Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Syrjimät­tömyydestä anti­rasistiseen yhden­vertai­suu­teen

Antirasismin teoria ja käytäntö kasvatus- ja koulutusalan ammattilaisille

Kaksipäiväinen syrjimättömyydestä antirasistiseen yhdenvertaisuuteen -koulutus 12.4. ja 17.5.

Koulutuskokonaisuuden tavoitteena on vahvistaa varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, peruskoulun ja lukion henkilöstön valmiuksia tunnistaa ja puuttua rasismiin ja purkaa kasvatusyhteisön pedagogisissa käytänteissä ja toimintakulttuurissa olevaa rakenteellista rasismia sekä tarjota käytännönläheisiä työkaluja antirasistisen yhdenvertaisuustyön toiminnallistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi osaksi varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköiden, peruskoulujen ja lukioiden arkea.

Koulutuskokonaisuus koostuu kahdesta koulutuspäivästä 12.4. ja 17.5. klo 13–16. Koulutuksia rahoittaa Opetushallitus ja ne ovat osallistujille maksuttomia. 

Antirasismin hienous piilee siinä, ettei kenenkään tarvitse teeskennellä olevansa vapaa rasismista toimiakseen antirasistisesti. Antirasismi on sitoutumista taistelemaan rasismia vastaan aina sitä kohdatessaan, myös kohdatessaan rasismia itsessään

 1. Peruskäsitteet ja antirasistisen työn lähtökohdat (4.2. klo 9–14)
 2. Ennakkoluulot, etuoikeudet ja valta (18.2. klo 9–12)
 3. Sosiaaliset identiteetit, roolit ja kategoriat (4.3. klo 9–14)
 4. Valkoisuus, normit ja rodullistavat käytänteet (25.3. klo 9–14)
 5. Ohjattu ryhmätyöskentely: antirasistinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu,
  – osa 1 
 6. Ohjattu ryhmätyöskentely: antirasistinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu
  – osa 2 
 7. Ohjattu ryhmätyöskentely: Antirasistinen tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnittelu,
  – osa 3 
 8. Loppuseminaari: Hyvien käytäntöjen jakaminen (27.5.)

Koulutuskokonaisuudessa hyödynnetään RKI tuottamaa antirasistista tukimateriaalia kasvattajille keskittyen kokonaisvaltaisesti valittujen pääteemojen (Hallinto ja johtaminen, Pedagoginen toiminta, Tilat ja ympäristö, Asenteet ja vuorovaikutus) tarkasteluun ja kehittämiseen.

Koulutuskokonaisuus toteutetaan kokonaisuudessaan vuoden 2022 aikana ja se muodostuu etäkoulutuspäivästä, itsenäisistä omaan työhön kytkettävistä kehittämistehtävistä sekä tuetusta ryhmätyöskentelystä. Koulutuskokonaisuudesta osa toteutetaan yhteisenä kaikille koulutusasteille ja osa eriytettyinä pienryhminä.

Osallistujan tulee olla ammattikasvattaja ja hänen tulee olla työsuhteessa koulutuksen alkaessa. Koulutuspäivät järjestetään Teams-ympäristössä.

Opetushallituksen rahoittama täydennyskoulutus on osallistujille veloitukseton ja siihen valitaan 40 osallistujaa ilmoittautumisjärjestyksessä. Tieto koulutukseen hyväksymisestä lähetetään sähköpostilla tammi-helmikuun vaihteessa.

Syksyn koulutuksen aikataulu päivitetään tälle verkkosivuille kevään 2022 aikana.

Lisätietoja ja ilmoittautuminen

Mari Koivistoinen
Koulutussuunnittelija
mari.koivistoinen[at]rauhankasvatus.fi.

Hanna Mithiku
Johtava asiantuntija, Rauhankasvatusinstituutti ry
hanna.mithiku[at]rauhankasvatus.fi.

Opetushallitus rahoittaa hanketta.