YK:n maailman terveyspäivää vietetään joka vuosi 7.4., jotta tietoisuus maailmanlaajuisista terveysongelmista sekä hyvinvoinnin parantamisesta lisääntyisi. Maailman terveyspäivinä on joka vuosi eri teema, joiden avulla parannetaan tietoisuutta terveysasioista kansallisella ja globaalilla tasolla. Vuoden 2023 teemana on ”terveyttä kaikille” ja Maailman terveysjärjestö juhlistaa päivällä 75-vuotisjuhlavuottaan.

Vuonna 2022 maailman terveyspäivän aiheena on ympäristön vaikutukset terveyteen. Äärimmäiset sääilmiöt, maaperän heikkeneminen ja veden puute lisäävät syrjäytysmisriskiä ja vaikuttavat erityisesti heikoimmassa asemassa olevien ihmisten terveyteen. Saastetta ja muovia löytyy syvimpien valtamerien pohjalta, korkeimmilta vuorilta, ja ne ovat löytäneet tiensä myös ravintoketjuumme. Terveellinen ja turvallinen ympäristö ei ole kaikille itsestäänselvyys. Monet ihmiset joutuvat elämään vailla puhdasta vettä ja ilmaa, ruokaturvaa ja terveyspalveluja.  

Aiempina vuosina maailman terveyspäivän teemoja ovat olleet mm. reilumman maailman rakentaminen, kätilöt, maailmanlaajuinen terveydenhuolto ja sen saatavuus, masennus, diabetes, ruoan turvallisuus, tartunnanlevittäjät, terveet kaupungit sekä ilmastonmuutos. 

On tärkeää muistaa, että jokaisen identiteetti muodostuu hyvin monenlaisista tekijöistä. Jokaiselle meille on tärkeää tulla nähdyksi omanlaisenaan yksilönä ja jokaisella on tarve tulla nähdyksi myös vahvuuksiensa kautta. Muista erityisesti, että ihminen, jolla on vamma, tulisi huomioiduksi kokonaisena, ei vain vammansa kautta.

 • Niillä nuorilla, jotka eivät itse tarvitse apuvälineitä tai tukea jonkin vamman tai sairauden vuoksi, saattaa olla iso tarve lisätiedolle ja mahdollisuudelle tarkistaa aiempia tietojaan vammaisuuteen liittyen.
 • Vammaisuuteen voi liittyä paljon stereotypioita, yleistyksiä ja väärää tietoa.
 • Niiden ihmisten, joilla on jokin vamma, kokemaan syrjintään ja marginalisointiin on tärkeää osata puuttua ja toimia tukena kun huomaa, että joku jää syrjään tai hänen tarpeensa ei tule kuulluksi.
 • Erityisen tärkeä tavoite on tukea vammaisten ihmisten osallisuutta ja yhdenvertaisia mahdollisuuksia tulla kuulluksi yhteiskunnassamme.
 

Normipäivä-pakohuonepeli

Vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön (Vamlas) selaimessa toimiva Normipäivä-pakopeli (2022). Pelin on suunnitellut ryhmä vammaisia, pitkäaikaissairata ja neurovähemmistöön kuuluvia nuoria.

 • Pelaaja pääsee kokemaan, miten mutkikasta ja esteellistä julkisessa ympäristössä ja eri palveluiden verkostossa sompailu voikaan monille nuorille olla.
 • Pääosassa on seitsemän nuorta, joiden normipäivä poikkeaa monella tavalla yhteisesti hyväksytystä normista.
 • Peliä pelataan 4-5 hengen tiimeissä.
 • Voit pelata pakohuonepeliä joko yhdellä tai useammalla koneella tai etäyhteyden päässä. Voit jakaa eri ryhmien oppilaat esimerkiksi breakout-huoneisiin.

 

Pääset pelaamaan Normipäivä-pakohuonepeliä tästä.

Lisätietoa pelistä voit lukea Vamlasin sivuilta.

 

Tutustu kuvionuoteista soittamiseen Resonaarin musiikkiopistossa

Resonaarin musiikkiopistossa käytetään soittamiseen kuvionuotteja, joissa nuotit ja soinnut erotetaan toisistaan muodoilla ja väreillä. Tarrat kiinnitetään suoraan soittimeen. Kuvionuotit ovat käytössä ympäri maailmaa ja ne on kehittänyt Kaarlo Uusitalo.

Voit tilata tutustumiskäynnin Resonaarin musiikkiopistoon ja kuvionuotteihin työyhteisöllesi tai oppilaillesi täältä.

 

 

Ukrainan kriisi

Kun maailmassa tapahtuu järkyttäviä asioita, kuten sotaa, kasvattajan päätehtävä on rakentaa omalla toiminnallaan turvallisuuden tunnetta ja kokemusta arjen jatkumisesta. 

Rauhankasvatusinstituutti on kerännyt näkökulmia ja harjoitteita, joiden avulla voidaan tukea hyvinvointia järkyttävien tapahtumien ja uutisten keskellä. 

Mannerheimin lastensuojeluliitto tukee Ukrainan kriisissä. Heillä on monenlaista materiaalia niin vanhemmille, nuorille kuin lapsillekin. Tutustu Mannerheimin lastensuojeluliiton tarjoamaan kattavaan tietoon.  

Covid-19-pandemia

Koronapandemia voi edelleen herättää vaikeita tunteita niin aikuisissa kuin lapsissakin.

Toivoa ja toimintaa -hanke esittelee käytännön harjoituksia, joita voi hyödyntää koronan herättämien tunteiden tunnistamiseen ja käsittelyyn sekä toisten ihmisten tilanteisiin eläytymiseen.

SPR:llä on myös materiaali koronatunteiden käsittelyyn. SPR:n Keskustele koronasta -materiaalit.

Hyvä ja terveellinen elämä

Maapallon ja ihmisten hyvinvoinnin turvaaminen onnistuu parhaiten, kun on olemassa selkeät tavoitteet. Siksi kaikki maat ovat sopineet YK:ssa kestävän kehityksen tavoitteista, joiden päämääränä on tehdä maailmasta parempi paikka. Toimintaohjelmaa, johon tavoitteet sisältyvät, kutsutaan nimellä Agenda 2030.

Tutustukaa yhdessä Agenda 2030 -tavoitteisiin. Pohtikaa yhdessä, millaista on hyvä elämä.

 • Pohtikaa lasten kanssa, mitä muuta hyvään ja terveelliseen elämään tarvitaan kuin monipuolinen ja puhdas ruoka?
 • Kerro lapsille, että eri maissa on samanlaisia ja erilaisia sairauksia, joita vastaan esim. rokotteilla toimitaan. Polio on esimeriksi saatu kokonaan pois Suomesta rokoteohjelmilla.
 • Jokainen oppilas tai ryhmä piirtää oman kuvan tai kuvasarjan hyvästä elämästä nyt, aikuisena ja vanhana. Lopuksi kuvat esitellään muille.
 • Keskustelkaa, oliko oppilaiden helppoa kuvitella, millaista on hyvä elämä tulevaisuudessa. Mitä voisimme tehdä, jotta kaikilla olisi hyvä elämä nyt ja tulevaisuudessa, aikuisena ja vanhana? 
 • Miten Agenda 2030 -tavoitteet vaikuttavat hyvän elämän rakentamiseen kaikille?

SPR:n oppimateriaalipankin terveyteen liittyvät tehtävät 

Pääset SPR:n oppimateriaalipankkiin tästä.

Mielenterveys

Mieli ry:n  Taran tarina -animaatioharjoitus vahvistaa kehoa ja mieltä Taran ja eläinten mallin mukaan.

 • Videon ja harjoitusten tavoite on tukea lapsen mielenterveystaitoja ja hyvinvointia sekä tutustuttaa lapsi toiminnan kautta mielen ja kehon vahvuuksiin.
 • Video ja ohjeet ovat suomeksi. 

 

WHO:n videot terveydestä

WHO: Universalt Health Coverage – What does it mean? (2015)

Videon tiedot:

 • Kesto: 1.38 min.
 • Puhe: englanti.
 • Tekstitykset: englanniksi.

Video esittää tiivistetysti, mistä terveydenhuollon maailmanlaajuisessa saatavuudessa on kyse. Samalla se muistuttaa maailman päättäjiä Agenda 2030 -tavoitteista, joissa päättäjät ovat sitoutuneet terveydenhuollon saatavuuden parantamiseen.

Toinen WHO:n video kertoo järjestön tavoitteista maailmanlaajuisen terveydenhuollon saatavuuden suhteen.

WHO: Universal health coverage – the best investment for a safer, fairer and healthier world (2017).

Videon tiedot:

 • Kesto: 2.31 min.
 • Puhe: englanti.
 • Tekstitykset: ei ole.

Yhteiskunnallinen mainosjuliste

Maailmanlaajuinen terveydenhuollon saatavuus on sopiva aihe esimerkiksi yhteiskunnallisen mainosjulisteen suunnitteluun pareittain tai pienessä ryhmässä.

 • Tutustukaa aiheeseen videoiden avulla.
 • Kerätkää yhdessä lista asioista, joihin terveydenhuollon saatavuus vaikuttaa positiivisesti. Esimerkkejä voi hakea oppilaiden omista kokemuksista ja tietämyksestä.
 • Tiedonkeruun jälkeen oppilaat suunnittelevat mainosjulisteen, Prezin tai PowerPointin, jolla he yrittävät kasvattaa tietoutta terveydenhuollon saatavuuden tärkeydestä tai vaikuttaa päättäjiin, jotta he toimisivat asian puolesta maailmanlaajuisesti.

Yksilötehtäväksi sopii sarjakuvan suunnittelu ja piirtäminen terveydenhuollon saatavuuden tärkeydestä.

Lisätietoa ja tukea rasismin vaikutuksesta mielenterveyteen tuottaa Yeesin Sun muudi -hanke (2022-2025).

Mielenterveyteen liittyvät animaatiot

Alle listatut animaatiot lähestyvät masennusta maailmanlaajuisena sekä henkilökohtaisena mielenterveyden ja hyvinvoinnin haasteena.

Mieli ry: Mitä mielenterveys on? (2019)

 • Kesto: 2.10 min
 • Puhe: suomi.
 • Tekstitykset: suomeksi kiinnitettynä videoon.

Mieli ry: What is mental wellbeing? (2019)

 • Kesto: 2.16 min.
 • Puhe: englanti.
 • Tekstitykset: englanniksi kiinnitettynä videoon.

Mieli ry: Voimaa mielenterveydestä lapsille ja nuorille -materiaalit

 • Kesto: 2,05 min.
 • Puhe: suomi.
 • Tekstitykset: ei ole.

WHO: Depression – let’s talk (2017)

Kesto: 1.17 min.
Puhe: englanti.
Tekstitykset: englanniksi kiinnitettynä videoon.

Mieli ry: Tukea mielenterveyden pulmissa (2019) 

 • Kesto: 2.04 min.
 • Puhe: suomi.
 • Tekstitykset: suomeksi kiinnitettynä videoon.

Mieli ry: Mielenterveyttä voi vahvistaa (2019) 

 • Kesto: 1.55 min.
 • Puhe: suomi.
 • Tekstitykset: suomeksi kiinnitettynä videoon.

Maailmankoulun Moninainen Suomi -virtuaalilaukku.

Laukku sisältää valmiita työpaja- ja tuntisuunnitelmia materiaaleineen ja harjoituksineen yhtenä teemanaan vähemmistöt Suomessa (esimerkiksi romanit, saamelaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt). Kannattaa tutustua sisältöön ja poimia ryhmällenne sopivat tehtävät!