Skip to content

Rauhankasvatusinstituutti kouluttaa

Antirasistiset koulutuskokonaisuudet

Mietityttääkö, miten huomioitte yhdenvertaisuuden ja rasismiin puuttumisen työyhteisössänne tai oppilaitoksessanne?

Rauhankasvatusinstituutilta voi tilata rasisminvastaisia ja antirasistisia koulutuskokonaisuuksia. Kokonaisuuteen kuuluvien työpajojen tavoitteena on lisätä osallistujien valmiuksia tunnistaa ja puuttua rasismiin sekä purkaa rakenteellista rasismia yhteisön käytänteissä tai toimintatavoissa.

Osallistujat saavat työvälineitä yhdenvertaisuutta edistävään vuorovaikutukseen ja rasismiin puuttumiseen. Kokonaisuuteen sisältyy työpajojen lisäksi osallistujille ennakkoon jaettava, teemaan johdatteleva perehtymispaketti, sekä työpajoissa jaettava, antirasistista työotetta vahvistava tukimateriaalipaketti.

Ilmoita kiinnostuksesi koulutuksiin sivun alalaidassa olevalla lomakkeella. 

Ohjaajakoulutukset katsomusdialogiin

Katsomusten ja kulttuurien välisen dialogin ohjaajakoulutus

RKI järjestää 2020–2021 etenkin siirtolaistaustaisille nuorille suunnattuja työpajoja. Niissä hyödynnetään palkittua Aatos ja Amine -dokumenttielokuvaa. Tavoitteenamme on järjestää työpajoja eri puolella Suomea ja niitä ohjaavat paikalliset RKI:n koulutuksen käyneet ohjaajat pareittain.  

Tarjoamme valituille henkilöille kahden päivän mittaisen ohjaajakoulutuksen, tukea työpajojen ohjaamiseen ja valmiin työpajarungon nuorten kanssa työskentelemiseen. Koulutuksen tavoitteena on täydentää ja monipuolistaa olemassa olevaa RKI:n kouluttajaverkostoa sekä tuoda syrjinnän vaarassa olevien ryhmien näkökulmat ja asiantuntemus vahvemmin mukaan osaksi suomalaista nuorisotyötä. 

Koulutuksia on tulossa lisää vuoden 2021 puolella.

Katsomusdialogia mediakasvatuksen keinoin -etäkoulutukset nuorisotyöhön

Aatos ja Amine elokuvaan pohjautuvissa koulutuksessa pyritään soveltamaan sisältöjä osallistujien omaan työympäristöön. Avoimet koulutukset järjestetään Zoom-ympäristössä. Jokaiselle osallistujalle lähetetään ennen koulutusta selaimessa avattava linkki, eli osallistujan ei tarvitse erikseen kirjautua Zoomiin eikä ladata sovellusta omalle laitteelleen. 

Ohjaajakoulutus tähtää siihen, että osallistuja voi ohjata Aatos ja Amine -työpajoja turvallisesti nuorisoryhmille. Toivommekin, että osalllistujat vievät näitä oppeja käytäntöön ja siksi RKI tarjoaa mahdollisuutta saada sparrausta nuorten työpajan järjestämiseen. Toivomme myös kokemuksia ja palautetta niiltä nuorisotyön toimijoilta, jotka ovat järjestäneet työpajoja omien ryhmiensä kanssa. 

Koulutuksia on tulossa lisää vuoden 2021 puolella.

Toiveista totta -solidaarisuustyöpajat

Onko sinulla idea siitä, kuinka maailmaa muutetaan? Haluaisitko elävöittää ja kehittää naapurustoasi, järjestää vihreät virtuaaliset musiikkifestarit tai tarjota monikulttuurista pyöräpajatoimintaa? Oletko saanut sosiaalisen eristyksen ja etäyhteyksien aikana solidaarisuusidean, mutta resurssit idean toteuttamiseen vielä puuttuvat?
 
EU tarjoaa tukea solidaarisuutta edistäville nuorten projekteille, me puolestamme autamme tuen hakemisessa. Tukea voi hakea vähintään viiden nuoren (18–30-v.) porukka. Voitte saada vuoden kestävää projektia varten jopa 6 000 euroa Euroopan solidaarisuusjoukoilta.
 

Etätyöpajoissa esittelemme aiemmin toteutettuja projekteja, autamme hahmottelemaan ideasta projektisuunnitelman, selvennämme EU:n hakemusjargonia ja tarjoamme ammattilaisten tukea ja mentorointia hakemusten työstämiseen.

Työpajoja on tulossa lisää vuoden 2021 puolella.

Font Resize