Study Visit to Iceland on May - Nordic Network Against Hate Speech

English version below

Oletko nuori aktiivi, joka haluaa syventää ymmärrystään vihapuheesta Pohjoismaissa? Haluatko olla mukana luomassa yhteiskuntaa, jossa kaikkien äänet pääsevät kuuluviin? Hae mukaan opintomatkalle Islantiin!

Etsimme nuoria aktiiveja, jotka ovat työskennelleet ihmisoikeuksien, yhdenvertaisuuden, pohjoismaisen yhteistyön ja/tai antirasismin teemojen parissa ja jotka ovat kiinnostuneita syventämään ymmärrystään näistä teemoista. Olisitko sinä tuleva vihapuhetta vastaan toimiva aktivisti?

Matkalla osallistujat tutustuvat islantilaiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin sekä tapaavat paikallisia päättäjiä. Osallistujat oppivat miten nuoret toimivat vihapuhetta vastaan eri konteksteissa ja saavat mahdollisuuden oppia alan ammattilaisilta. Mukaan osallistuu myös joukko norjalaisia nuoria – matka on siis mahtava tilaisuus verkostoitua pohjoismaisten kollegoiden kanssa!

Rauhankasvatusinstituutti ry kattaa matkustus-, majoitus- ja ruokakulut matkan aikana. Matkalle ei ole osallistumismaksua. Osallistujien tulee pystyä työskentelemään englanniksi. Lue lisää ja hae mukaan täällä. Matka toteutetaan Norden 0-30 hankerahoituksen turvin.

Mikä on Nordic Network Against Hate Speech?

Vihapuhe uhkaa nuorten inkluusiota sekä osallistumista pohjoismaissa. Keräämme yhteen nuoria pohjoismaista ja luomme turvallisen tilan vihapuheenvastaiseen työhön. Nuoret toimivat sekä järjestäjinä että osallistujina hankkeessa, jonka tavoitteena on muodostaa Nordic Youth Network Against Hate Speech.

Nordic Network Against Hate Speech on suomalaisten, islantilaisten ja norjalaisten organisaatioiden yhteinen hanke, jonka tavoitteena on perustaa Pohjoismainen vihapuheenvastainen verkosto nuorille. Verkosto on nuorten suunnittelema ja toteuttama, ja sen ohjausryhmät koostuvat vuonna 2024 suomalaisista, norjalaisista ja islantilaisista nuorista. Verkostossa pohjoismaiset nuoret aktiivit pääsevät toimimaan yhdessä Pohjoismaista vihapuhetta vastaan – ovathan myös vihapuhetta ylläpitävät tahot linkittyneitä keskenään.

Vuonna 2024 Rauhankasvatusinstituutti ry (RKI) järjestää kaksi verkoston tapahtumaa: Islannin opintomatkan toukokuussa sekä konferenssin Norjan Utøyassa elo-syyskuussa. Tapahtumien tavoitteena on lisätä osallistujien tietoisuutta vihapuheen teemoista, antaa mahdollisuus verkostoutua pohjoismaisten kollegojen kanssa sekä muodostaa Nordic Youth Network Against Hate Speech.

Haku Islantiin on auki!

Haku Islannin opintomatkalle on auki 4.3.–18.3. Hae mukaan täällä.

Ota yhteyttä

Mikäli sinulla on mitään kysyttävää Nordic Network Against Hate Speech:n tapahtumia koskien, ota yhteyttä Rauhankasvatusinstituutin Anniina Niittyseen: anniinanii@gmail.com

Are you a young activist who wants to deepen your understanding of hate speech in the Nordic countries? Do you want to be involved in creating a society where all voices are heard? Apply for the study visit to Iceland!

We are looking for young activists who have worked on human rights, equality, Nordic cooperation, and/or anti-racism and who are interested in deepening their understanding of these topics. Could you be an activist against hate speech in the future?

During the visit, participants will get to know Icelandic society and culture and meet local decision-makers. Participants will learn how young people fight against hate speech in different contexts and have the opportunity to learn from professionals in the field. A group of Norwegian young people will also participate – the trip is also a great opportunity to get to know Nordic colleagues!

The Peace Education Institute (RKI) covers travel, accommodation, and food expenses during the trip. There is no participation fee for the trip. Participants must be able to work in English. The trip is funded my the Norden 0-30 project.

What is the Nordic Network Against Hate Speech?

Hate speech threatens the inclusion and participation of young people in the Nordic countries. We bring together young people from the Nordic countries and create a safe space for anti-hate speech work. Young people act as both organizers and participants in the project, which aims to establish the Nordic Youth Network Against Hate Speech.

The Nordic Network Against Hate Speech is a joint project of Finnish, Icelandic, and Norwegian organizations aimed at establishing a Nordic anti-hate speech network for young people. The network is designed and implemented by young people, and its steering groups consist of young people from Finland, Norway, and Iceland in 2024. In the network, young Nordic activists work together against hate speech in the Nordic region – as those groups who perpetuate hate speech are also linked to each other.

In 2024, the Peace Education Institute organizes two Nordic Network Against Hate Speech events: the study visit to Iceland in May and a conference in Utøya, Norway in August-September. The aim of the events is to increase participants’ awareness of hate speech issues, provide an opportunity to network with Nordic colleagues, and establish the Nordic Youth Network Against Hate Speech.

Applications for Iceland are open!

Applications for the study visit to Iceland are open from March 4th to March 18th. Apply here.

Contact us

If you have any questions regarding events related to the Nordic Network Against Hate Speech, please contact Anniina Niittynen from Peace Education Institute (RKI) at anniinanii@gmail.com.