Koulutuksemme

Koulutukset opettajille

Kriittinen mediakasvatus

Kuinka käsitellä median kriisi- ja sotakuvastoja oppilaiden kanssa tunneilla? Entä kuinka sosiaalisesta mediasta tehdään turvallisempi paikka kaikille ja miten kaikki voisivat saada positiivisia samastumisen kokemuksia opetuksessa käytettävistä mediasisällöistä?

Opetustilanne luokassa, jossa opettaja lukee oppilaille kirjaa.

Ilmiömäinen Agenda

Tarjoamme opettajille ja koulutusjohdolle Agenda 2030 -koulutuskokonaisuuksia, joissa syvennytään kestävän kehityksen teemoihin ja kehitetään pedagogisia prosesseja.

”Opin materiaalien ja keskustelujen avulla paljon itsestäni, tiedostamattomista ajatuksistani tai toimintatavoistani, joita tulisi kriittisemmin tarkastella. Lisäksi sain paljon apua ja vinkkejä omaan opetukseen ja yhteiseen toimintaan koulussa.”

Tasa-arvo toimintakulttuurin keskiöön -koulutuksen osallistuja, 2021.

Tilaa koulutus omalle organisaatiollesi tai koulullesi

Tarjoamme monipuolista koulutusta kasvatusalan ammattilaisista nuorisotyöntekijöihin ja nuoriin vaikuttajiin. Joka vuosi koulutamme satoja varhaiskasvattajia, opettajia, koulutusjohtoa ja nuorisotyöntekijöitä ydinteemoistamme antirasismista, globaalista vastuusta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Erilaiset organisaatiot, esimerkiksi järjestöt, viranomaiset ja oppilaitokset, voivat tilata Rauhankasvatusinstituutilta koulutusta rauhankasvatuksen eri teemoista henkilökunnalleen, vapaaehtoisilleen ja sidosryhmilleen. Erityisesti meillä on kokemusta ja laaja-alaista osaamista antirasismin, globaalin vastuun, tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemojen kouluttamisesta.

Olemme viime aikoina kouluttaneet esimerkiksi HSL:n, THL:n ja Taideyliopiston henkilökuntaa antirasistisesta työotteesta sekä tuottaneet yhdenvertaisuutta ja antirasismia edistäviä kehittämis- ja koulutusprosesseja useille oppilaitoksille, peruskouluille, päiväkodeille ja nuorisotyön toimijoille eri puolilla Suomea. Erityisen osaavia ja kokeneita olemme työyhteisöjen ja organisaatioiden toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman laadintaprosessien fasilitoinnissa.   
 
Lähetä meille viestiä tarpeistanne ja teemme teille tarjouksen.

Ota yhteyttä: info@rauhankasvatus.fi

Koulutukset nuorisotyöntekijöille

Rauhankasvatus on ensisijaisesti yhdessä ihmisten kanssa tehtävää työtä myös nuorisotyöntekijöiden kanssa. Olemme jälleen palanneet takaisin ihmisten pariin pandemian aiheuttamien poikkeuksellisten aikojen jälkeen ja nuorisotyöntekijöille suunnatut koulutuksemme jatkuvat. Tällä välin voit tutustua viime vuosina toteutettuihin koulutuksiimme.

 

Osallistujat kirkon edustalla istumassa Belgradissa.

Dialogin luova tila

Dialogin luova tila on Erasmus+ -hanke, joka toi yhteen kulttuurin, media- ja taidekasvatuksen sekä nuorisoalan asiantuntijoita Suomesta, Sloveniasta, Serbiasta ja Puolasta. Hankkeen aikana tuotettiin ja jaettiin kokemuksia kestävän dialogin rakentamisesta luovan tilan avulla.

Koulutukset nuorille vaikuttajille

Tarjoamme säännöllisin väliajoin muun muassa mentorointia omien hankeideoiden muotoilemiseen rahoituskelpoisiksi, kansainvälisiä kouluttautumis- ja verkoistoitumismahdollisuuksia sekä työkaluja ja metodeita muun muassa vihapuheeseen puuttumiseen sekä turvallisemman tilan luomiseen. 

 

Kolme nuorta aikuista tekee ryhmätyötä syksyn 2019 Rauhankiihdyttämössä

Toiveista totta

Onko sinulla idea siitä, miten maailmaa muutetaan? EU tarjoaa tukea solidaarisuutta edistäville nuorten hankkeille, me puolestamme autamme tuen hakemisessa.

Koulutuksistamme mediassa

Opettaja seisoo luokassa kartan edessä ja hymyilee.

Kolme opettajaa kertoo: Näin käytän antirasismikoulutuksen oppeja työssäni

HEL.FI: Kolme opettajaa kertoo: Näin käytän antirasismikoulutuksen oppeja työssäni. Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen henkilöstöä on koulutettu laajasti tunnistamaan rasismia ja puuttumaan siihen. Vuoden 2021 loppuun mennessä antirasistiseen työotteeseen oli koulutettu jo yli 4 000 varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukioiden ja ruotsinkielisten palveluiden työntekijää.

Lue lisää »
Michaela Moua kouluttaa antirasismista luulot pois hankkeessa.

Opetellaan antirasistinen työote

TALENTIA: Jo aivan pienet lapset kokevat rasistista syrjintää. Helsingin kaupunki kouluttaa ensimmäisenä Suomessa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa tunnistamaan ja ehkäisemään rasismia. RKI:n asiantuntijat toteuttavat koulutukset, joissa käydään läpi rakenteellista rasismia, puhutaan normeista, rasismin eri näyttäytymismuodoista sekä keskustellaan antirasistisen ja monikulttuurisen viitekehyksen eroista.

Lue lisää »