Lukutaitopäivää vietetään 8. syyskuuta siksi, että kansainvälinen yhteisö muistaisi lukutaidon merkityksen ja ymmärtäisi sen, kuinka suurta epätasa-arvoa lukutaidottomuus aiheuttaa.

Lukutaito on ihmisoikeus, joka mahdollistaa yksilön kehityksen, kouluttautumisen ja täyden kapasiteetin hyödyntämisen. Lukutaito on avain parempaan terveyteen ja hyvinvointiin. Lukutaidolla on merkitystä myös sukupuolten välisen tasa-arvon, kestävän rauhan, kehityksen ja demokratian toteutumisen kannalta. Silti maailman aikuisista viidennes ja köyhimpien kehitysmaiden naisten enemmistö on lukutaidotonta.

Koulutuksella on merkitystä erityisesti tyttöjen tulevaisuuden kannalta. Koulua käyvä tyttö todennäköisesti avioituu vanhempana, saa vähemmän lapsia sekä kykenee huolehtimaan lapsistaan paremmin kuin koulua käymätön.

Euroopassa joka viidennellä 15-vuotiaalla ja lähes 55 miljoonalla aikuisella ei ole riittävää lukutaitoa. Tämä vaikeuttaa heidän työnsaantiaan, lisää heidän riskiään köyhyyteen ja sosiaaliseen syrjäytymiseen sekä rajoittaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan ja kulttuuritapahtumiin, elinikäiseen oppimiseen ja henkilökohtaiseen kasvuun.

Lähde: Lukukeskus, YK-liitto.

Videon tiedot:

Unesco: International Literacy Day 2022 – Transforming literacy learning spaces (2022).

 • Kesto: 2.46 min.
 • Puhe: englanti.
 • Tekstitys: englanniksi kiinnitettynä videoon.
 • Materiaaliksi opettajalle tai vanhemmille oppijoille.

Päivä ilman lukutaitoa

Tavoite: pohtia lukutaidon merkitystä arkielämässä.

Aloittakaa tutustumalla vieraskieliseen (tai suomenkieliseen) lehteen.

 • Mitä ymmärrätte siitä?
 • Mikä kuva herätti kiinnostuksesi?
 • Millaisia otsikoita tai kirjaimia on käytetty?
 • Mistä luulette, että jutuissa on kyse?


Tehkää yhteinen piirustus tai ajatuskartta, johon kirjaatte tai piirrätte asioita, mihin kaikkeen voi tarvita lukutaitoa yhden päivän aikana.

Kuvanlukutaito

Varhaiskasvatus ja alkuopetus

Varhaiskasvatuksessa ja alkuopetuksessa voitte katsoa: 30 Magical Photos of Children Playing Around the World. 

Seuraavia kysymyksiä voi hyödyntää kuvien yhteydessä:

 • Mitä kuvassa on meneillään?
 • Missä kuva on otettu? Keitä siinä näkyy tai ei näy?
 • Minkälainen tunnelma kuvassa on?
 • Onko kuva totta?
 • Kuka kuvan on ottanut tai tehnyt? Miksi kuva on otettu tai tehty?
 • Onko teidän elämässänne jotain samaa kuin kuvassa? Mitä?
 • Mitä uutta opitte toisesta kulttuurista tai maasta?
 • Minkälaisia toiveita tai haaveita kuvan lapsilla voisi olla? Mitä haaveita teillä on?

Alakoulun 3.–6. luokat

3.–6. luokilla voitte tutustua Kuvien tarinat -oppaan materiaaleihin [PDF].

 • Kuvien tarinat oppaassa on sivulla 76 harjoitus nimeltä ”Mediakuvat luovat mielikuvia”.

Seuraavia kysymyksiä voi hyödyntää kuvien yhteydessä:

 • Mitä kuvassa on meneillään?
 • Missä kuva on otettu? Keitä siinä näkyy tai ei näy?
 • Minkälainen tunnelma kuvassa on?
 • Onko kuva totta?
 • Kuka kuvan on ottanut tai tehnyt? Miksi kuva on otettu tai tehty?
 • Onko teidän elämässänne jotain samaa kuin kuvassa? Mitä?
 • Mitä uutta opitte toisesta kulttuurista tai maasta?
 • Minkälaisia toiveita tai haaveita kuvan lapsilla voisi olla? Mitä haaveita teillä on?

Saduttaminen varhaiskasvatukseen ja alakouluun

Voitte tehdä edellisen tehtävän kuvista julisteen, power pointin, uutisen, mainoksen yms. Voitte vaihtoehtoisesti myös saduttaa esim. katselemistanne kuvista. Pääset ohjeistukseen sadutuksesta tästä.

Kirjavinkkejä

Tutustu kirjavinkkeihin liittyen moninaisuuteen, yhdenvertaisuuteen ja muihin globaalikasvatuksen teemoihin:

Sanaton kirja – Sanna Pellicioni

Meidän piti lähteä -kirja.

 • Voit lainata kirjan kirjastosta. Kirja käsittelee kuvien avulla pakolaisteemaa, mutta se etenee hitaasti ja päättyy onnellisesti.
 • Sanaton kirja tarkoittaa yksinkertaisesti kirjaa, jossa ei ole tekstiä tai jossa tekstillä ei ole ymmärrystä lisäävää roolia.

Medialukutaitoa: Mediakuvat luovat mielikuvia

Kuvien tarinat -oppaan tehtävä kuvanlukutaidosta [PDF], Plan.

 • Oppaan sivulta 76 löytyy oivalluksia tuottava tehtävä kuvanlukutaidosta.

Tavoite: ymmärtää kuinka kuvien stereotypiat syntyvät
Kesto: 90 min.
Tarvikkeet: sanoma- ja aikakausilehtiä.

Monilukutaitoa Fotonovela-menetelmällä

Kirjoita ja valokuvaa tekstejä.

Fotonovela-työpajoissa nuoret eri puolella maailmaa luovat tarinoita samoista aiheista ja samalla tekniikalla mutta kukin omasta kokemusmaailmastaan käsin.

Voitte opetella tekemään fotonovela-tarinoita Taksvärkin Fotonovela-menetelmäoppaan [PDF] avulla.

Koulunkäyntiä Pakistanissa ja Sierra Leonessa

Plan: Toiset Malalat (2017)

Videon tiedot:

Tekijä: Plan International Suomi (2017).

Koulutus on kaikkien lasten ja tyttöjen oikeus. Sukupuolten tasa-arvoa sekä lasten ja tyttöjen oikeuksia voi lähteä käsittelemään Planin videoiden kautta. Tällä videolla pakistanilaiset tytöt ja opettajat kertovat tyttöjen koulutuksesta Pakistanin pienemmissä kylissä. Malala Yousafzai on tunnettu pakistanilainen koulutuksen puolesta puhuva tyttöaktivisti. Tällä videolla puhuvat ”toiset Malalat”, pakistanilaiset tytöt jotka ovat kamppailleet oikeudestaan päästä kouluun. Planin epäviralliset koulutuskeskukset ovat Pakistanissa monelle tytölle ainoa mahdollisuus saada koulutus.

 • Kesto: 5.55 min.
 • Puhe: urdu.
 • Tekstitykset: suomeksi kiinnitettynä videoon.
 • Saavutettavuus: kontrasti tekstitysten ja videon kuvan välillä on välillä heikko.

Taksvärkki: Koulu on kaikille -video 

Videon tiedot:

Tekijä: Taksvärkki.

 • Kesto: 10 min.
 • Puhe: suomi.
 • Tekstitykset: suomi.


Videolla tutustutaan Sierra Leonen koululaisiin ja haasteisiin koulunkäyntiin liittyen.

 • Mitä asioita nuoret pitivät tärkeinä ja miksi?
 • Minkälaisia haasteita nuorilla oli koulunkäyntiin liittyen?
 • Minkälaisia ratkaisuja luulette heidän keksineen? Keksittekö itse ratkaisuja?

Ilon korjuu ja kouluviihtyvyys

Tavoite:

 • Saada oppilaat näkemään myönteisiä toimintoja koulussa.
 • Pohtia pienten tekojen vaikutusta kouluviihtyvyyteen.
 • Nimetä ja tunnistaa tekijöitä, jotka ovat myönteisen toiminnan esteenä – tunnistaminen mahdollistaa asioihin puuttumisen.

Toiminta:

 • Oppilaat tarkkailevat muutaman päivän ajan ympäristöään koulussa ja koulumatkoilla.
 • Oppilaat keräävät havaintoja siitä ”Mikä teko tai jonkun sanoma asia edisti viihtyvyyttä koulussa?”

Purku:

 • Ensin kerätään monenlaisia ajatuksia paperille ja lopuksi valitaan niistä tärkein lapulle kirjoitettavaksi.
 • Kannattaa korostaa, ettei lapuissa saa lukea havainnoitujen ihmisten nimiä.
 • Lappuihin ei tule myöskään kirjoittaa havainnoijan nimeä.
 • Havainnoidut asiat voivat olla hyvinkin pieniä ja arkipäiväisiä.

Pohtikaa ryhmissä:

 • Miksi kyseinen asia tuottaa viihtyvyyttä?
 • Tehdäänkö niitä päivittäin?
 • Mitä niiden tekeminen vaatii ihmiseltä?
 • Pätevätkö ne vain koulumaailmaan vai tuottavatko ne iloa myös muualla kuten esim. työpaikoilla ja julkisilla paikoilla?
 • Mikä estää ihmisiä tekemästä niin useammin?

Soveltaminen käyttöön:

 • Kerätkää joka ryhmältä muutama kommentti.
 • Lopuksi jokainen kirjoittaa jonkin viihtyvyyttä edistävän asian,  jonka kokee luontevaksi ottaa osaksi omaa toimintaansa.


Lähde: Rauhankoulu.

Harjoitus: Kaikille avoin koulu

Vammaiskumppanuus-sivun Oikeus koulutukseen -materiaalin  harjoituksessa käsitellään vammaisten oikeutta saada opetusta yleisessä koulujärjestelmässä.

Valmistelut:

Tulosta materiaalisivun lopussa olevat tarinat ja pohdintakysymykset. 

Ohjeet:

 • Pyydä osallistujia jakautumaan 3–6 hengen ryhmiin osallistujien määrästä riippuen.
 • Joka ryhmälle arvotaan kolme tarinaa.
 • Pyydä ryhmiä lukemaan heidän saamansa tarinat läpi ja pohtimaan vastauksia kysymyksiin.
 • Lopuksi ryhmät esittelevät pohdintansa muille.