Kansainvälisen luonnon monimuotoisuuden päivän tehtävät eri kouluasteille

YK:n yleiskokous on julistanut 22. toukokuuta kansainväliseksi luonnon monimuotoisuuden päiväksi. Päivän tarkoituksena on lisätä tietoisuutta ja ymmärrystä luonnon monimuotoisuudesta sekä tehdä tutuksi ympäristönsuojelua, kestävää luonnon hyödyntämistä ja hyötyjen tasapuolista jakoa.

Löydät tältä sivulta eri kouluasteille kootut tehtävät ja vinkit.

Alakoulu ja varhaiskasvatus

Yläkoulu ja toinen aste

Vihreä laukku

Vihreässä matkalaukussa tutustutaan kestävän kehityksen teemoihin pienille lapsille soveltuvin menetelmin esimerkiksi kierrätyksen, kulutuksen ja luonnon ihmettelyn kautta. Soveltuu varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen.

Ulkoluokkapäivänä ihmetellään luonnon monimuotoisuutta

Ulkoluokkapäivä kannustaa lapsia viettämään enemmän aikaa ulkona sekä tutustumaan paremmin ympäröivään luontoon ja sen monimuotoisuuteen! Päivän omilta sivuilta löytyy vinkkipankki tunti-ideoineen ja materiaaleineen sekä mahdollisuus ilmoittaa oma ryhmä mukaan!

Tutustu luokkasi kanssa maailmanlaajuiseen Ulkoluokkapäivään.

Metsät

Eliölajit

WWF:n materiaalipankista löydät runsaasti maksuttomia materiaaleja eri-ikäisten oppijoiden käyttöön. Voit etsiä tulostettavia materiaaleja teeman, opetettavan aineen, oppijoiden iän tai kielen perusteella. Osan materiaaleista voit tilata myös painettuna.

Oma luontotempaus

Haluatteko tempaista porukalla ympäristön hyväksi? Kannattaa antaa luovuuden kukkia – mahdollisuuksia on monia! Omalla tempauksella voitte tukea tärkeää luonnonsuojelutyötä tai auttaa jotakin tiettyä uhanalaista lajia – vaikkapa saimaannorppaa tai tiikeriä.

Koulun ympäristöryhmän tehtävänä on saada koko koulu ymmärtämään kestävän elämäntavan merkitys ja toimimaan sen mukaisesti. Katso tempausvinkit WWF:n sivuilta!

Rakentakaa hyönteishotelli lähimetsään

Hyönteiset ovat olennainen osa toimivaa ekosysteemiä ja tuottavat tärkeitä ekosysteemipalveluja. Niiden elintila kuitenkin kaventuu jatkuvasti. Hyönteishotelli mahdollistaa erityisesti kaupunkialueilla ja siistityissä ympäristöissä hyöteisille lisäelintilaa.

Ryhtykää hotellinpitäjäksi Pelastakaa pörriäinen -kampanjan vinkeillä.

Lisää tietoa hyönteishotelleista FEE-Suomen sivuilta.

Vinkkejä metsäretkille Milla Tuormaa jakaa FEE:n artikkelissa ”Suojeluseläinten kanssa suojaamme moninaisuuden” harjoituksia ja vinkkejä metsäretkelle lasten kanssa.

Mustikkapiirakan tulevaisuus -video

Voimmeko enää vuonna 2050 syödä mustikkapiirakkaa?

Ylen Mustikkapiirakan tulevaisuus -animaatiossa pohditaan voimmeko vuonna 2050 enää syödä Suomen luonnon päivän omaa leivosta eli mustikkapiirakkaa, jos pölyttäjien määrä vähenee.

Videon tiedot:

 • Kesto: 2min.
 • Puhe: suomeksi.
 • Tekstitys: suomeksi asetuksista.

Ulkoluokkapäivänä ihmetellään luonnon monimuotoisuutta

Ulkoluokkapäivä kannustaa oppilaita viettämään enemmän aikaa ulkona sekä tutustumaan paremmin ympäröivään luontoon ja sen monimuotoisuuteen! Päivän omilta sivuilta löytyy vinkkipankki tunti-ideoineen ja materiaaleineen sekä mahdollisuus ilmoittaa oma ryhmä mukaan.

Tutustu luokkasi kanssa maailmanlaajuiseen Ulkoluokkapäivään.

Elinympäristö

 • Tarinoita muuttuvalta planeetalta -aamunavausmateriaalin [PDF] ja siihen liittyvä tehtävävihko (WWF).
 • Naturewatch Metsässä [PDF] (WWF) on tehtäväpaketti metsätutkimuksista yläkoululaisille.
 • Nuorten vieraslajitalkoot -opas [PDF] (WWF) on nuorille suunnattu opas vieraslajitalkoiden järjestämiseen. Oppaasta saat perustiedot vieraslajeista, apua niiden tunnistamiseen sekä ohjeet talkoiden järjestämiseen.
 • Open ilmasto-oppaassa on selkeästi esitettyjä taustatietoja ilmastonmuutoksesta sekä jokaiseen oppiaineeseen laaditut opetusvinkit erityisesti yläkouluille. Mukana myös alakouluosio.
 • Ruohonjuurisarjakuva (Maailman sarjakuvat ry) sopii mainiosti ympäristökasvatukseen. Sarjakuvien avulla voidaan viritellä keskustelua ympäristöaiheista tai itse työstää omat ajatukset julisteeksi. Sarjakuva soveltuu lähes kaikkiin oppiaineisiin, kun sarjakuvaa käytetään viestinnän ja kerronnan välineenä. Tällöin sarjakuvan tekemisessä tärkeintä on tarina, sen suunnittelu ja esiin tuominen. Sarjakuvasta tulee tekijälleen tärkeä, kun hän saa keksiä tarinan ja tehdä sarjakuvan itse. Linkistä löytyy ohjeet pdf-tiedostona sarjakuvan tekemiseen monella eri kielellä, myös suomeksi. Ohjeet voi tulostaa.
 • Monimuotoinen luonto vuonna 2030? -tehtävässä (Suomen YK-liitto) tutustutaan luonnon monimuotoisuuteen, jonka jälkeen kuvitellaan, miltä vuonna 2030 vuosi näyttää. Tämän jälkeen tehtävässä pohditaan, mitä voisimme tehdä luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.
 • Ilmastopakolaisuus-tehtävässä (Suomen YK-liitto) tutustutaan ilmastopakolaisuuteen käsitteenä, hahmotellaan syitä ilmiön taustalla sekä pohditaan tulevaisuutta.
 • Ihmeellinen luonto -opas (FEE) tarjoaa opettajille tietoa luonnonkirjosta, sen uhkatekijöistä ja suojelusta sekä vinkkejä siihen, miten käsitellä ja toteuttaa teemaa oppilaiden kanssa. Opas soveltuu perusopetukseen ja useampiin oppiaineisiin.
 • Tekoja luonnonkirjon puolesta -materiaalissa [PDF] (FEE) voidaan bongata erilaisia tekoja niin lähellä kuin kaukana olevan luonnonkirjon puolesta.

Uhanalaiset eliöt

 • Lajit ilmastonmuutoksen kourissa -kortit [PDF] (WWF) Korteissa on kuvattuna lajeja, joiden elämää ilmastonmuutos vaikeuttaa. Lajeja voi ryhmitellä sen mukaan, kärsivätkö ne kuivuudesta, veden lämpenemisestä vai lumen ja jään vähyydestä. Kortit toimivat myös lähtökohtana pohdinnalle, mikä osa-alue lajin elämässä vaikeutuu ilmaston lämmetessä. 12 korttia, printataan kaksipuoleisina.
 • Uhanalaiset naapurimme -oppitunnin Power Point -esitys [PDF] (WWF) Esitys eläin- ja kasvilajien uhanalaisuudesta, uhanalaisuuden syistä ja uhanalaisten lajien suojelutoimista. Lisämateriaalina esityksestä saatavilla muistiinpanot ja tehtäviä.

Oma luontotempaus

Haluatteko tempaista porukalla ympäristön hyväksi? Kannattaa antaa luovuuden kukkia – mahdollisuuksia on monia! Omalla tempauksella voitte tukea tärkeää luonnonsuojelutyötä tai auttaa jotakin tiettyä uhanalaista lajia – vaikkapa saimaannorppaa tai tiikeriä.

Koulun ympäristöryhmän tehtävänä on saada koko koulu ymmärtämään kestävän elämäntavan merkitys ja toimimaan sen mukaisesti. Katso tempausvinkit WWF:n sivuilta!

Rakentakaa hyönteishotelli lähimetsään

Hyönteiset ovat olennainen osa toimivaa ekosysteemiä ja tuottavat tärkeitä ekosysteemipalveluja. Niiden elintila kuitenkin kaventuu jatkuvasti. Hyönteishotelli mahdollistaa erityisesti kaupunkialueilla ja siistityissä ympäristöissä hyöteisille lisäelintilaa.

Ryhtykää hotellinpitäjäksi Pelastakaa pörriäinen -kampanjan vinkeillä.

Lisää tietoa hyönteishotelleista FEE-Suomen sivuilta.

Oikeus tulevaisuuteen -globaalikasvatusmateriaalit

Vammaiskumppanuuden Oikeus tulevaisuuteen -globaalikasvatusoppimateriaali kertoo Suomessa ja kehitysmaissa elävien nuorten elämästä.