Koulutuksemme

Tarjoamme monipuolista koulutusta kasvatusalan ammattilaisista nuorisotyöntekijöihin ja nuoriin vaikuttajiin. Joka vuosi koulutamme satoja varhaiskasvattajia, opettajia, koulutusjohtoa ja nuorisotyöntekijöitä ydinteemoistamme antirasismista, globaalista vastuusta, tasa-arvosta ja yhdenvertaisuudesta.

Uskomme kasvatuksen voimaan muuttaa maailmaa! Koulutamme esimerkiksi varhaiskasvattajia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemoista, jotta he voivat parhaalla mahdollisella tavalla tukea lasten kasvua ihmisyyteen. Tuemme nuorisotyöntekijöitä, jotta he saisivat parhaat työkalut vihapuhekulttuurin muuttamiseen nuorisotiloissa. Koulutamme koulutusjohtoa, jotta kouluissa osattaisiin paremmin edistää osallistavaa toimintakulttuuria ja kestävän tulevaisuuden taitoja. Olemme jopa kouluttaneet Helsingin lipuntarkastajia, jotta he voisivat paremmin työssään tunnistaa rasismia ja puuttua siihen.

Meiltä löytyy kokemusta, näkemystä ja osaamista rauhankasvatuksen sisältöihin ja menetelmiin erilaisissa toimintaympäristöissä ja erilaisten kohderyhmien parissa. Haluamme vahvistaa kaikista ihmisistä löytyvää rohkeutta toimia rauhan puolesta ja kannustaa heitä haastamaan eriarvoistavat normit, ajattelutavat ja valtarakenteet.

Kasvattaja, mistä rauhankasvatuksellisista teemoista toivoisit koulutusta?

Ota yhteyttä: info@rauhankasvatus.fi

”Opin materiaalien ja keskustelujen avulla paljon itsestäni, tiedostamattomista ajatuksistani tai toimintatavoistani, joita tulisi kriittisemmin tarkastella. Lisäksi sain paljon apua ja vinkkejä omaan opetukseen ja yhteiseen toimintaan koulussa.” (Tasa-arvo toimintakulttuurin keskiöön -koulutuksen osallistuja, 2021).

Koulutukset opettajille

Ihmisiä ryhmäkeskustelutilanteessa.

Tilauskoulutukset

Erilaiset organisaatiot (järjestöt, viranomaiset, oppilaitokset jne.) voivat tilata Rauhankasvatusinstituutilta koulutusta rauhankasvatuksen eri teemoista henkilökunnalleen, vapaaehtoisilleen ja sidosryhmilleen.

Aatos ja Amine leikkivät taikamatolla.

Aatos ja Amine opettajille

Reetta Huhtasen palkittuun Aatos ja Amine -dokumenttielokuvaan pohjautuva koulutus auttaa harjoittelemaan dialogisuutta turvallisemmassa tilassa.

Opetustilanne luokassa, jossa opettaja lukee oppilaille kirjaa.

Ilmiömäinen Agenda

Tarjoamme opettajille ja koulutusjohdolle Agenda 2030 -koulutuskokonaisuuksia, joissa syvennytään kestävän kehityksen teemoihin ja kehitetään pedagogisia prosesseja.

Oppilaita luokkatilassa oppitunnilla, yksi oppilaista viittaa.

Tasa-arvo toimintakulttuurin keskiöön

Rauhankasvatusinstituutti järjestää Opetushallituksen tuella maksuttomia täydennyskoulutuksia koulujen ja päiväkotien tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelusta.

Koulutukset nuorisotyöntekijöille

Rauhankasvatus on ensisijaisesti yhdessä ihmisten kanssa tehtävää työtä myös nuorisotyöntekijöiden kanssa. Toivomme, että pääsemme jälleen mitä pikimmin takaisin ihmisten pariin pandemian aiheuttamien poikkeuksellisten aikojen jälkeen ja nuorisotyöntekijöille suunnatut koulutuksemme jatkuvat. Tällä välin voit tutustua viime vuosina toteutettuihin koulutuksiimme.

Koulutukset nuorille vaikuttajille

Kolme nuorta aikuista tekee ryhmätyötä syksyn 2019 Rauhankiihdyttämössä

Toiveista totta

Onko sinulla idea siitä, miten maailmaa muutetaan? EU tarjoaa tukea solidaarisuutta edistäville nuorten hankkeille, me puolestamme autamme tuen hakemisessa.