Helsingin opettajaverkosto

Tervetuloa Helsingin opettajaverkoston sivuille!

Yhteystiedot

Sähköposti: maailmankoulu[at]rauhankasvatus.fi. 

Osoite: Rauhankasvatusinstituutti ry 
Sturenkatu 11 
00510 Helsinki. 

Matkalaukut

Pääkaupunkiseudulla on käytössä virtuaaliset matkalaukut.

Matkalaukut ovat käytettävissä tämän sivuston Menetelmät-osiossa.

Kouluvierailut pääkaupunkiseudulla

Järjestöt tekevät kouluvierailuja monenlaisista teemoista. Tarjolla on niin valmiita, toiminnallisia oppituntikokonaisuuksia kuin lyhyempiä teemavierailuja. Järjestöjen kouluvierailut on suunniteltu tukemaan perusopetuksen tavoitteita. 

Helsingin seudulla kouluvierailuja voi kysellä esimerkiksi alle listatuilta järjestöiltä. 

PLAN

Planin koulutetut lapsen oikeuksien lähettiläät tuovat kouluihin ja nuorisotaloille toiminnallisia oppitunteja liittyen lapsen oikeuksiin. Maksuttomilla vierailuillaan lähettiläät toteuttavat ikätason mukaisen opetuskokonaisuuden lapsen oikeuksista ja kestävästä kehityksestä, ilmastonmuutoksesta, sukupuolistereotypioista tai vihapuheesta. Vierailu voidaan toteuttaa myös etäyhteyden avulla.  

Planista voi myös tilata lähettilään vetämään ilmastopelin yläkoulun tai toisen asteen ryhmälle. Pelin avulla voidaan käsitellä ilmastokriisiä yhteiskunnallisesta näkökulmasta roolikorttien avulla.  

Alakoulun 4.–6.-luokkalaisille voi tilata lähettilään ohjaamaan Lapsen oikeuksien kymppi-kokonaisuuden.  

Planin vierailun voi tilata helposti tilauslomakkeen kautta tai sähköpostitse osoitteesta kotimaa[at]plan.fi. 

Rauhankoulu

Rauhankoululta voi tilata kaksiosaisen toimintakokonaisuuden peruskouluihin ja lukioihin. Rauhankoulun toimintakokonaisuudet tukevat perus- ja lukio-opetuksen opetussuunnitelmien mukaista globaalikasvatusta ja laaja-alaista osaamista. 

Rauhankoulun kokonaisuus muodostuu yleensä kullekin ryhmälle kahdesta globaalikasvatuksen draamapajasta (kesto 2 oppituntia per paja) sekä ennakko- ja välitehtävistä. Ensimmäisessä pajassa tarkastellaan valittua teemaa yksilön näkökulmasta draamatarinan avulla.Jälkimmäisen pajan tarkoituksena on katsoa teemaa laajemmin ja pohtia vaikuttamisen keinoja kestävän tulevaisuuden rakentamiseksi. 

Opetusmenetelminä käytetään kokemuksellisia ja toiminnallisia menetelmiä, erityisesti ajatuksia, tunteita ja empatiaa herätteleviä osallistavan draaman työtapoja.  

Varaukset voi tehdä sähköpostitse kouluvierailut[at]rauhanliitto.fi tai puhelimitse +358 40 434 1224. 

Taksvärkki

Taksvärkki ry:n vapaaehtoisten globaalikasvatuksen kouluttajien ohjaaman toiminnallisen työpajan voi tilata kouluille tai nuorisotiloihin. Työpajoissa tutustutaan esimerkiksi lapsen oikeuksiin, nuorten aktiiviseen kansalaisuuteen sekä nuorten arkeen eri puolilla maailmaa. Kouluvierailut painottuvat Helsingin, Tampereen, Turun, Oulun ja Jyväskylän lähialueille, mutta työpajaa voi tiedustella myös muualle Suomeen. Työpajat ovat maksuttomia ja suunnattu erityisesti yläkouluun ja toiselle asteella. Globaalikasvatuksen kouluttaja voi pitää vierailupäivän aikana useita työpajoja ja niitä voidaan räätälöidä ryhmän tarpeiden ja toiveiden mukaan. 

Lisää tietoa vierailuista saa globaalikasvatuksen suunnittelija Aura Alartolta aura.alarto[at]taksvarkki.fi tai puh. 050 348 5668).

Taksvärkin vierailun omalle koululle voi myös tilata suoraan tilauslomakkeella.  

Suomen Punainen Risti

Punaisella ristillä on tarjolla monipuolisia oppimateriaaleja, tukea teemapäivien järjestämiseen sekä mahdollisuus kysellä vapaaehtoisia kouluvierailijoiksi alueiden piiritoimistosta.  

Lisätietoja saat Punaisen ristin opetustoiminnan verkkosivuilta sekä kouluyhteistyön koordinaattorilta Johanna Korkeamäeltä,  johanna.korkeamaki[at]punainenristi.fi, puh. 040 610 2167. 

Luonto-Liitto

Voit tilata koulullesi Luonto-Liitolta kouluvierailuja erilaisista ympäristöteemoista. Vierailun aiheena voi olla vieraslajit, itämeri, sudet tai metsä. Maksuttomat vierailut toteutetaan peruskouluissa, lukioissa ja ammatillisissa oppilaitoksissa. Kouluvierailujen opetusmateriaalit ovat myös koulujen vapaassa käytössä.  

Luonto-liiton vierailun saa tilattua Luonto-Liiton kouluvierailutilaussivun kautta. 

Nuorten Akatemia

Nuorten Akatemia tarjoaa alakouluille, yläkouluille, lukioille ja toisen asteen ammatillisille oppilaitoksille suunnattuja maksuttomia kouluvierailuja, mobiilipelejä ja muita oppimateriaaleja, kuten video-oppitunteja saamelaiskulttuurista.  

Kouluvierailujen teemat käsittelevät esimerkiksi kuluttajuutta ja taloustietoisuutta sekä kestävän kehityksen sekä Agenda 2030:n aiheita.  

Kysymykset vierailuista sekä varaukset voi lähettää osoitteeseen kouluvierailija[at]nuortenakatemia.fi.  

Voit tilata pelejä, materiaaleja ja vierailuja myös tilauslomakkeella. 

WWF

Koulutetut WWF-lähettiläät pitävät maksuttomia oppitunteja WWF:n laatimien sisältöjen pohjalta. Luontokatoon, kulutukseen ja oppilaiden toimijuuteen keskittyvä uusi oppitunti on tilattavissa kouluille lokakuun puolivälistä lähtien. Koulut voivat myös toteuttaa omatoimisesti WWF:n laadukkaiden ja käytännöllisten oppimateriaalien avulla kestävää elämäntapaa käsittelevän Luonto lautasella- oppitunnin.  

Lisätietoja sekä eri paikkakuntien vierailijoiden yhteystiedot löytyvät WWF:n sivuilta 17.10.2022 alkaen.  

Eettisen Kaupan Puolesta ry (EETTI ry)

Eetin maksuttomissa kouluvierailuissa käsitellään koulutettujen vapaaehtoisten tuella viherpesua, kestävää kehitystä ja vastuullista kuluttamista. Eetin kouluttamat kouluvierailijat vaikuttavat kouluvierailuilla nuoriin kannustamalla heitä toimimaan oikeudenmukaisen ja ympäristön kannalta kestävän maailmankaupan puolesta. 

Lisätietoa kouluvierailuista ja niiden teemoista sekä tilausohjeet löydät Eetin kouluvierailuverkkosivuilta.

Eetin verkkosivuilla on myös maksuttomia valmiita oppimateriaaleja maailmankaupan oikeudenmukaisuuden kysymyksistä yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten käyttöön.  

Lisätietoja kouluvierailuista ja oppimateriaaleista voi kysyä Eetti ry:n globaalikasvatuksen asiantuntijalta minna.laakso[at]eetti.fi 

UNICEF

Maksuttomat kouluvierailut käsittelevät innostavalla tavalla lapsen oikeuksia, UNICEFin työtä ja muita ihmisoikeuskasvatuksen teemoja. Kouluvierailujen keston ja tarkemman sisällön voi sopia tarkemmin vierailijan kanssa.

Unicef tarjoaa kouluvierailujen lisäksi kouluille maksuttomia oppimateriaaleja lapsen oikeuksista ja kestävästä kehityksestä.

Oppimateriaalisivustolla on esimerkiksi runsas valikoima opetukseen soveltuvia videoita lapsen oikeuksista ja kestävän kehityksen aiheista.

Kouluvierailun voi varata omaan oppilaitokseen osoitteesta asiakaspalvelu[at]unicef.fi 

Video ja tehtävä

Unicefin videolla lapset Reetta ja Jaakko esittelevät lapsen oikeuksia kuvitetussa muo- dossa.
  • Kysymys 1
  • Kysymys 2..

 

Videon tiedot [saavutettavuus]

Suomen UNICEF: Reetta, Jaakko ja lapsen oikeudet (2018) 

Lisämateriaalit ja vinkit

Unicefin videolla lapset Reetta ja Jaakko esittelevät lapsen oikeuksia kuvitetussa
muodossa.

  • Kysymys 1 
  • Kysymys 2…