Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Kohti syrjimä­töntä koulua -opinto­piirit

Työkaluja antirasistiseen syrjinnän vastaiseen kasvatustyöhön

Järjestämme Kohti syrjimätöntä koulua – oma oppimispäiväkirjani -teoksen ympärille opintopiirejä kevään 2023 aikana niin etänä, kuin kasvotusten Orivedellä, Tampereen seudulla ja Tuusulassa.

Opintopiirissä on mahdollisuus kartuttaa osaamistaan ja pohtia omaan työarkeen liittyviä yhdenvertaisuuden ja antirasismin teemojen kysymyksiä.

Opintopiiritapaamisissa keskustellaan näistä teemoista ohjatusti toisten opettajien kanssa. Tarkoituksena on kasvattaa jaettua ymmärrystä antirasismista ja syrjinnän vähentämisestä sekä etsiä ja jakaa työtapoja syrjinnän ja rasismin vähentämiseksi varhaiskasvatuksessa, koulussa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Opintopiirissä voi myös kohdata muita samoista aiheista kiinnostuneita opettajia ja ohjaajia.

Osallistujat saavat omakseen Kohti syrjimätöntä koulua -oppimispäiväkirjan.

Opintopiirit toteutetaan kolmesta kuuteen kertaan kokoontuvissa ryhmissä. Ryhmätapaamisten lisäksi oppimisprosessiin kuuluu asiantuntijapuheenvuorojen kuuntelua verkon välityksellä sekä itsenäistä pohdintaa tapaamiskertojen välillä.

Opintopiireihin voivat osallistua ja ilmoittautua varhaiskasvatuksessa, ala- ja yläkoulussa tai toisen asteen oppilaitoksissa työskentelevät opettajat ja ohjaajat. Etäopintopiiri järjestetään myös englanniksi maaliskuussa sekä ruotsiksi Kokkolassa keväällä 2023. Lisäksi tarjolla on etäopintopiiri tanssinopettajille.

Opintopiirissä hyödynnetään RKI:n julkaisemaa ”Kohti syrjimätöntä koulua, oma oppimispäiväkirjani” -opasta, jonka osallistujat saavat omakseen. Oppimispäiväkirjan avulla mahdollistuu myös itsenäinen jatko-opiskelu teeman parissa.

Lisätietoa opintopiireistä saat kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen elina.lauttamaki[at]rauhankasvatus.fi.

Ilmoittaudu lähiopintopiireihin

Satakunta

Satakunnan ensimmäinen tapaaminen järjestetään Luontotalo Arkissa Porissa, ke 8.2. klo 13.30–15.30. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla. Muut tapaamiskerrat ovat to 16.3. klo 14–15.30 etänä Teamsissa ja ti 25.4. 13.30–15.30 fyysisenä tapaamisena Porissa Luontotalo Arkissa.

Alustavat yhteydenotot ja ilmoittautumiset:
Ilmoittaudu mukaan koulutussuunnittelija Jonna Antilalle Osaava Satakuntaan jonna.antila[at]pori.fi.

Tampereen seutu

Tampereen seudun opintopiirin ensimmäinen tapaaminen järjestetään keskiviikkona 22.2. klo 14.30–16.00 Tampereen kansainvälisellä koululla Fistalla, (Satakunnankatu 60, 33230 Tampere.). Muut tapaamiskerrat ovat to 9.3. klo 14.30–16.00 Fistalla ja ti 4.4. klo 14.30–16.00 Monitoimitalo 13:ssa (Pellavatehtaankatu 4, 33100 Tampere.)

Alustavat yhteydenotot ja ilmoittautumiset: 
Ilmoittaudu mukaan Eeventissä. Lisätietoja opintopiirista antaa Tarja-Kaarina Lääperi Tarja.Laaperi[at]tampere.fi.

Orivesi

Oriveden opintopiirin ensimmäinen tapaaminen järjestetään tiistaina 7.3. klo 14.15–15.45 Oriveden kaupungintalolla (huom! muuttunut aika). Muut tapaamiskerrat ovat ti 28.3. klo 14.15–15.45 Oriveden kaupungintalolla ja etänä Teamsissa ti 11.4. klo 14.15–15.45.

Alustavat yhteydenotot ja ilmoittautumiset:
Ilmoittaudu mukaan kasvatuksen ja opetuksen suunnittelijalle Jenni Decandialle Jenni.Decandia[at]orivesi.fi.

Turku

Turun ensimmäinen tapaaminen järjestetään tiistaina 14.2. klo 14.30. Puolalanmäen lukiossa osoitteessa Aurakatu 11 Turku.

Opintopiiri kokoontuu yhteensä kolme kertaa. Koska ryhmät ovat pieniä, olemme sopineet seuraavat tapaamisajat yhteisesti omien aikataulujen mukaisesti.

Alustavat yhteydenotot ja ilmoittautumiset Hanna Ruohikolle: hanna.ruohikko[at]edu.turku.fi

Oulu

Oulun opintopiiri kokoontuu neljä kertaa. Opintopiireihin voivat osallistua ja ilmoittautua Oulun seudun varhaiskasvatuksessa, ala- ja yläkoulussa tai toisen asteen oppilaitoksissa työskentelevät opettajat. Osallistujamäärä per ryhmä on minimissään neljä opettajaa, maksimissaan kymmenen.

Opintopiiri toteutetaan seuraavina päivinä Oulun kaupungin tiloissa:
Ma 6.2. klo 14.30–16.00.
Ti 21.2. klo 14.30–16.00.
Ti 28.2. klo 14.30–16.00.
Ti 14.3. klo 14.30–16.00.

Alustavat yhteydenotot ja ilmoittautumiset:
Ilmoittaudu mukaan tekemällä koulutushakemus Oulun kaupungin ESSissä tai ilmoittaudu suoraan opintopiirin vetäjälle anu.railasto-moran[at]rauhankasvatusinstituutti. Lisätietoja opintopiiristä saa myös Anulta.

Tuusula

Tuusulan opintopiirin ensimmäinen tapaaminen järjestetään perjantaina 3.2.2023 klo 8.00–10.00. Seuraavat tapaamiset ovat keskiviikkona 1.3. klo 8.00–10.00 sekä maanantaina 20.3. klo 8.00–10.00. Opintopiiritapaamiset järjestetään Tuusulan Kotorannassa Kunnantalolla.

Alustavat yhteydenotot ja ilmoittautumiset:
Ilmoittaudu mukaan oppimisen asiantuntijalle Laura Aallolle, laura.aalto[at]tuusula.fi.

Kohti syrjimätöntä koulua -etäopintopiirit 2023

Miksi oppilaat kokevat rasismia, vaikka opettajat eivät sitä luokassa tunnista? Mitä yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa käytännössä koulun arjessa? Mitä muut kasvattajat näistä asioista ajattelevat?

Tämänkaltaisiin kysymyksiin saat vastauksia Rauhankasvatusinstituutin Kohti yhdenvertaista koulua -etäopintopiirissä.

Ilmoittaudu mukaan maksuttomiin opintopiireihin, jotka kokoontuvat eri viikonpäivinä kevätlukukaudella. Voit tulla mukaan mistä päin Suomea tahansa. Opintopiirissä hyödynnetään RKI:n julkaisemaa Kohti syrjimätöntä koulua – oma oppimispäiväkirjani -opasta, joka lähetetään osallistujille.

Opintopiireihin voivat osallistua varhaiskasvatuksessa, ala- ja yläkoulussa tai toisen asteen oppilaitoksissa työskentelevät opettajat ja ohjaajat.

Opintopiirissä pohditaan yhdenvertaisuuden toteutumista koulun arjessa sekä kasvattajan keinoja edistää yhdenvertaisuutta ja vähentää syrjintää. Tapaamisissa keskustellaan näistä teemoista ohjatusti toisten opettajien kanssa.

Opintopiiri kokoontuu kolme kertaa:

  1. Tapaamiskerta: Syrjimätön ja yhdenvertainen koulu.
  2. Tapaamiskerta: Rasismin ja antirasismin teemat.
  3. Tapaamiskerta: Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvät teemat.

Lisätietoa opintopiireistä saat kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen elina.lauttamaki[at]rauhankasvatus.fi.

Ilmoittaudu etäopintopiireihin

Alakoulun opettajat

Ilmoittautuminen alakoulun opetushenkilökunnan valtakunnalliseen etäopintopiiriin. Opintopiiri kokoontuu ensimmäisen kerran tiistaina 14.2.2023.

Yläkoulun opettajat

Ilmoittautuminen yläkoulun opetushenkilökunnan valtakunnalliseen etäopintopiiriin. Opintopiiri kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 9.2.2023. Mukaan ovat tervetulleita myös alakoulun viimeisten luokkien opettajat, sillä heille ei erikseen järjestetä opintopiiriä.

Opinto-ohjaajat

Ilmoittautuminen opinto-ohjaajien etäopintopiiriin. Opintopiiri kokoontuu ensimmäisen kerran keskiviikkona 15.2.2023.

Koulunkäynnin ohjaajat, monikieliset ohjaajat ja kouluvalmentajat

Ilmoittautuminen koulunkäynnin ohjaajien, monikielisten ohjaajien ja kouluvalmentajien etäopintopiiriin. Opintopiiri kokoontuu ensimmäisen kerran torstaina 23.3.2023.

Tanssinopettajat

Mitä yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa käytännössä tanssikoulun arjessa? Mitä muut tanssikasvattajat näistä asioista ajattelevat?

Tämänkaltaisiin kysymyksiin saat vastauksia Rauhankasvatusinstituutin Kohti yhdenvertaista tanssinopetusta -etäopintopiirissä.

Ilmoittaudu mukaan maksuttomiin opintopiireihin, jotka kokoontuvat kolmena aamupäivänä kevätlukukauden lopulla. Voit tulla mukaan mistä päin Suomea tahansa. Opintopiirissä hyödynnetään RKI:n julkaisemaa Kohti syrjimätöntä koulua – oma oppimispäiväkirjani -opasta, joka lähetetään osallistujille. Opas tukee opettajan kasvua yhdenvertaisuuden edistäjäksi. Se on kirjoitettu peruskoulua ajatellen, mutta opintopiirien ohjaaja, tanssinopettaja Elina Lauttamäki arvioi oppaan sopivan hyvin myös tanssinopettajan itsereflektion välineeksi.

Opintopiireihin voivat osallistua tanssinopettajina toimivat ihmiset. Opintopiirissä pohditaan yhdenvertaisuuden toteutumista tanssikoulun arjessa sekä tanssikasvattajan keinoja edistää yhdenvertaisuutta ja vähentää syrjintää. Tapaamisissa keskustellaan näistä teemoista ohjatusti toisten tanssinopettajien kanssa.

Opintopiirin ohjaajana toimii Rauhankasvatusinstituutin koulutussuunnittelija Elina Lauttamäki (VTM, TM, tanssinopettaja AMK), joka on toiminut tanssinopettajana taiteen perusopetuksessa reilun vuosikymmenen ajan.

Opintopiiri kokoontuu kolme kertaa:

  • Tapaamiskerta to 27.4. klo 10–11.30. Syrjimätön ja yhdenvertainen tanssikoulu.
  • Tapaamiskerta ke 10.5. klo 10–11.30. Rasismin ja antirasismin teemat.
  • Tapaamiskerta ti 23.5. klo 10–11.30. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin liittyvät teemat.

In English: Tools for Anti-discriminating School Education

The Peace Education Institute is organising an online study circle for teachers working in English-speaking elementary and secondary schools in Finland. The study circle aims to build shared understanding and capacity to tackle racism and discrimination at schools by engaging in reading and discussing texts in the ‘Tackling discrimination’ learning diary. You as a teacher will have a chance to meet like-minded colleagues and share best practices of anti-discriminatory work at schools around Finland.

The study circle is organised online in Teams.

There are three meetings:

  • Tuesday 21.3. at 14.30–16,
  • Wednesday 5.4. at 14.30–16 and
  • Tuesday 18.4. at 14.30–16.

The study circle is led by training officers Anu Railasto-Moran and Elina Lauttamäki.

Participation is free of charge and participants shall receive their own “Tackling Discricmination – My learning diary” delivered to their address.

For more information and registrations to study circle, please contact: elina.lauttamaki[at]rauhankasvatus.fi.

Tackling Discrimination – My Learning Diary in English [PDF].

Kokkolassa järjestetään lukupiiri myös ruotsiksi keväällä 2023.

Lue lisää ruotsinkielisistä opintopiireistä sivun alaosasta.

Sivun sisältö

Lisätietoa kaikista opintopiireistä saat kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen elina.lauttamaki[at]rauhankasvatus.fi.

Erilaisia graafisia silmälaseja ja muotoja taustalla.

På svenska

Redskap för antirasistiskt fostringsarbete mot diskriminering

Vi ordnar i anslutning till handboken ”Mot en icke-diskriminerande skola – min inlärningsdagbok” studiecirklar under läsåret 2022–2023 i Karleby.

I studiecirkeln har man möjlighet att förkovra sitt kunnande och att fundera på frågor som anknyter till jämställdhet och antirasism i den egna arbetsvardagen.

Under studiecirkelmöten diskuteras dessa teman med andra lärare under handledning, och mellan möten får man självständigt med stöd av inlärningsuppgifterna begrunda jämställdhet, minskad diskriminering och antirasism på ett sätt som passar en bäst. 

Syftet är att utöka delad förståelse om minskning av antirasism och diskriminering samt att söka och dela arbetssätt för att minska diskriminering och rasism inom småbarnspedagogik, i skolan samt i andra stadiets läroinrättningar. Studiecirkelns syfte är också att få träffa andra lärare som är intresserade av samma teman. Man kan tillsammans med studiecirkelns handledare omarbeta den egna vägen till inlärning på ett sätt som passar en bäst.

Studiecirklar hålls i grupper som samlas 3–4 gånger. I lärprocessen ingår utöver gruppmöten även expertanföranden via webben samt självständiga reflektioner mellan gruppmöten.

I studiecirklarna kan delta och till dem kan anmäla sig lärare som arbetar inom småbarnspedagogik, i läroinrättningar med årskurserna 1–9 eller i andra stadiets läroinrättningar.

I studiecirkeln utnyttjas handboken ”Mot en icke-diskriminerande skola, min inlärningsdagbok” som gavs ut av Institutet för Fredsfostran. Med hjälp av inlärningsdagboken kan man också fortsätta studierna självständigt.

Mera information om studiecirklarna får du genom att skicka e-post till adressen nina.hansen[at]edu.kokkola.fi.

Kokkolan opintopiirin ensimmäinen kerta järjestetään 27.9. klo 14.15–15.45,
Kokkolan kaupungintalolla kokoustila-Ullavassa.

Turun kaupungin vaaleansininen logo vaakunalla.
Rauhan Kasvatus Instituuti
Kokkolan logo, jossa on teksti Kokkola Karleby sekä kruunun kuva.