Rasismin- ja syrjinnänvastaista viikkoa vietetään vuosittain maaliskuussa viikolla 12. Viikko kulminoituu YK:n rasisminvastaiseen päivään 21.3. Päivä on jäänyt historiaan vuonna 1960, kun viranomaiset surmasivat 69 rauhanomaista rotuerottelun vastaista mielenosoittajaa Etelä-Afrikassa. Nykyään kyseisellä viikolla otetaan kantaa ympäri maailman syrjimättömyyden, antirasismin, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden puolesta.

Olemme koonneet tälle sivustolle materiaali- ja tehtävävinkkejä sekä videoita ikäryhmittäin. Materiaalien tavoitteena on pohtia oppilaiden kanssa kaikkien oikeutta olla oma itsensä yhdenvertaisena toisten kanssa sekä oppia kunnioittamaan kaikkia ihmisiä riippumatta heidän ominaisuuksistaan tai tavoistaan. Oppilaiden on myös tärkeä oppia havainnoimaan syrjintää ja toimimaan sitä vastaan.

Tähän teemaan olemme koonneet erityisen laajan ja monipuolisen  video- ja musiikkilistan, josta löytyy ideoita rasismin- ja syrjinnänvastaisen viikon jokaiselle päivälle! Mukana myös vinkkejä videoiden käyttöön opetuksessa.

Rasismin-ja syrjinnänvastainen video- ja musiikkilista on täällä.

Avaa Rauhankasvatusinstituutin matkalaukku!

Kohderyhmä: varhaiskasvatus, alkuopetus.

Matkalaukku  Minä ja muut – me yhdessä! sisältää monipuolisen tehtävä- ja materiaalipaketin valmiine tunti/työpajasuunnitelmineen. Laukusta löydät oman osion eskari-ikäisille sekä alkuopetukseen. Minä ja muut – me yhdessä! -laukku herättelee toiminnallisten ja keskustelua herättelevien tehtäviensä avulla pohtimaan moninaisuutta monella tasolla: Mitä kieliä puhumme? Minkälaisia harrastuksia meillä on? Minkälaisia perheitä on olemassa? Miten monenlaisia taitoja osaammekaan! 

Tähän virtuaalilaukkuun kannattaa tutustua ajan kanssa ja ottaa talteen myös sieltä löytyvät kirjavinkit tehtävineen.

Kohderyhmä: alakoulu

Matkalaukku Moninainen Suomi sisältää monipuolisen tehtävä- ja materiaalipaketin valmiine tunti/työpajasuunnitelmineen. Laukusta löydät omat tehtävät 3.–4. luokille sekä 5.–6. luokille. Moninainen Suomi -laukku herättelee toiminnallisten ja keskustelua herättelevien tehtäviensä avulla pohtimaan mikä on Suomi ja mitä on suomalaisuus? Entä suomalainen moninaisuus tai moninainen Suomi? Toiveenamme on auttaa havainnoimaan ympärillämme olevaa moninaisuuden kirjoa ja juhlistamaan sitä!

Sadut ja tarinat avaavat uusia näkökulmia

Kokoamme kirjavinkkilistoja lasten ja nuorten kirjoista, jotka käsittelevät muun muassa yhdenvertaisuutta, syrjimättömyyttä, ristiriitojen ja konfliktien ratkaisukeinoja sekä tuovat esiin moninaisuuden kirjoa. Tarinat ovat hyvä tapa perehtyä ja keskustella turvallisesti kipeämmistäkin teemoista luoden pientä välimatkaa lasten omaan arkeen. Poimi ryhmällenne sopivat kirjavinkit täältä:

Sinisen koiran tarina

Kohderyhmä: 3. luokka.

Lukekaa Sinisen koiran tarina [PDF].

Sinisen koiran tarinan tehtävät

1. Tarinan jälkeen voitte keskustella seuraavien kysymysten avulla:

 • Mitä tarinassa tapahtui?
 • Mitä hahmoja siinä oli?
 • Mikä ongelma sinisellä koiralla oli?
 • Miksi sinistä koiraa kiusattiin?
 • Miltä sinisestä koirasta tuntui?
 • Kohteliko eläinkaupan omistaja sinistä koiraa reilusti? Miksi?
 • Mitä luulet, miltä sinusta tuntuisi, jos olisit sininen koira?
 • Onko sinusta joskus tuntunut samalta kuin sinisestä koirasta? Miksi?
 • Mitä tarinan muut hahmot olisivat voineet tehdä, jotta sinisestä koirasta olisi tuntunut paremmalta?
 • Miten sinua on autettu, jos olet joutunut kiusatuksi?

2. Toiminnallinen harjoitus väittämien avulla.

Lue ääneen seuraavat väittämät. Lapset sijoittuvat huoneeseen mielipiteensä mukaan. Toinen seinä edustaa ”olen samaa mieltä” ja toinen ”olen eri mieltä”. Jos lapsi ei osaa päättää, kumpaa mieltä on, jää hän keskelle huonetta. Keskustelkaa jokaisen kysymyksen jälkeen. Kysy lapsilta: Miksi?

 • Sininen koira on tavallinen koira
 • Kaikki koirat ovat erilaisia
 • Sininen koira halusi olla ruskea
 • Sininen koira tuli kiusatuksi koska hän oli sininen
 • Siniset koirat ovat oma ryhmänsä
 • Oma ryhmä on paras
 • Kaikkia koiria tulisi kohdella samalla tavalla
 • Jos olisin kennelin koira, puolustaisin sinistä koiraa.

3. Siniset ja valkoiset koirat -leikki. Jaa lapset sinisiin ja muihin koiriin.

Lue seuraavat säännöt ääneen.

 • Siniset koirat eivät saa istua tuoleilla.
 • Sinisten koirien täytyy olla yhdessä leikkihuoneessa.
 • Siniset koirat eivät saa käyttää mitään päiväkodin tavaroita elleivät kysy erikseen lupaa siihen.
 • Muut koirat saavat käyttää kaikkia päiväkodin tarvikkeita vapaasti.
 • Muut koirat saavat etuoikeuden valita musiikin, jota kuunnellaan.
 • Muut koirat saavat etuoikeuden mennä tietokoneelle, vesileikkiin (paikkaan joka on suosittu ja haluttu leikkipaikka).
 • Keskustelkaa miltä tuntui olla sininen/muu koira, mitä hyvää tai huonoa siinä oli, yrittikö joku vaihtaa rooliaan toisen väriseksi koiraksi yms.

Vihapuheenvastainen valokuvanäyttely

Kohderyhmä: 1.–6. luokka.

Toteuttakaa koulussanne yhteinen kampanja.

Ohjeet:

 • Kaikki koulun oppilaat kirjaavat oman vihapuheen vastaisen ajatuksensa vaakasuuntaiselle A4 paperille isoin selkein kirjaimin esimerkiksi tussilla.
 • Koulun vanhimmista oppilaista muodostettu ryhmä pitää valokuvastudiota, jossa on valmiina isoja punaisia kartonkisydämiä.
 • Oppilaat käyvät kuvauttamassa itsensä oman ajatuksensa kanssa. Kätevintä on kiinnittää oma paperi sinitarralla sydämeen.
 • Kuvat tulostetaan ja niistä tehdään valokuvanäyttely koulun seinälle.
 • Luokissa on hyvä käsitellä syrjintää ja rasismia ennen omien ajatusten muodostamista.

Vihapuheesta dialogiin

Kohderyhmä: 1.–6. luokka

Vihapuheesta dialogiin [PDF] on todella hyvä, monipuolinen ja toiminnallisia tehtäviä sisältävä opas kouluille vihapuheeseen liittyvien kysymysten käsittelyyn.

Saavutettavuus: PDF ei ole teknisesti saavutettava.

Sivuilta 13–14 löydät tuntisuunnitelman ja siihen liittyvät harjoitukset, jotka sopivat aiheen käsittelyyn alakouluikäisten tasolla.

Avaa Rauhankasvatusinstituutin matkalaukku!

Kohderyhmä: yläkoulu, toinen aste.

Matkalaukku Moninainen Suomi sisältää valmiita työpaja-/tuntisuunnitelmia harjoituksineen ja materiaaleineen.

 • Tehtävien avulla tutkitaan sitä, minkälaisia ennakko-oletuksia ja normeja suomalaisuuteen usein liitetään sekä miten ne kapeudessaan jättävät näkymättömäksi tai marginalisoivat osan ihmisistä ulkopuolelle.
 • Lisäksi kuullaan lehtiartikkeleiden, blogikirjoitusten, videoiden ja musiikin avulla kokemuksia ja tarinoita eri vähemmistöihin kuuluvilta nuorilta itseltään.
 
Myös Rauhan rakentajat -matkalaukku sisältää hyvän työpajakokonaisuuden tähän teemaviikkoon.  
 
Tästä laukusta löydät harjoituksia ristiriitojen ja konfliktin ratkaisuun liittyen sekä erilaisia tehtäviä ja keskustelunherättäjiä vihapuheteeman käsittelyyn. 

Mainos yhdenvertaisuuden kysymyksistä

Suunnitelkaa yhteiskunnallinen mainos yhdenvertaisuuden kysymyksistä.

Mainos tehdään ryhmissä kollaasitekniikalla:

 • Jaa luokka ryhmiin ja anna kullekin ryhmälle aikakauslehtiä, isot paperiarkit, liimaa ja saksia.
 • Jokaisen ryhmän tehtävänä on luoda kollaasitekniikalla mainosjuliste nopeasti toimien ja kaikkien voimia käyttäen.
 • Ohjeista oppilaita tekemään juliste, joka pysäyttäisi oman huomion kadulla!
 • Oppilaat leikkaavat tai repivät lehdistä kuvia, jotka haluavat kollaasiinsa laittaa ja liimaavat ne sitten paperiarkille.
 • Kullekin ryhmälle annetaan erilainen aihe julisteeseen, esim. rauha, ennakkoluulottomuus, kunnioittava kohtaaminen ja tasa-arvo.

Vihapuheen vastainen valokuvanäyttely

Toteuttakaa koulussanne yhteinen kampanja.

Ohjeet:

 • Kaikki koulun oppilaat kirjaavat oman vihapuheen vastaisen ajatuksensa vaakasuuntaiselle A4 paperille isoin selkein kirjaimin esimerkiksi tussilla.
 • Koulun vanhimmista oppilaista muodostettu ryhmä pitää valokuvastudiota, jossa on valmiina isoja punaisia kartonkisydämiä.
 • Oppilaat käyvät kuvauttamassa itsensä oman ajatuksensa kanssa. Kätevintä on kiinnittää oma paperi sinitarralla sydämeen.
 • Kuvat tulostetaan ja niistä tehdään valokuvanäyttely koulun seinälle.
 • Luokissa on hyvä käsitellä syrjintää ja rasismia ennen omien ajatusten muodostamista.

Moninainen Suomi -matkalaukku

Kohderyhmä: alakoulu ja yläkoulu.

Moninainen Suomi  -matkalaukku sisältää valmiita työpaja- ja tuntisuunnitelmia materiaaleineen ja harjoituksineen yhtenä teemanaan vähemmistöt Suomessa (esimerkiksi romanit, saamelaiset, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt). Kannattaa tutustua sisältöön ja poimia ryhmällenne sopivat tehtävät!

Läntisen tuolla puolen -mediakasvatusmateriaali

Rauhanpuolustajien Läntisen tuolla puolen on mediakasvatusmateriaali, jonka kohderyhmänä ovat erityisesti yläkoulun ja toisen asteen opiskelijat.

Materiaali johdattaa analysoimaan filmejä, sarjakuvia, sketsiviihdettä, mediatekstejä ja uutiskuvia. Länsi-Sahara-osio haluaa herättää ihmisten tietoisuutta kansasta, joka elää jo kolmannessa sukupolvessa pakolaisleireillä.

Materiaali sisältää neljä osiota:

 • Länsi ja viihde,
 • Länsi mediassa,
 • Kuvien taakse ja
 • Länsi-Sahara.

Vihapuheesta dialogiin

Kohderyhmä: 1.–6. luokka

Vihapuheesta dialogiin [PDF] on todella hyvä, monipuolinen ja toiminnallisia tehtäviä sisältävä opas kouluille vihapuheeseen liittyvien kysymysten käsittelyyn.

Sivuilta 13–14 löydät tuntisuunnitelman ja siihen liittyvät harjoitukset, jotka sopivat aiheen käsittelyyn alakouluikäisten tasolla.

Syrjinnän kielto Ihmisoikeuksien julistuksessa

Syrjinnän kielto on kirjattu Ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (2. ja 7. artikla).

Sivut sopivat erityisesti tiedonhakuun sekä pari- ja ryhmätyöskentelyyn peruskoulussa ja toisella asteella, mutta ovat sovellettavissa ikäryhmäkohtaisesti myös nuoremmille.

Normipyöritys-peli

Normipyöritys tutkii pelillisin menetelmin yhteiskunnan normeja ja ennakkoluuloja. Linkin takaa löydät Normipyöritys-pelilaudan sekä pelin oheismateriaalin ja ohjeet peliin. Peli sopii monen eri aineen tunnille pelattavaksi ja pohdittavaksi.

Älä oleta -opetusmateriaali

Oppaan harjoitukset on suunnattu yläkouluun ja toiselle asteelle, mutta ovat sovellettavissa nuoremmillekin.

Normikriittinen opetusmateriaali  Älä oleta tarjoaa opettajalle hyvät taustatiedot syrjinnän vastaisuudesta ja sisältää myös hyviä harjoituksia.

Normit ovat oletuksia siitä, minkälaisia ihmiset ovat ja minkälaisia heidän tulisi olla. Ne ovat usein ääneen lausumattomia sääntöjä. Ne säätelevät sitä ketkä tulevat nähdyksi, ketkä pääsevät ääneen, ketkä kuuluvat mukaan ja ketkä jäävät ulkopuolelle.

Art Against Racism -opas

Art against racism -opas ohjeistaa rasisminvastaiseen taidetoimintaan nuorten kanssa.

Opas antaa tietoa rasismista, antirasismista, taiteen hyödyntämisestä rasisminvastaisessa toiminnassa sekä yhteisötaiteellisen prosessin ohjaamisesta.