Vastamainokset ovat mainosparodioita, joissa mainosten omaa visuaalista ja tarinallista kieltä käyttämällä kommentoidaan kulutusyhteiskunnan ongelmia, kuten tuotannon ympäristöhaittoja, ihmisoikeusloukkauksia tai kauneusihanteita. Vastamainos on kriittinen puheenvuoro, joka keskustelee kuluttamista edistävän markkinointiviestinnän kanssa sen omalla kielellä. 

Vastamainokset ovat osa kulttuurihäirinnän genreä, jolla otetaan kantaa yhteiskunnassa näkyviin ilmiöihin. Vastamainoksia voidaan pitää eräänä yhteiskunnallisen keskustelun, osallistumisen sekä taiteen muotona. 

Vastamainoksiin tutustumalla sekä niitä tekemällä voi oppia tarkastelemaan markkinointiviestintää tarkemmin, viestinnän tavoitteita ja keinoja arvioiden.  

Eetti ry eli Eettisen kaupan puolesta on tuottanut opettajille oppaan vastamainostyöpajojen toteuttamiseksi. Opas on suunniteltu erityisesti alakoulujen ylemmille luokille, mutta on sovellettavissa myös yläkouluille. Voit ladata Eetti ry:n oppaan tästä [PDF].