Etusivulle

Syrjimättömyydestä antirasistiseen yhdenvertaisuuteen

Antirasismin teoria ja käytäntö kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun ja lukion henkilöstön valmiuksia tunnistaa ja puuttua rasismiin ja purkaa kasvatusyhteisön pedagogisissa käytänteissä ja toimintakulttuurissa olevaa rakenteellista rasismia sekä tarjota käytännönläheisiä työkaluja antirasistisen yhdenvertaisuustyön toiminnallistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi osaksi varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköiden, peruskoulujen ja lukioiden arkea.

Koulutuskokonaisuudessa hyödynnetään RKI tuottamaa antirasistista tukimateriaalia kasvattajille keskittyen kokonaisvaltaisesti valittujen pääteemojen (Hallinto ja johtaminen, Pedagoginen toiminta, Tilat ja ympäristö, Asenteet ja vuorovaikutus) tarkasteluun ja kehittämiseen.

Antirasismin hienous piilee siinä, ettei kenenkään tarvitse teeskennellä olevansa vapaa rasismista toimiakseen antirasistisesti. Antirasismi on sitoutumista taistelemaan rasismia vastaan aina sitä kohdatessaan, myös kohdatessaan rasismia itsessään

Ijeoma Oluon

Koulutuskokonaisuus toteutetaan kokonaisuudessaan lukuvuoden 2021–2022 aikana ja se muodostuu etäkoulutuspäivästä, itsenäisistä omaan työhön kytkettävistä kehittämistehtävistä sekä tuetusta ryhmätyöskentelystä. Koulutuskokonaisuudesta osa toteutetaan yhteisenä kaikille koulutusasteille ja osa eriytettyinä pienryhminä.

 

 1. Peruskäsitteet ja antirasistisen työn lähtökohdat (1.10. klo 9–14)
 2. Ennakkoluulot, etuoikeudet ja valta (15.10. klo 14–17)
 3. Sosiaaliset identiteetit, roolit ja kategoriat (19.11. klo 9–14)
 4. Valkoisuus, normit ja rodullistavat käytänteet (25.11. klo 9–14)
 5. Ohjattu ryhmätyöskentely: antirasistinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu,
  – osa 1 (10.12. klo 9–12)
 6. Ohjattu ryhmätyöskentely: antirasistinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu
  – osa 2 (18.3. klo 12–16)
 7. Ohjattu ryhmätyöskentely: Antirasistinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu,
  – osa 3 (6.5. klo 12–15)
 8. Loppuseminaari: Hyvien käytäntöjen jakaminen (20.5. klo 9–15)

Osallistujan tulee olla ammattikasvattaja ja hänen tulee olla työsuhteessa koulutuksen alkaessa. Koulutuspäivät järjestetään Teams-ympäristössä ainakin syksyn 2021 osalta ja mahdollisesti hybridi-toteutuksena keväällä 2022.

Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus on osallistujille veloitukseton ja siihen valitaan 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tieto koulutukseen hyväksymisestä lähetetään sähköpostilla elokuun aikana. 

Ilmoittaudu koulutukseen: https://forms.office.com/r/jDB9jFNxwe

Lisätietoja:

Hanna Mithiku
Johtava asiantuntija, Rauhankasvatusinstituutti ry
hanna.mithiku[at]rauhankasvatus.fi