Kokkolan Maailmankoulun opettajaverkosto

Tervetuloa Kokkolan Maailmankoulun sivuille!

Varhaiskasvatuksesta, alakoulusta, yläkoulusta ja lukiosta löytyy globaalikasvatuksen vastuuopettaja. Maailmankoulun tiimiä voit tavata koulutuksissa, oppimiskahviloissa tai voit kutsua meidät omaan oppilaitokseesi. Parhaiten pysyt ajantasalla seuraamalla blogiamme!

Yhteystiedot

  • Eeva-Liisa Kiiskilä (tiimivetäjä), 040-4892129, eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi.
  • Nina Hansén (svensk språkiga skolor & gymnasium), nina.hansen@edu.kokkola.fi.
  • Pauliina Savolainen (Kokkolan suomalainen lukio), pauliina.savolainen@edu.kokkola.fi.
  • Annika Liiti (suomenkieliset alakoulut) annika.liiti@edu.kokkola.fi
  • Annika Dhaouadi (varhaiskasvatus), annika.dhaouadi@kokkola.fi.

Olethan tutustunut Kokkolan koulujen globaalikasvatuksen blogiin?

Kokkolan opetustoimen kehittämistiimillä on blogisivusto, johon kerätään tietoa koulujen globaalikasvatukseen ja kansainvälisiin toimintoihin liittyvistä tapahtumista ja uutisista. Jos koulussasi järjestetään jokin tapahtuma tai on muuta toimintaa globaalikasvatukseen liittyen, ota yhteyttä yllä mainittuihin Maailmankoulun globaalikasvatusopettajiin laittamalla viestiä ja kuvia blogattavaksi.

Siirry blogiin tästä.

Har du läst vår blogg om global fostran och internationella frågor?

Utvecklingsteamet inom Karleby stads utbildningsväsende har en blogg, där det samlas information om global fostran och internationella frågor. Om din skola tänker ordna ett evenemang eller verksamhet som tangerar global fostran, ta gärna kontakt med Nina Hansén så kan vi blogga med text och bilder om det som händer på er skola.

Läsa bloggen här.

Liity globaalikasvatuksen sähköpostilistalle

Globaalikasvatuksen vastuuopettajien omalla sähköpostilistalla tiedotetaan tulevista asioista noin kuusi kertaa lukuvuoden aikana. 

Voit liittyä listalle laittamalla sähköpostia Eeva-Liisa Kiiskilälle, eeva-liisa.kiiskila@edu.kokkola.fi.

 

Kouluvierailijat Kokkolan seudulla

Evs-vapaaehtoisten ja Erasmus-opiskelijoiden kouluvierailut

Peruskoulujen ja lukioiden oppilailla ja opettajilla on nyt mahdollisuus kutsua vieraaksi eurooppalaisia vaihto-opiskelijoita ja vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka saapuvat kertomaan kotimaastaan ja kulttuuristaan. Samalla opiskelijat ja vapaaehtoistyöntekijät pääsevät tutustumaan koulujen arkeen. Vaihto-opiskelijat/vapaaehtoiset voivat kouluvierailuillaan esimerkiksi osallistua kielten- ja aineenopetukseen, kertoa Erasmus-opiskelustaan/vapaaehtoistyöstään opinto-ohjauksen tunnilla, toteuttaa kansainvälisyyteen liittyvän projektin yksittäisen luokan kanssa tai osallistua koulun kv-päivän ohjelmaan. Opiskelijat vierailevat kouluissa opettajien esittämien toivomusten ja kunkin opiskelijan/vapaaehtoisen oman erityisosaamisen mukaan

Lisätietoa sivulta Eurooppalainen Suomi.

Kyseisellä sivulla on myös linkki tähän lomakkeeseen, jonka kautta opettajat voivat ilmoittaa kiinnostuksensa vastaanottaa kouluvierailija.

Projektet Erasmus i skolan

I grundskolan och gymnasiet finns nu möjligheter att bjuda in europeiska studerande eller volontärer som kommer och berättar om sitt land och sin kultur.På samma gång stiftar de bekantskap med skolvardagen i Finland. De kan inbjudas att delta i språk- eller ämnesundervisning, de kan berätta om sina studier eller delta som experter i t.ex. en internationell dag på skolan. Studerandena deltar och medverkar helt enligt skolans lärares önskemål och utgående från egna erfarenheter och färdigheter.

Mera information i Eurooppalainen Suomi.

Samt ansökan på blanketten.

UNICEF

Maksuttomat kouluvierailut käsittelevät innostavalla tavalla lapsen oikeuksia, UNICEFin työtä ja muita ihmisoikeuskasvatuksen teemoja. Kouluvierailujen keston ja tarkemman sisällön voi sopia tarkemmin vierailijan kanssa.

 

Kouluvierailun voi varata omaan oppilaitokseen suoraan vierailija Jani Lydénin kanssa, jani.lyden@unicef.fi tai puh. +358 440 456 020. Vierailut voidaan pitää suomeksi tai englanniksi. Myös ruotsinkieliset tilaisuudet ovat varattavissa osoitteesta information@unicef.fi tai puhelimitse +358 958 450 290.

Suomen Punainen Risti

Maksuttomia vierailuja ala- ja yläkouluille. Esitykset käsittelevät esimerkiksi ensiavun, seksuaaliterveyden, päihteettömyyden, antirasismin ja yhdenvertaisuuden teemoja.

 

Lisätietoja antaa kouluyhteistyön koordinaattori Tiia Viinikainen, tiia-riina.viinikainen(at)punainenristi.fi, puh. 040 610 2167.

WWF

Vierailujen ympäristökasvatukselliset teemat käsittelevät
esimerkiksi luonnon monimuotoisuutta ja sen edistämistä sekä metsän ja
lahopuiden merkitystä. Vierailut toteutetaan toiminnallisina oppitunteina ja ne
soveltuvat 1.–6. luokkien opetukseen.

Lisätietoja sekä eri paikkakuntien vierailijoiden yhteystiedot löytyvät
WWF:n sivuilta.