Rauhan Kasvatus Instituuti
Etusivulle

Kohti syrjimä­töntä koulua -opinto­piirit

Työkaluja antirasistiseen syrjinnän vastaiseen kasvatustyöhön

Järjestämme Kohti syrjimätöntä koulua – oma oppimispäiväkirjani -teoksen ympärille opintopiirejä lukuvuoden 2022–2023 aikana pääkaupunkiseudulla, Kokkolassa, Turussa sekä Satakunnassa.

Opintopiirissä on mahdollisuus kartuttaa osaamistaan ja pohtia omaan työarkeen liittyviä yhdenvertaisuuden ja antirasismin teemojen kysymyksiä.

Opintopiiritapaamisissa keskustellaan näistä teemoista ohjatusti toisten opettajien kanssa ja tapaamisten välillä pohditaan yhdenvertaisuuden, syrjinnän vähentämisen ja antirasismin aiheita itsenäisesti itselle sopivalla tavalla, oppimistehtävien tukemana. Opintopiirin osallistujat saavat omakseen Kohti syrjimätöntä koulua-oppimispäiväkirjan.

Tarkoituksena on kasvattaa jaettua ymmärrystä antirasismista ja syrjinnän vähentämisestä sekä etsiä ja jakaa työtapoja syrjinnän ja rasismin vähentämiseksi varhaiskasvatuksessa, koulussa sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Opintopiirissä on tarkoitus myös kohdata muita samoista aiheista kiinnostuneita opettajia. Oman oppimispolun voi muokata itselleen sopivaksi yhdessä opintopiirin ohjaajan kanssa.

Opintopiirit toteutetaan kuusi kertaa kokoontuvissa ryhmissä. Ryhmätapaamisten lisäksi oppimisprosessiin kuuluu asiantuntijapuheenvuorojen kuuntelua verkon välityksellä sekä itsenäistä pohdintaa tapaamiskertojen välillä.

Opintopiireihin voivat osallistua ja ilmoittautua varhaiskasvatuksessa, ala- ja yläkoulussa tai toisen asteen oppilaitoksissa työskentelevät opettajat.

Opintopiirissä hyödynnetään RKI:n syksyllä 2021 julkaisemaa ”Kohti syrjimätöntä koulua, oma oppimispäiväkirjani” -opasta. Oppimispäiväkirjan avulla mahdollistuu myös itsenäinen jatko-opiskelu teeman parissa.

Opintopiireistä tullaan järjestämään myös lyhyempi, 3–4 kertaa kokoontuva malli ainakin ruotsin kielellä. Kiinnostuksesta osallistua lyhyempään opintopiiriin voi kertoa ilmoittautumislomakkeella.

Lisätietoa opintopiireistä saat kirjoittamalla sähköpostia osoitteeseen elina.lauttamaki[at]rauhankasvatus.fi.

Ilmoittaudu lähiopintopiireihin

Pääkaupunkiseutu

Pääkaupunkiseudun opintopiiri alkaa to 27.10. Setlementtitalolla Helsingissä. 

Turku

Turun opintopiiri alkaa 27.10. klo 14.30–16.00. Puolalanmäen lukiossa, os. Aurakatu 11, Turku. Muut tapaamiskerrat sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa.

Kokkola

Kokkolan opintopiirin ensimmäinen kerta järjestetään ti 27.9. klo 14.15–15.45,
Kokkolan kaupungintalolla kokoustilassa Ullavassa. Muut tapaamiskerrat sovitaan ensimmäisessä tapaamisessa.

Satakunta

Satakunnan ensimmäinen tapaaminen järjestetään Luontotalo Arkissa Porissa, ke 8.2. klo 13.30–15.30. Tilaisuus alkaa kahvitarjoilulla. Muut tapaamiskerrat ovat to 16.3. klo 14–15.30 etänä Teamsissa ja ti 25.4. 13.30–15.30 fyysisenä tapaamisena Porissa Luontotalo Arkissa.

Alustavat yhteydenotot ja ilmoittautumiset Ilmoittaudu mukaan koulutussuunnittelija Jonna Antilalle Osaava Satakuntaan jonna.antila[at]pori.fi.

Kohti syrjimätöntä koulua -etäopintopiiri

Miten niistä sukupuolista nyt pitikään puhua? Mitä yhdenvertaisuuden edistäminen tarkoittaa käytännössä koulun arjessa? Mitä muut kasvattajat näistä asioista ajattelevat?

Tämänkaltaisiin kysymyksiin saat vastauksia Rauhankasvatusinstituutin Kohti yhdenvertaista koulua -opintopiirissä.

Ilmoittaudu mukaan maksuttomaan opintopiiriin, joka kokoontuu etänä viitenä perjantai-iltapäivänä joulukuusta maaliskuuhun. Tapaamispäivät ovat 9.12., 13.1., 10.2., 10.3. ja 31.3. Voit tulla mukaan mistä päin Suomea tahansa. Opintopiireihin voivat osallistua varhaiskasvatuksessa, ala- ja yläkoulussa tai toisen asteen oppilaitoksissa työskentelevät opettajat ja ohjaajat.

Opintopiirissä pohditaan yhdenvertaisuuden toteutumista koulun arjessa sekä kasvattajan keinoja edistää yhdenvertaisuutta ja vähentää syrjintää. Tapaamisissa keskustellaan näistä teemoista ohjatusti toisten opettajien kanssa.

Tarkoituksena on kasvattaa osaamista sekä etsiä ja jakaa työtapoja syrjinnän ja rasismin vähentämiseksi varhaiskasvatuksessa, koulussa sekä toisen asteen oppilaitoksissa.

Opintopiirissä hyödynnetään RKI:n syksyllä 2021 julkaisemaa Kohti syrjimätöntä koulua – oma oppimispäiväkirjani -opasta. Opintopiirin osallistujat saavat teoksen omakseen.

Ilmoittaudu opintopiiriin tällä lomakkeella

Lisätietoa opintopiireistä elina.lauttamaki[at]rauhankasvatus.fi.

Kokkolassa ja Turussa järjestetään lukupiirejä myös ruotsiksi.

Lue lisää ruotsinkielisistä opintopiireistä sivun alaosasta.

Sivun sisältö

Erilaisia graafisia silmälaseja ja muotoja taustalla.

På svenska

Redskap för antirasistiskt fostringsarbete mot diskriminering

Vi ordnar i anslutning till handboken ”Mot en icke-diskriminerande skola – min inlärningsdagbok” studiecirklar under läsåret 2022–2023 i huvudstadsregionen, Karleby, Åbo samt Uleåborg.

I studiecirkeln har man möjlighet att förkovra sitt kunnande och att fundera på frågor som anknyter till jämställdhet och antirasism i den egna arbetsvardagen.

Under studiecirkelmöten diskuteras dessa teman med andra lärare under handledning, och mellan möten får man självständigt med stöd av inlärningsuppgifterna begrunda jämställdhet, minskad diskriminering och antirasism på ett sätt som passar en bäst. 

Syftet är att utöka delad förståelse om minskning av antirasism och diskriminering samt att söka och dela arbetssätt för att minska diskriminering och rasism inom småbarnspedagogik, i skolan samt i andra stadiets läroinrättningar. Studiecirkelns syfte är också att få träffa andra lärare som är intresserade av samma teman. Man kan tillsammans med studiecirkelns handledare omarbeta den egna vägen till inlärning på ett sätt som passar en bäst.

Studiecirklar hålls i grupper som samlas 3–4 gånger. I lärprocessen ingår utöver gruppmöten även expertanföranden via webben samt självständiga reflektioner mellan gruppmöten.

I studiecirklarna kan delta och till dem kan anmäla sig lärare som arbetar inom småbarnspedagogik, i läroinrättningar med årskurserna 1–9 eller i andra stadiets läroinrättningar.

I studiecirkeln utnyttjas handboken ”Mot en icke-diskriminerande skola, min inlärningsdagbok” som gavs ut av Institutet för Fredsfostran hösten 2021. Med hjälp av inlärningsdagboken kan man också fortsätta studierna självständigt.

Mera information om studiecirklarna får du genom att skicka e-post till adressen elina.lauttamaki[at]rauhankasvatus.fi.

Kokkolan opintopiirin ensimmäinen kerta järjestetään 27.9. klo 14.15–15.45,
Kokkolan kaupungintalolla kokoustila-Ullavassa.

Turun kaupungin vaaleansininen logo vaakunalla.
Rauhan Kasvatus Instituuti
Kokkolan logo, jossa on teksti Kokkola Karleby sekä kruunun kuva.