiin 1.2.2023 Eduskunnassa. Edellinen laki oli paljon esillä ja siihen otettiin kantaa myös YK:n ihmisoikeusneuvoston taholta erityisesti ihmisoikeuksien toteutumisen näkökulmasta. Uuden translain perustana on itsemääräämisoikeus: Laki erottaa toisistaan sukupuolen juridisen vahvistamisen ja lääketieteellisen prosessin. Jatkossa hakemus sukupuolen vahvistamisesta perustuu henkilön omaan selvitykseen hänen sukupuolen kokemuksestaan. Tähän mennessä sukupuolen korjaaminen väestötietojärjestelmään on vaatinut lääkärin lausuntoa. Lakiuudistus poistaa vaatimuksen lisääntymiskyvyttömyydestä. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on linjannut, että pakkosterilisointi on ihmisoikeusloukkaus. Lakiuudistuksen jälkeen sukupuolen juridinen korjaaminen on mahdollista vain täysi-ikäisille. Monet ihmisoikeusjärjestöt ovat vaatineet, että mahdollisuus ulotettaisiin myös alaikäisiin.

(Lähde: HS Tämä kaikki on muuttumassa uuden translain myötä 19.1.2023).

Ihmisoikeuskysymykset globaalisti

Yhdistyneet kansakunnat on 2000-luvulla tunnustanut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvan syrjinnän vakavaksi ihmisoikeusloukkaukseksi. Osassa maailman valtioista tehdään ihmisoikeustyötä syrjivää lainsäädäntöä sekä seksuaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluviksi ”paljastuneiden” julkista nöyryyttämistä, vankilatuomioita ja jopa teloituksia vastaan.

Videon tiedot:

Seta: ”Tää on kuka mä oon”– sateenkaarinuoret äänessä (2020).

Setan oppimisharjoitus on koottu opetus- ja oppimiskäyttöön.

 • Kesto: 1,15 min.
 • Puhe: suomi.
 • Tekstitys: ei ole.
 • Saavutettavuus: Videokuvaan on kiinnitetty suomenkielistä tekstiä, jota ei lueta ääneen.

Seksuaalisuuteen ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvät videot videokirjastossa

Voit katsoa videovinkkilistaltamme  paljon videoita päivän teemojen käsittelyyn koulussa.

Vinkit on lähettänyt opettaja Hanna Graeffe kaksikielisestä koulutalosta, jossa saman katon alla toimii Sipoonjoen koulu ja Kungvägens skola (7.–9. luokat): 

”Meidän koulussa IDAHOT-päivää varten varataan iso luokka, jossa on avoimet ovet koko päivän. Luokasta tehdään mukavan värikäs oleskelupaikka ja oppilasryhmät voivat vierailla siellä myös tuntien aikana. Kuvataidetunnilla maalataan kuvisopen johdolla luokan lasiseinästä sateenkaarenkirjava. Koulupsykologi ideoi luokan seinälle tulevan sateenkaarevan selfie-taustan ja toteuttaa sen yhdessä oppilaiden kanssa. Seiniä koristellaan myös sateenkaarikoristeilla sekä Setan julisteilla.  

Paikalle varataan muun muassa pelejä (esimerkiksi Sateenkaariperheiden perhepelikortit), värityskuvia ja tunnetaitokortteja ja Setan ja Trasekin esitteitä. Oppilailta kysyttiin etukäteen Wilman kautta, ketkä haluaisivat olla mukana suunnittelussa. Noin 10 oppilasta oli mukana suunnittelukokouksessa. Oppilaat ideoivat sateenkaarikoristeltujen mokkapalojen myyntiä, joista tulot annetaan Seta ry:lle. 

 Lisäksi oppilailta syntyi idea sateenkaaripinssien tekoon. Yhteistyössä nuorisotoimen kanssa saadaankin nyt yksi nuoriso-ohjaaja mukaan tekemään sateenkaaripinssejä yhdessä oppilaiden kanssa.  

Yksi oppilaista tekee myös koulun seinille QR-koodeja, joista löytyy faktatietoa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyen. 

Oppilaille on tehty myös Quizlet HLBTIQ-termeihin liittyen. 

Lisäksi tulee myös postilaatikko, johon oppilaat voivat kirjoittaa kysymyksiään, toiveitaan ja havaintojaan siitä, miten koulu onnistuu sateenkaarinuorten huomiomisessa ja yhdenvertaisuuden ja syrjimättömyyden edistämisessä.  

Opettajille on vinkattu lista helppoja ja nopeasti toteutettavia tehtäviä sekä videoita oppitunneilla toteutettavaksi. 

Opettajana saatat hyvin olla asemassa, jossa lapsi tai nuori tulee juuri sinulle luottamuksella kertomaan omista identiteettipohdinnoistaan ja kysymyksistään seksuaalisuuteen tai sukupuoleen liittyen. Kokoamme siis tähän muutamia linkkejä myös oppilaille vinkattavaksi: 

Rakenna turvallinen tila lapsille

Aloita pohtimalla näitä kysymyksiä: Voiko jokainen päiväkodissa oleva lapsi, koulun oppilas, opettaja tai henkilökuntaan kuuluva olla oma itsensä ryhmässänne? Onko päiväkotinne tai koulunne turvallinen paikka avoimuudelle silloin, jos henkilö kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön? On tärkeää tuoda näkyville se, että oppilaat, opettajat ja henkilökunta ovat seksuaaliselta suuntautumiseltaan sekä sukupuoli-identiteeteiltään moninainen joukko ja jokaisella on oikeus olla oma itsensä.

Voit katsoa videokirjastostamme paljon videoita päivän teemojen käsittelyyn koulussa.

Kuunnelma muurahaispesän elämästä

Kuunnelkaa kuunnelma Kuningattaria ja kuhnureita (12 minuuttia).  

Tässä lapsille suunnatussa tarinassa päästään seuraamaan suuren muurahaispesän elämää.  

 • Mitä seuraa, kun kuningatar Reginald haluaakin luopua kruunustaan ja alkaa kuhnuriksi?  
 • Kuka valitaan hänen tilalleen?  
 • Tarina sopii hyvin keskustelunherättäjäksi niin sukupuolen moninaisuus -teemaan kuin yleisesti ottaen identiteetin merkityksen pohdintaan. 
 • Lisätietoa kuunnelmasta Kuningattaria ja kuhnureita.

Satuja sukupuolen moninaisuudesta

Lukekaa oppilaidenne kanssa satuja, jotka käsittelevät sukupuolen moninaisuutta. Voit valita luettavaa esimerkiksi tämän sivuston kirjallisuusvinkkilistalta.

Kuvitetut sadut voi myös tulostaa seuraavilta sivuilta [PDF-tiedostoja]: 

Materiaalipaketti seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta

Kuudesluokkalaisille suunnattu laaja opetuspaketti tuntisuunnitelmineen sukupuolten tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta sekä seksuaalisuudesta ja sukupuolen moninaisuudesta [PDF] on hyvä ja monipuolinen kokonaisuus, josta voi ottaa teeman ja tarpeen mukaan erilaisia harjoituksia opetuskäyttöön. Opetuspaketti on muokattavissa muillekin luokka-asteille soveltuvaksi.

Rakenna turvallinen tila  

Aloita pohtimalla seuraaia kysymyksiä:

 • Voiko jokainen oppilas, opettaja tai henkilökuntaan kuuluva olla oma itsensä ryhmässänne?
 • Onko koulunne tai oppilaitoksenne turvallinen paikka avoimuudelle silloin, jos henkilö kuuluu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön?
 • On tärkeää tuoda näkyville se, että oppilaat, opettajat ja henkilökunta ovat seksuaalisuudeltaan sekä sukupuoli-identiteeteiltään moninainen joukko ja jokaisella on oikeus olla oma itsensä.
 • Luokaa oma huoneentaulu turvallisemman tilan periaatteista.

 

Luokaa turvallista tilaa yhdessä oppijoiden kanssa

Lukekaa 7.-luokkalaisen Armin Kellomäen blogikirjoitus Turvallinen koulu sateenkaarinuorille. Blogissa Armin kuvaa konkreettisin esimerkein sateenkaarinuorten kouluissa kokemaa syrjintää. Pohtikaa oppilaiden kanssa, mitä te voisitte tehdä varmistaaksenne, että kaikilla on hyvä ja turvallinen olla luokassanne ja koulussanne. Setan sateenkaarisanastosta löydät hyvän avun erilaisten termien avaamiseksi.

Normit nurin! 

 • Älä oleta, normit nurin! -opas sisältää eri vähemmistöihin kuuluvien nuorten tarinoita elämästään ja arjestaan. Lukekaa Edit Lindbladin (s. 27), Lauri Punamäen (s. 37–39) ja Axu Merkkiniemen (s. 41) tarinat oppilaiden kanssa. Tehtävät: Bongaa hetero! (s. 35) ja Ketkä näkyvät kuvissa? (s. 49) sopivat hyvin 17.5. päivän teemoihin. 
 • Normipyöritys on puollonpyöritystä muistuttava peli, jota voi käyttää apuvälineenä käsiteltäessä koulussa, mediassa ja laajemmin yhteiskunnassa esiintyviä normeja. Pelin keskiössä ovat sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja pari- ja perhesuhteisiin liittyvät normit, niiden tunnistaminen ja haastaminen. 
 • Katsokaa yhdessä All Trans Panel -video transihmisiin kohdistuvista ennakkoluuloista, väärinymmärryksistä ja asenteista. Videossa transihmiset kertovat itse omista syrjintään liittyvistä kokemuksistaan ja heihin kohdistuvista ennakkoluuloista. Tutustukaa Sukupuolena ihminen -sivuston kuviin ja tarinoihin. 
 • Tutustukaa sukupuolen moninaisuuteen taiteen ja mediakasvatuksen keinoin! Queer bodies -oppimateriaali sisältää viisi sukupuolen ja kehon moninaisuutta käsittelevää teosta sekä teosten käsittelyyn liittyvät valmiit tehtävämateriaalit. 
 • Katsokaa yhdessä ”Mä oon kuka mä oon”-videosarjan videoita ja keskustelkaa sen jälkeen esimerkiksi ystävyyden, representaation tai itsemäärittelyoikeuden merkityksestä sateenkaarinuorille. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten ihmisoikeustilanne meillä ja maailmalla