Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Nuoret ja rohkeat – tarinoita aktivismista

Tervetuloa Nuoret & rohkeat -verkkomateriaalin pariin!
Materiaali kannustaa, innostaa ja rohkaisee nuoria toimimaan globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta paikallisesti, kansallisesti ja kansainvälisesti. 

  • Nuorten aktivistien videot pureutuvat aktivismin ja osallisuuden teemoihin tarjoten nuorille välineitä vaikuttaa ympäristöönsä ja yhteiskuntaan.

  • Videoiden ympärille on luotu ohjattuja harjoituksia, jotka haastavat pohtimaan aktiivista kansalaisuutta monella eri tasolla.

  • Voima-lehdessä ilmestyneitä haastatteluja nuorista aktivisteista voidaan käyttää syventämään ymmärrystä videoissakin esiintyvien nuorten tekemästä vaikuttamistyötä.

  • Materiaalia täydentää oppilaitoksille ja nuorten itsenäiseen työskentelyyn tehty Protesti – Vastarannan historiaa -teos, jonka aktivi(sti)teettejä löydät kirjan omilta sivuilta. 

Verkkomateriaalin teemat linkittyvät Agenda 2030 – kestävän kehityksen tavoitteisiin, joita ovat esimerkiksi sukupuolten tasa-arvo, eriarvoisuuden vähentäminen, ilmastoteot ja rauha.

Materiaali on tuotettu erityisesti nuorisotyössä, kouluissa ja järjestöissä hyödynnettäväksi. Vaikuttamisen keinoja käsitellään yhdessä nuorten kanssa.

Rauhankasvatusinstituutin ja Rauhanpuolustajien yhteisen Nuoret & rohkeat -hankkeen tavoitteena on rohkaista nuoria ottamaan aktiivinen rooli kansalaisena edistämällä globaalista oikeudenmukaisuutta ja toimimalla kestävän kehityksen muutosvoimana yksin ja yhdessä!

Nuoret aktivistit mediassa

Fingo
Tämä hanke on osa osa Fingon koordinoimaa Frame, Voice, Report! -tukijärjestelyä, jonka tarkoituksena on rohkaista ja motivoida nuoria toimimaan aktiivisesti globaalin oikeudenmukaisuuden ja kestävän kehityksen puolesta.
EU:n lippu
Hanke on osittain tuotettu Euroopan unionin rahoitustuella. Hankkeen sisällöstä vastaa tuensaaja, eikä sen voida missään olosuhteissa katsoa heijastavan Euroopan unionin kantaa.