Maksuton täydennyskoulutus kaikista teemoistamme

Pedagogisin prosessein kohti sosiaalisesti kestävää toimintakulttuuria

Rauhankasvatusinstituutti tarjoaa maksutonta täydennyskoulutusta lukuvuonna 2023–2024 varhaiskasvatusyksiköiden, koulujen ja toisen asteen oppilaitosten henkilöstölle.

Koulutamme tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden, antirasismin, globaalin vastuun, rauhankasvatuksen ja medialukutaidon teemoista. Koulutuksemme tarjoaa loistavan mahdollisuuden tutustua edellä mainittuihin teemoihin sekä työvälineitä niiden edistämiseen kasvatuksen ja koulutuksen kentällä.   

Räätälöimme koulutuksen toteutustavan ja keston tilaajan toiveiden mukaisesti. Voitte tilata koulutuksen vain yhdestä teemasta tai eri teemoja yhdistellen. Esimerkiksi koulutuksen antirasismin teemoista, jossa sivutaan myös medialukutaidon kysymyksiä oppimateriaaleissa tai turvallisempaa tilaa verkkoympäristöissä.

Antirasismi

Koulutuksen tavoitteena on vahvistaa opetus- ja kasvatusalan henkilöstön valmiuksia tunnistaa ja puuttua rasismiin ja purkaa kasvatusyhteisön pedagogisissa käytänteissä ja toimintakulttuurissa olevaa rakenteellista rasismia sekä tarjota käytännönläheisiä työkaluja antirasistisen yhdenvertaisuustyön toiminnallistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi osana varhaiskasvatus- ja esiopetusyksiköiden, peruskoulujen ja toisen asteen oppilaitosten arkea.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus 

Koulutus tarjoaa oppilaitoksille käytännön työkaluja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatimiseksi, päivittämiseksi ja arvioimiseksi.

Globaali vastuu

Koulutuksen tavoitteena on kasvattaa sisällöllistä osaamista ja saada työkaluja johtaa (opettajana, rehtorina) koko kouluyhteisön osallistavia pedagogisia prosesseja, joiden sisältöjä ovat Agenda 2030 ja kestävän kehityksen tavoitteet, sekä globaali vastuu. Koulutuksissa hyödynnetään Ulkoministeriön ja Rauhankasvatusinstituutin tuottamaa Agenda 2030 Opettajan opasta.

Rauhankasvatuksen teoreettiset ja menetelmälliset perusteet

Koulutuksessa käsittelemme rauhankasvatuksen perusteorioiden, hyvien käytäntöjen ja menetelmien kautta turvallisuuden ja osallisuuden edistämistä sekä miten vahvistaa erityisesti sotaa paenneiden lasten ja nuorten turvallisuuden tunnetta ja tulevaisuuden uskoa. Rauhankasvatukselliset menetelmät edellyttävät toimiakseen ammattitaitoa käyttää niitä oikealla tavalla oikeissa tilanteissa. Tarkastelemme esimerkiksi millaiset, milloin ja miten ohjatut draama- ja taidekasvatuksen menetelmät sopivat sodan kokeneiden kanssa hyödynnettäviksi sekä millaisilla menetelmillä ja työotteella opettaja voi syventää keskusteluja, turvallistaa tilaa ja ohjata keskustelua esim. sodan syistä, syyllisistä tai tapahtumista erimieltä olevien nuorten kanssa ja mahdollistaa heille turvallinen kouluympäristö ja mahdollisuudet yhteistoimintaan.

Medialukutaito

Koulutus tarjoaa työvälineitä muun muassa sen käsittelyyn, kuinka  sosiaalisesta mediasta voi tehdä turvallisempaa paikkaa kaikille ja miten kaikki voisivat saada positiivisia samastumisen kokemuksia opetuksessa käytettävistä materiaaleista ja  mediasisällöistä.

Lisätietoja koulutuksista voi kysyä Rauhankasvatusinstituutin koulutussuunnittelijalta:

mari.koivistoinen-pulkka@rauhankasvatus.fi

Opetushallitus rahoittaa hanketta.
rahoittaa tätä hanketta.