Kansainvälinen rauhanpäivä (The International Day of Peace) on omistettu rauhan vahvistamiselle paikallisesti ja globaalisti. Kestävän rauhan rakentaminen ja ylläpitäminen on pitkäaikaista yhteistyötä. Kestävä rauha näkyy oppilaitoksissa ja koko yhteiskunnassa yhdenvertaisuutena, kykynä ja haluna ratkaista ihmisten ja ryhmien välillä ilmeneviä erimielisyyksiä rauhanomaisesti sekä toimivina sekä toimivina yhteiskuntina. Kansainvälisenä rauhanpäivänä juhlitaan rauhaa ja pyrkimystä siihen, muistutetaan rauhan suuresta merkityksestä ihmisten kestävälle hyvinvoinnille ja kannustetaan maailman valtioita ja kaikkia ihmisiä väkivallattomaan vaikuttamiseen.  

Rauhanpäivän ajaksi toivotaan kaikkien konfliktien, väkivallan ja sotimisen taukoavan 24 tunniksi. YK soittaa päivän kunniaksi rauhankelloja. Rauha, oikeudenmukaisuus ja hyvä hallinto ovat Agenda 2030 -tavoitteissa tavoite numero 16. 

Voit tutustua Agenda 2030 -tavoitteeseen 16, rauha, täällä. 

Rauhaa ei ole pelkästään sodan tai suoran väkivallan puuttuminen vaan syrjimätöntä, yhdenvertaista ja ennakoitavaa elämää osana yhteiskuntaa. Rauhanomaisessa yhteiskunnassa työskennellään yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon parantamiseksi ja kaikilla asukkailla on pääsy oikeuspalveluiden pariin. Rauhan toteutumista voidaan edistää oikeudenmukaisuudella sekä yhteisistä sopimuksista ja niiden taustalla olevista periaatteista keskustelemalla niin yksityisessä elämässä kuin valtiollisenkin toiminnan tasolla. Rauha edesauttaa kestävää kehitystä ja samaan aikaan kestävän kehityksen tukeminen edistää rauhaa. 

Rauhaa voi olla valtioiden kesken ja niiden sisällä. Valtioiden välillä rauha näkyy luottamuksellisina valtioiden välisinä suhteina sekä toimivana kansainvälisenä yhteistyönä. Rauhan toteutumista täytyy ylläpitää ja tukea ratkaisemalla konflikteja tai muita ristiriitoja, mitä ihmisten, ryhmien tai valtioiden välillä ilmenee.  

Valtion sisällä yhteiskuntarauhan toteutuminen näkyy kansalaisten yhdenvertaisena kohteluna, tasa-arvona ja yhtäläisinä vaikuttamisen mahdollisuuksina. Jotta ihmiset pystyvät elämään keskenään ja itsensä kanssa rauhassa, heidän fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset tarpeensa täytyvät olla riittävässä määrin tyydytettyjä. Ihmisten täytyy siis voida tarpeeksi hyvin ja yhteiskunnan resurssien tulee olla riittävän oikeudenmukaisesti jaettuja, jotta yhteiskunta voi toimia rauhanomaisesti. 

Rauhanpäivän taustaa

YK:n yleiskokous nimitti syyskuun kolmannen tiistain rauhanpäiväksi vuonna 1981, Vuoden 2001 New Yorkin terrori-iskujen jälkeen YK:n yleiskokous päätti siirtää rauhanpäivää vietettäväksi joka vuosi 21. syyskuuta. Samaan aikaan YK:n yleiskokous päätti, että rauhanpäivänä kehotetaan maailman valtioita, ihmisryhmiä ja yksilöitä pidättäytymään väkivallasta rauhanpäivänä.  

”Niin kuin maa kasvaakseen tarvitsee sadetta ja aurinkoa, niin myös ihmisen kasvu vaatii vapautta, tietoa ja kauneutta.” – Katri Vala.

Rauhaan kasvaminen on kasvua globaalin vastuunsa tuntevaksi ja yhdenvertaisuutta sekä väkivallattomuutta edistäväksi maailmankansalaiseksi. Opettajat, nuorten kanssa toimivat sekä muut kasvattajat voivat toimia rauhankasvattajina omassa työssään käyttäen apuna monenlaisia työmenetelmiä. Rauhankasvatuksen tunnistaa siitä, että toiminnalla tavoitellaan rauhan toteutumista tai rauhan osa-alueiden, kuten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumista.


Rauhankasvatus on myös rauhankulttuurin rakentamista. Käytännössä rauhankulttuurin rakentaminen tarkoittaa esimerkiksi kykyä havaita syrjintä ja puuttua siihen rakentavasti, valtarakenteiden ja normien näkyväksi tekemistä sekä yksilöiden ja ryhmien välisten konfliktien väkivallatonta ratkaisemista.


Rauhankasvatuksen lähtökohtana on vahvistaa kaikissa ihmisissä olevaa rohkeutta toimia oikeudenmukaisuuden puolesta.
Osana globaalia rauhanliikettä rauhankasvatuksella rakennetaan väkivallatonta ja yhdenvertaista maailmaa.

Videon tiedot:
Unesco: International Literacy Day 2020 – Teaching and learning literacy… (2020).

  • Kesto: 1.25 min.
  • Puhe: englanti.
  • Tekstitys: englanniksi kiinnitettynä videoon.

Rauhan rakentajat -virtuaalimatkalaukku

Avatkaa Rauhan rakentajat -matkalaukku ja kurkatkaa sisään! Laukku sisältää valmiita työpajaehdotuksia tai tuntisuunnitelmia materiaaleineen ja tehtävineen. Materiaalit on jaettu kahdelle eri ikäryhmälle: varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen. Myös yksittäisiä harjoituksia, videoita ja kirjavinkkejä löytyy runsaasti hyödynnettäviksi.

Kuvakirjavinkkejä rauhaan liittyen löydät kirjavinkeistä luokkatasoittain otsikolla: Rauhan rakentaminen.

Toiminnallisuutta ja draamakasvatuksen keinoja kaipaavan ryhmän kanssa kannattaa laukusta poimia  Pelätin ja rastas -tarina sekä siihen liittyvät draamaharjoitukset. Tätä materiaalia on sovellettu mainiosti myös 3.–4.-luokkalaisten opetuksessa.

Agenda2030 teemapäivät – opettajan oppaan harjoitukset

Agenda2030 teemapäivät – opettajan oppaasta löytyy rauhaan, yhdenvertaisuuteen ja kestävään kehitykseen liittyviä tehtäviä sekä valmiiksi koottuja teemapäivärunkoja. Oppaassa on viisi osaa, joista neljäs on ”Tasa-arvo ja ihmisoikeudet – Yhdenvertaisuus rakentaa rauhaa”. Tämän osion sisältö on suoraan sovellettavissa rauhanpäivän teemapäivän viettämiseen. 

Opettele vertaissovittelemaan!

Oletteko kuulleet Verso tai MiniVerso -vertaissovittelun koulutuksista? Koulutuksia voi tilata omalle päiväkodille tai koululle.

Rauhan rakentajat -matkalaukku

Rauhankasvatusinstituutti on koonnut yläkoulujen ja toisen asteen käyttöön joukon Rauhanpäivän teemaan sopivia tehtäviä sekä valmistanut oppilaitoksia varten rauhankasvatuksen teemoja käsittelevän Rauhan rakentajat -matkalaukun.

  • Laukku sisältää valmiita työpajaehdotuksia/tuntisuunnitelmia materiaaleineen ja tehtävineen.
  • Tehtävien avulla harjoitellaan ristiriitojen ratkaisua, vihapuheeseen ja syrjintään puuttumista, kriittistä ajattelua sekä arvostavaa dialogia ihmisten välillä.
  • Mukana on muun muassa videoita, draamaharjoituksia ja erilaisia toiminnallisia tehtäviä.
  • Työpajoista voit hyvin ottaa käyttöösi myös yksittäisiä harjoituksia. 

Helena Kekkonen ja rauhankasvatus

Tutustukaa suomalaisen rauhankasvatuksen voimahahmoon Helena Kekkoseen.

Tutustukaa muihinkin kansainvälisen tason rauhantekijöihin ja heidän työhönsä. Tehkää heistä luokkaan juhlava posterinäyttely.

Ohjeet käsittelyyn:

Etsikää pareittain tai pienryhmissä 1etoa
ihmisistä, jotka ovat väkivallattomasti taistelleet
uskomansa asian puolesta.
• Esitelkää henkilöt luokalle.

Voitte tutustua rauhanrakentajien esittelyihin täältä [PDF].

Muita tehtäviä ja pelejä

Myös kyyhkynen ja oliivipuunlehvä ovat rauhansymboleja. Tässä ideoita niihin: Kyyhkynen ja oliivipuunlehvä [PDF].

Agenda2030 teemapäivät – opettajan oppaaseen  on koottu rauhan, yhdenvertaisuuden, osallisuuden ja kestävän kehityksen teemoihin liittyen tehtäviä ja teemapäivärunkoja. Opas on suunnattu peruskouluille, mutta osa tehtävistä soveltuu myös toiselle asteelle.