Matkalaukut

Matkalaukuista löydät helposti lähestyttäviä rauhankavatuksen tehtäviä ja materiaaleja monelle eri ikäluokalle aina varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle. Virtuaaliset laukut sisältävät valmiit tuntisuunnitelmat sekä niihin liittyvää monipuolista materiaalia huomioiden eri ikäluokat. Laukuista löydät myös kirjavinkkejä ja ehdotuksia aiheen jatkokäsittelyyn.

Matkalaukkujen tarjoamissa työpajoissa tärkeässä roolissa ovat lasten ja nuorten omat keskustelut ja pohdinnat. Lasten ja nuorten aktiivinen toimijuus, ryhmän yhteiset oppimisprosessit sekä havainnot ja mielipiteet on tärkeää nostaa näkyville ja kuuluville. Näiden painotusten myötä tuemme myös uusien opetussuunnitelmien tavoitteita, joissa korostuu lapsi tai nuori tutkijana, kokijana ja ihmettelijänä.

Varhaiskasvatus ja alkuopetus

Alakoulu

Yläkoulu ja toinen aste

Minä ja muut – me yhdessä!

Klikkaa tästä auki matkalaukku Minä ja muut – me yhdessä!

Matkalaukku Minä ja muut - me yhdessä!

Tästä matkalaukusta löytyvien työpajojen harjoituksissa olennaista ovat yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen liittyvät tavoitteet. Moninaisuus nostetaan esiin erityisenä rikkautena ja sitä tutkitaan ja ihastellaan yhdessä toiminnallisissa ja osallistavissa työpajoissa!

 

Lapsen oikeudet

Klikkaa tästä auki Lapsen oikeuksien matkalaukku.

Tämän matkalaukun avulla tutustutaan lapsen oikeuksiin toiminnallisella ja osallistavalla tavalla. Mitä esimerkiksi jokainen lapsi tarvitsee hyvään elämään? Lapsen kasvun, oppimisen ja osallisuuden kannalta on keskeistä tulla ymmärretyksi ja hyväksytyksi omana itsenään. Työpajoissa keskeisessä asemassa onkin myös yhteisöllisyyden kokemus: Jokainen lapsi tarvitsee tunteen siitä, että on hyväksytty ryhmässään ja voi osallistua, leikkiä ja toimia yhdessä toisten kanssa.

Rauhan rakentajat

Klikkaa tästä auki Rauhan rakentajat -matkalaukku.

Rauhan rakentajat -matkalaukun materiaaleissa syvennytään toiminnallisesti ja osallistavasti siihen, miten rauhan kysymyksiä voidaan käsitellä pienten lasten kanssa ja mitä ne pitävät sisällään lapsen arjessa. Esimerkiksi kaveritaidot, sovittelutaidot ja väkivallattomuus ovat tärkeitä opittavia rauhantaitoja, joihin laukusta löytyy monipuolisesti tehtäviä ja materiaalia!

Vihreä laukku

Klikkaa tästä auki Vihreä laukku.

Matkalaukussa tutustutaan kestävän kehityksen teemoihin pienille lapsille soveltuvin menetelmin esimerkiksi kierrätyksen, kulutuksen ja luonnon ihmettelyn kautta. 

Moninainen Suomi

Klikkaa tästä auki matkalaukku Moninainen Suomi.

Tervetuloa lähialuematkalle! Matkalla on tarkoitus pohtia sitä, mikä on Suomi ja mitä suomalaisuus? Entä suomalainen moninaisuus tai moninainen Suomi? Haluamme myös kohdistaa katseet siihen, miten paljon Suomessa asuu ihmisiä, jotka joutuvat kokemuksineen eri tavoin marginalisoiduiksi.

Moninainen Suomi -matkalaukku sisältää runsaasti toiminnallisia harjoituksia, pohdintatehtäviä, videoita ja tarinoita, joiden avulla näitä kysymyksiä on voi pohtia ja työstää luokissa.

Oivaltavaa ja antoisaa matkaa!

Rauhan rakentajat

Klikkaa tästä auki Rauhan rakentajat -matkalaukku.

Rauhan rakentajat- laukku käsittelee konflikteja ja niiden ratkaisemista asettaen teeman arkitasolle eli sitä, kuinka rakennamme rauhaa jokapäiväisessä elämässämme. Tehtävien avulla harjoitellaan ristiriitojen ratkaisua, vihapuheeseen ja syrjintään puuttumista, kriittistä ajattelua sekä arvostavaa dialogia ihmisten välillä. Laukun työpajat ovat sovellettavissa teemoiltaan ja tavoitteiltaan esimerkiksi osaksi äidinkielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon, terveystiedon, historian ja yhteiskuntaopin opetusta.

Moninainen Suomi

Klikkaa tästä auki matkalaukku Moninainen Suomi.

Moninainen Suomi -matkalaukun työpajoissa pohditaan sitä, mikä on Suomi ja mitä on suomalaisuus? Entä suomalainen moninaisuus tai moninainen Suomi? Tehtävissä keskitytään muun muassa pohtimaan sitä, millä eri tavoin syrjintää ilmenee ja mitä keinoja puuttumiseen voisi olla. Haluamme myös kohdistaa katseet siihen, miten paljon Suomessa asuu ihmisiä, jotka joutuvat kokemuksineen eri tavoin marginalisoiduiksi.

Työpajat ovat sovellettavissa teemoiltaan ja tavoitteiltaan esimerkiksi osaksi äidinkielen, uskonnon, elämänkatsomustiedon, terveystiedon, historian ja yhteiskuntaopin opetusta.