Kirjallisuus­vinkit kasvatta­jille

Chimamanda Ngozi Adichie: The Danger of the Single Story 

Videolla kirjailija Chimamanda Ngozi Adichie kertoo kuinka hän löysi oman, aidon kulttuuriäänensä. Hän kertoo myös minkälaiset seuraukset voivat olla, jos kuulemme ainoastaan yhden tarinan toisesta henkilöstä tai maasta – riskinä on kulttuurisidonnainen väärinymmärrys. Huom! Voit lisätä tekstityksen alaoikealta kohdasta ”subtitles”.

Videon tiedot:

 • Kesto: 18min 46sek.
 • Kielet: englanti.
 • Tekstitykset: asetuksista.

Satupäivän vinkit

Suomen Koulukirjastoyhdistys on kerännyt yhteen opettajien aikaisempina vuosina keksimiä ideoita Satupäivän viettoon koulussa.

 

Loitsuja ja Lohikäärmeitä: Satu opetusmateriaalina (PDF).

Lastenkirjallisuus on merkittävässä osassa, kun tarkastellaan, miten ymmärrämme oikean ja väärän, tavat ja normit yhteiskunnassamme. Kirjoissa esiintyviä normeja ja valtasuhteita voi arvioida esimerkiksi pohtimalla: 

 • Kenen tarinan kirja kertoo? Milloin kirja on julkaistu?
 • Ketkä tarinassa nimetään? Ketkä jäävät nimettömiksi?
 • Kenellä tarinassa on ääni? Kenellä ei? 
 • Onko tarinassa eksotisointia? Eli määritelläänkö yksilöitä/ryhmiä erikoisiksi vain yhden ominaisuuden, kuten ihonvärin, kautta? 
 • Onko tarinassa mystifiointia? Eli esitetäänkö yksilöitä/ryhmiä esimerkiksi luonnonläheisenä tai jopa alkukantaisina? 
 • Onko tarinassa jaottelu ”hyviin ja pahoihin”? Ketkä kuuluvat hyviin? Ketkä pahoihin? 

Vinkkejä kirjojen tarkasteluun ja pohjaksi keskusteluille

 • Millaisia henkilöitä tarinassa on? Onko mukana vain enemmistöön kuuluvia? Vai onko mukana myös vähemmistöön kuuluvia? 
 • Millaisessa asemassa ja rooleissa eri ihmiset ovat tarinassa? Ketkä ovat keskeisissä rooleissa? Ketkä taustalla? 
 • Ketkä ovat aktiivisissa rooleissa? Ketkä passiivisissa? 
 • Esitetäänkö jotkin tarinan henkilöistä tai ryhmistä stereotypioiden kautta?

 

Lähde: Pesonen, Jaana (2018) Lasten kirjallisuus normeja vahvistamassa ja haastamassa. Teoksessa Laukkanen, Miettinen, Elonheimo, Ojala ja Saresma (toim.) Feministisen pedagogiikan ABC: opas ohjaajille ja opettajille. Tampere: Vastapaino, 140–150.

Sisältö täydentyy vuoden 2022 loppuun mennessä.

Täydentyy näistä teemoista otsikoiden alle syksyn 2022 aikana: 

[H3] Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus

[H3] Vammaisuus ja syrjimättömyys

[H3] Antirasismi

[H3] Globaalikasvatus

[H3] Mediakasvatus ja medialukutaito