Turun opettajaverkosto

Tervetuloa Turun opettajaverkoston sivuille!

Turun kaupungin sivistystoimialan globaalikasvatuksen koordinaattorit järjestävät opettajien koulutuksia, tiedottavat globaalikasvatuksen ajankohtaisista asioista sekä jakavat opettajille suunnattuja globaalikasvatuksen materiaaleja.

Yhteystiedot

Koordinaattorit ovat opettajia, joilla on kokemusta yhdenvertaisuussuunnittelusta, erilaisten hankkeiden, tapahtumien ja teemapäivien järjestämisestä sekä yhteistyöstä kansalaisjärjestöjen ja muiden koulun ulkopuolisten toimijoiden kanssa. Heiltä voi tiedustella vinkkejä globaalikasvatukseen liittyviin opetusmateriaaleihin, teemapäiviin, kouluvierailijoihin, yhdenvertaisuustyöhön tai opettajien koulutuksiin (esim. koulukohtaiset VESOt).

Turkuun on muodostettu kv- ja globaalikasvatuksen yhteysopettajien verkosto, jonka kautta kouluja ja päiväkoteja tiedotetaan ajankohtaisista tapahtumista. Muut kuin Turun kaupungin työntekijät voivat tiedustella koulutuksista suoraan koordinaattoreilta.

  • Charlotte Lundell (varhaiskasvatus) charlotte.lundell[at]edu.turku.fi
  • Heli Arosuo, Ilpoisten koulu (alakoulut) heli.arosuo[at]edu.turku.fi
  • Taija Peilimö, Nummenpakan koulu (yläkoulut) taija.peilimo[at]edu.turku.fi
  • Hanna Ruohikko, Puolalanmäen lukio (lukiot) hanna.ruohikko[at]edu.turku.fi

Tulevat koulutukset ja Turun globaalikasvatuksen verkosto

Turussa toimii kv- ja globaalikasvatuksen yhteysopettajien verkosto, jonka kautta päiväkoteja, kouluja ja oppilaitoksia tiedotetaan globaalikasvatuksen ajankohtaisista koulutuksista, tapahtumista ja materiaaleista. Eri kouluasteiden opettajille suunnattuja koulutuksia toteutetaan lukuvuosittain yhteistyössä kansalaisjärjestöjen kanssa. Mahdollisuuksien mukaan pyrimme tarjoamaan materiaaleja ja koulutuksia myös ruotsiksi. Joka syksy järjestettäviin globaalikasvatuksen syysiltamiin ovat tervetulleita kaikki yhteistyöverkoston opettajat.

Voit liittyä osaksi verkostoa olemalla yhteydessä koordinaattoreihimme Yhteystiedot-kohdassa.

Tulevat koulutukset

Kohti syrjimätöntä koulua -opintopiirit Turussa alkaen 27.10.

  • Ensimmäinen tapaaminen on torstaina 27.10. klo 14.30-16.00 Puolalanmäen lukiossa, os. Aurakatu 11, Turku.
  • Yhteishenkilö on Hanna Ruohikko, hanna.ruohikko[at]edu.turku.fi.
  • Ilmoittaudu ennakkoon täältä.
 

Sateenkaari ja suostumus koulussa -koulutuskokonaisuus.

Kouluvierailijat Turun seudulla

Kouluilla on mahdollisuus tilata vierailija puhumaan oppilaille eri globaalikasvatuksen teemoista. 

Oheiseen listaan on koottu nimenomaan Turussa toimivia maksuttomia kouluvierailijoita.

PLAN

Planin lapsen oikeuksien lähettiläät tuovat päiväkoteihin, kouluihin ja nuorisotaloille toiminnallisia oppitunteja ja työpajoja liittyen lapsen oikeuksiin ja kehityskysymyksiin. Maksuttomilla vierailuillaan lähettiläät käyttävät perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien teemoihin liittyviä Planin Globaalikoulun materiaaleja.

Planin vierailun voi tilata helposti tilauslomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteesta kotimaa[at]plan.fi.

Rauhankoulu

Rauhankoulu on maksuton peruskoulun 4.–9.-luokille ja lukioryhmille suunnattu oppituntikokonaisuus. Kahden toimintapäivän aikana opitaan globaaleista kehityskysymyksistä, arkisista ja globaaleista konflikteista sekä niiden rauhanomaisesta ratkaisusta, kestävän kehityksen tavoitteista, aktiivisesta kansalaisuudesta ja globaaliin vastuuseen kasvamisesta. Rauhankoulussa käytetään toiminnallisia draamamenetelmiä.

Varaukset voi tehdä sähköpostitse rauhankoulu[at]rauhanliitto.fi tai puhelimitse +358 50 597 9629.

UNICEF

Maksuttomat kouluvierailut käsittelevät innostavalla tavalla lapsen oikeuksia, UNICEFin työtä ja muita ihmisoikeuskasvatuksen teemoja. 

Kouluvierailujen keston ja tarkemman sisällön voi sopia tarkemmin vierailijan kanssa.

Varaa omaan oppilaitokseen UNICEFin vierailija Jani Lydénin kautta, jani.lyden[at]unicef.fi tai puh. +358 440 456 020. Vierailut voidaan pitää suomeksi tai englanniksi. Myös ruotsinkieliset tilaisuudet ovat varattavissa osoitteesta information[at]unicef.fi tai puhelimitse +358 958 450 290.

Taksvärkki

Taksvärkki ry:n vapaaehtoisten globaalikasvatuksen kouluttajien ohjaaman toiminnallisen työpajan voi tilata kouluille tai nuorisotiloihin. Työpajoissa tutustutaan esimerkiksi lapsen oikeuksiin, nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen sekä nuorten arkeen eri puolilla maailmaa. Kouluvierailut painottuvat Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän lähialueille, mutta työpajaa voi tiedustella myös muualle Suomeen. Työpajat ovat maksuttomia ja suunnattu erityisesti yläkouluun ja toiselle asteella. Globaalikasvatuksen kouluttaja voi pitää vierailupäivän aikana useita työpajoja ja niitä voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Lisää tietoa vierailuista saa globaalikasvatuksen suunnittelija Aura Alartolta, aura.alarto[at]taksvarkki.fi tai puh. 050 348 5668. 

Taksvärkin vierailun omalle koululle voi myös tilata suoraan tilauslomakkeella. 

Suomen Punainen Risti

Maksuttomia vierailuja ala- ja yläkouluille. Esitykset käsittelevät esimerkiksi ensiavun, seksuaaliterveyden, päihteettömyyden, antirasismin ja yhdenvertaisuuden teemoja.

 

Lisätietoja antaa kouluyhteistyön koordinaattori Johanna Korkeamäki, johanna.korkeamaki[at]punainenristi.fi, puh. 040 610 2167.

Nuorten Akatemia

Yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille uusia maksuttomia etäkouluvierailuja. Vierailujen teemat ovat globaalikasvatuksellisia ja vierailu tapahtuu internetin välityksellä.

Kysymykset vierailuista sekä varaukset voi lähettää osoitteeseen kouluvierailija[at]nuortenakatemia.fi.

Voit tilata Nuorten Akatemian vierailun myös lomakkeen kautta.

Pakolaisapu

Maksuttomat oppitunnit soveltuvat hyvin yläkoulu- ja lukio-opetukseen. Oppituntien aikana käsitellään esimerkiksi globaalia pakolaistilannetta, pakolaisuuden syitä ja seurauksia sekä eläydytään pakenemaan joutuneen asemaan.

Pakolaisavun oppitunnin voi helposti tilata tilauslomakkeen kautta.

Luonto-Liitto

Voit tilata koulullesi uusia vuonna 2018 alkaneita kiertotalous-aiheisia kouluvierailuja. Maksuttomat vierailut toteutetaan peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. 

Luonto-Liiton vierailun saa tilattua suoraan tilauslomakkeen kautta.

WWF

Vierailujen ympäristökasvatukselliset teemat käsittelevät esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta ja sen edistämistä sekä metsän ja lahopuiden merkitystä. Vierailut toteutetaan toiminnallisina oppitunteina ja ne soveltuvat 1.–6. luokkien opetukseen.

Lisätietoja sekä eri paikkakuntien vierailijoiden yhteystiedot löytyvät WWF:n sivuilta.

Video ja tehtävä

Unicefin videolla lapset Reetta ja Jaakko esittelevät lapsen oikeuksia kuvitetussa muo- dossa.
  • Kysymys 1
  • Kysymys 2..

 

Videon tiedot [saavutettavuus]

Suomen UNICEF: Reetta, Jaakko ja lapsen oikeudet (2018)